på Amino

Statistik

Denne profil blev set 109 gange i løbet af de sidste 30 dage.
 

Mit Amino Netværk

 

Virksomheder jeg følger

 

Mine Grupper

Lars Steffensen er ikke medlem af en Gruppe.

Gode Feeds

Lars Steffensen anbefaler disse feeds
 

Lars Steffensen 

60 år fra Aarhus
44  Indlæg
160  Point

Lars Steffensen finder du også her:

   Min biografi

A hand-up, not a handout.

Hjælp til selvhjælp. 

Målsætninger:

En social indsats, der sigter på at gøre alle borgere selvforsørgende og selvstændige individer, der er i stand til at fungere og udvikle sig. 

Indsigt:

Borderline diagnosen er blevet mere og mere udbredt, samtidig med at vi har bevæget og længere og længere væk fra en god forståelse af borderline symptomernes funktion og årsager. Bla.a. i kraft af bedre borderline test. Dette skyldes også, at der gennem mange år er sket et skift i retning af en mere sårbarheds-orienteret menneskeforståelse. Dette perspektiv er primært orienteret mod at se skader, handicaps og sårbarheder, som noget den omgivende gruppe og samfundet bør kompensere for. Dette perspektiv er problematisk på flere måder: For det første er det ikke klart at omsorgspersoner eller samfundet som helhed er i stand til at gøre nogen forskel i hvordan individer med borderline problemer og borderline symptomer behandler sig selv: Hvis nagende, negativ, selvdestruktiv og nidkjær selvkritik er en primær kilde til dysfunktion, så er det vanskeligt at se hvordan bedre sociale rammer kan rette på dette. 

Det er derfor en nøgle til bedre håndering af borderline symptomer, at man begynder at fokusere mere på egen-regulering, selvkontrol og metoder til selv-motivering, der ikke inkluderer en oprivende, destruktiv og hjerteløs selvkritik. Dette kræver en lang række justeringer, men først og fremmest en indsats, der kan øge det tilgængelige "budget" for egen-regulering. Det viser sig nemlig at vores evne for selvkontrol og egen-regulering - nøglen til alle adfærdsforandringer - er begrænset af vores biologiske konstitution, fysiologiske processer og vores sundhedstilstand. Herunder vores kost, motionsvaner, søvn-mønstre og andre sundhedsrelaterede variable. 

Det er derfor vigtigt at se på de begrænsende faktorer, der kan hindre selvkontrol, adfærdsændringer og gennemførelsen af langsigtede planer. Det er tilsvarende vigtigt at se på forbruget af de tilgængelige ressourcer og tilpasse dem efter en analyse af aktuelle behov. Det er vigtigt at skelne mellem den lavthængende frugt, håbløst urealistiske drømme og hele spektret derimellem. Et bedre regulerings-budget opnås først og fremmest ved at bruge de begrænsede ressourcer på investeringer, der kan føre til et øget budget, enten ved at øge budgettet (bedre sundheds-adfærd) eller ved at reducere spild på urealistiske investeringer (mere smart tøj fører f.eks. ikke til en bedre social situation) eller rent spild (et par dage med fest eller total afslapning fører ikke til en positiv tilstand som du kan trække på i ugevis).

Det er også nødvendigt at begynde at se på narcisistisk personlighedsforstyrrelse som udtryk for for lidt - ikke for meget - selvkontrol. De seneste undersøgelser viser klart at det er reduceret volumen af præfrontal kortex, der præger de fleste med en narcisistisk personlighedsforstyrrelse og at bedre selvkontrol en væsentlig målsætning for at opnå fremskridt. Dette strider mod den almindelige opfattelse af at egoisme, selv-forkælelse eller lignende er forklaringen på narcisistisk adfærd. 

Gode investeringer er f.eks. at du bruger et par dage eller tre på at opnå en bedre søvn-rytme, der er bedre centreret omkring midnat og som derfor giver dig mere energi dagen igennem. Det kan også være en glimrende investering at du får ryddet op i dit sociale liv, ved at sige undskyld og bede om tilgivelse fra de personer, som du er kommet til at genere. Det belaster faktisk din hverdag, hvis du skal undgå personer og undgå at blive mindet om dine fejltagelser og hvis du skal håndtere bekymringer over din fremtidige adfærd og risikoen for at ende i sociale problemer. Oprydning via undskyldning, tilgivelse og nystart, kan give din indsats for en bedre tilværelse raketfart i sammenligning med de forsigtige og omstændelige bevægelser man typisk har efter at man gennem svigt, løgn eller aggression har gjort sit sociale liv til et minefelt. 

Pointer er at, folk der har ringe selvkontrol og ikke er i stand til tænke eller handle langsigtet, typisk har en dårlig økonomi for deres selvkontrol. De har for dårligt et basis budget fordi deres sundhedsadfærd er dårlig (kost, motion, søvn, stimulanser og sygdom). De har et stort spild af ressourcer, der går til at kompensere for fortidens fejltagelser. Og de har for længst opgivet at følge en langsigtet plan for hvordan de kan komme på ret køl igen, sådan at de kan blive selvforsørgende, selvstændige og respekterede deltagere i samfundet. 

Det er sjældent at finde mennesker i social nød, som har en god forståelse for disse dynamiker og en god håndtering af dem. Dette skyldes formentligt at man med en god forståelse og god håndtering ikke forbliver i en situation præget af social nød og behov for hjælp. Så ideélt set burde personer i social nød støttes og rådgives i retning af at opnå denne forståelse og håndtering. Dette strider dog mod "polio-pricippet", der siger at man ikke skal helbrede så mange at man som helbreder ikke længere har noget at leve af. Og der er desuden en række mangler i forståelse, indsigt og uddanelse for den typiske aktør i dette marked. Og da en stor del af indsatsen er offentlig, så er der ikke samme press i retning af innovation og effektivisering, som hvis indsatsen blev drevet som en forretning. Dette er slemt i forhold til forbrug af offentlige midler på indsats, der ikke gør nogen langsigtet forskel. Men det er selvfølgelig en katastrofe for de mennesker, der faktisk har behov for hjælp til at rette op på en tilværelse, der er løbet af sporet på måder som individet ikke selv kan rette op på. 

Det er derfor vigtigt at skabe uafhængige tilbud, der er mere forpligtet i forhold til resultater og som benytter sig af en mere opdateret forståelse af hvad der er grundlæggende problemer og hvad der er realistiske løsninger. Impulskontrol.dk er tænke som et kvalificeret bud på hvordan dette kan gøres. 

Psykolog, Cand. psych. fra Aarhus Universitet i 1998, eget firma fra 2008.

Kontakt:

Psykolog Lars Steffensen

Nørreport 73 

8000 Århus C

Mob. 41675809

   Skæve facts om mig

Hvornår startede du din første virksomhed og hvad lavede den?
Kognitiv terapi, angst behandling, borderline behandling, depression.

Hvad er den mærkeligste ting du har på dit kontor?
Borderline problemer, angst, spiseforstyrrelse, misbrugsproblemer, havenisser og kognitiv terapi for angstlidelser. Klienter med generaliseret angst, panik angst, social fobi, undgåelses adfærd, misbrugsproblemer, negative automatiske tanker, dysfunktionelle skemaer, impulsiv adfærd, barndoms traumer, PTSD, SSRI medicin, færdighedstræning, bedre søvn.

Hvem ville du ønske du var venner med på Facebook?
Marsha Linehan, Adrian Wells, Aaron T. Beck, Paul Chadwick, Max Birchwood, Peter Trower og Ivy Balckburn, J.Mark G. Williams, Joseph LeDoux, Robert M. Sapolsky og Steven C. Hayes.

Hvilken forretningside ville du gerne have fundet på?
Kognitiv terapi for depression, kognitiv terapi for borderline, kognitiv terapi for angst, kognitiv terapi for social fobi, kognitiv terapi for generaliseret angst, kognitiv terapi for misbrug og afhængighed, kognitiv behandling af ringe selvværd og ADHD coaching.

Nævn en ting om dig selv som ville overraske dine medarbejdere/venner:
Har være beskæftiget med kognitiv terapi for angst og kognitiv terapi for borderline i over 20 år.

Hvad er det sjoveste der er sket i din virksomhed?
Maledag....

Hvis du ikke skulle bekymre dig om penge, hvad lavede du så nu?
Købte firmabil

Hvad ville du ønske du havde vidst da du startede din virksomhed?
Hvordan man får mere ud af internet markedsføring...

Hvis du var diktator, hvad ville du ændre?
Mere fedt i maden...

Hvad er din Passion/Hobby?
At give klienter et bedre selvværd gennem arbejde med deres tænkning, deres følelser og deres adfærd. Typisk arbejder vi med deres angst og undgåelse i forhold til de konkrete situationer, der volder problemer og giver indskrækninger i hverdagen. Mange har en kombination af biologiske svagheder og negative tanker. Ofte er der tale om tænkningen kommer ind i negative cirkler, der fører til angst eller dysfunktionel tænkning. Ofte er stress reaktioner præget af brug af stimulanser, sådan at der opnås en kortvarig positive effekt, men på beskostning af problemer eller udfordringer på længere sigt.

Hvad er dit yndlingsmotto?
I wanted a mission and for my sins they gave me one. Brought it up like room service. And when it was over I would never want another one.

Hvordan slapper du bedst af?
Kognitiv stress reduktion giver den absolut bedste afslapning. Dette giver en stressløs hverdag, hvor udfordringer ikke resulterer i negative automatiske tanker, der kan reducrere selvværd og føre til bekymringer, angst, undgåelse eller anden dysfunktionel adfærd. Mine coping strategier sigter på at gøre mig mest stressfri og afslappet, men jeg sørger altid for at have sovet bedst muligt. God søvnkvalitet er en betingelse for at man har god hjerne funktion, overskud og handlekraft næste dag. Der er en tendens til mange tager let på deres søvn eller bare ikke ved hvordan de skal sørge for at få mest ud af deres søvn og blive maksimalt klar til næste dag. Heldigvis har jeg lært hvordan man ved at sænke kropstemperaturen maksimalt får den bedst mulige søvn. Det tæller måske også at jeg faktisk er i stand til at slappe af mens jeg arbejder. En koncetreret dialog i en terapi session bliver faktisk bedre, hvis man er i stand til at slappe nogenlunde af og bidrage med en fulstændig komplet tilstedværelse.

Hvad er det bedste du har gjort for din virksomhed det seneste år?
Jeg vil sige at brugen af kognitiv terapi for angst som en metode til at arbejde med mine klienter stadig er det bedste jeg kan gøre. Det er ikke noget som er helt nyt, men kognitiv terapi er faktisk stadig en terapiform der udvikler sig og hvor man hele tiden får ny indsigt og lærer nye behandlingstekniker og måder at støtte, fremme og behandle sine klienter. Specielt klienter med angst, f.eks. panik angst, har brug for en terapi, som er både forstående og effektiv til at nedbringe deres symptomer. Angst patienter lider meget og det er derfor nødvendigt møde dem med forståelse, der både angår deres individuelle situation og som kan give dem redskaber til at blive af med deres angst. Specielt den biologiske del af den bio-psyko-social model for kognitiv terapi har udviklet sig meget i løbet af de senere år.

   Nyheder
   Gæstebog
Ingen har endnu skrevet i Lars Steffensen's Gæstebog
   Mine aktiviteter
Se mere