Amino Buzz er inaktiv. Vi henviser til kategorien “Iværksætternyheder” i Aminos forum. Klik her

Profil for Banditten

Profilbillede
Banditten
Aminomedlem siden: 27-02-2012
Statistik
Indsendte historier: 0 Har afgivet 0 stemmer på historier
Antal kommentarer: 19 Har afgivet 19 stemmer på kommentarer
Banditten har ikke indsendt nogle historier!
Profilbillede Banditten Tror man skal passe paa med at sammenligne for meget med forholdene i USA. Isoleret set har USA verdens hoejeste selskabsskat men det har saa sandelig ogsaa sine konsekvenser, blandt andet at stort samtlige multinationale koncerner opsparer deres likvider uden for USA med det resultat at USA med jaevne mellemrum maa goere det skattefrit eller lempeligt beskattet at hente pengene hjem. Nu er jeg selv bosat i et af de lande der oftest betegnes som EU's skattely, Luxembourg. Her er rammevilkaarene helt anderledes end vi kender dem fra DK. Myndighederne herned er ekstremt fleksible og al forbindelse er baseret paa en faelles forstaalese om at "ingen selskaber ingen indkomst og ingen stat ingen selskaber" - man har altsaa langt henadvejen faelles interesser. Der er ingen selskaber der sendes til tvangsoplosning fordi man ikke har faet udarbejdet et aarsregnskab osv. At skatten saa er under 2 pct hvis man strukturerer sin forretning korrekt hjaelper ogsaa paa det men jeg tror ikke det er afgoerende. /Banditten
Skrevet den 30-07-2012 12:08
 
Profilbillede Banditten

Så vil jeg lige rette dig der, alle adanske udsendte diplomater betaler dansk skat.

Derudover så er problemet med ændringen af LL § 33a størst for de danskere der bor i udlandet og som er fuldt skattepligtige til DK men som er ansat på lokale vilkår (lav løn men også lav skal sammenlignet med DK).

/Banditten

Skrevet den 21-07-2012 14:17
2       0      
 
Profilbillede Banditten

Selv med en S/R/SF-regering går jeg ud fra at justitsministeriets jurister har været inde over lovforslaget med henblik på en vurdering af dette. Er man utilfreds kan man jo anlægge et civilt søgsmål for at få det afprøvet ved de danske domstole. Med den vidtrækkende effekt lovforslaget har er jeg ved at tro at du har den fornødne "individuelle interesse" til bare at kunne gribe bolden.

Politisk er jeg meget borgerlig/liberal men jeg er også realist og så går ind for et velfærdssamfund. Realistdelen indebærer at der skal penge i kassen for at drive et velfærdssamfund og når ikke alle danskere er villige til at betale selv så må vi udstyre de respektive myndigheder med de beføjelser der skal til for at få dem til det. Desværre, jeg så nemlig gerne at dansken selv indberettede deres indkomst til myndighederne og vi kunne være forslaget foruden.

Nåh, nok om det - vi må se om det bliver vedtaget overhovedet (-:

/Banditten

 

Skrevet den 14-06-2012 14:50
1       0      
 
Profilbillede Banditten

www.forslagtillovforslag.dk kan du støtte følgende:

"Med skattefrihed i op til 2 år belønnes den der til SKAT angiver arbejder der udføres uden at der betales moms, afgifter eller skat heraf. Udgør den unddragne skat mv. som defineret i 1. pkt. et beløb størren end 2 års skattefrihed for anmelder fastsættes anmelders skattefrihed til et beløb svarende til det unddragne beløb."

Personligt synes jeg denne debat er kørt fuldstændig helt vildt af sporet. Det er da et ok princip at den private ejendomsret er ukrænkelig osv. Men princippet kan så vidt jeg har forstået det fraviges ved lov. For mig er det langt mere krænkende at Google osv kører rundt i en vogn med kamera og filmer folk i bar røv i deres have end at SKAT får adgang til min ejendom hvis de mener der foregår noget ulovligt.

For få dage siden stod folk næsten på nakken af hinande for at støtte op om at snyd med dagpenge var ok, målet helligede midlet som der vist var stor enighed om. Nu er det så lige pludselig et problem at SKAT vil se om der sidder nogen bag hækken og snyder med dagpengene (-:

Selvfølgelig kan selv jeg se at det er et forholdsvist indgribende lovforslag men jeg føler mig ganske enkelt ikke krænket, beklager! SKAT skal være mere end velkomne til en kop kaffe eller en grill-burger. Der er naturligvis mange der føler sig krænket, ikke mindst set i lyset af at sort arbejde vel nærmest er den danske folkesport nr. 1.

/Banditten

 

Skrevet den 14-06-2012 14:38
2       0      
 
Profilbillede Banditten

Undrer mig over om der er tale om et tilskud mens man studerer samtidig?

Ellers er jeg enig i meget af det foranskrevne, håber da det kan få en positiv effekt men jeg tror det ikke.

Personligt anser jeg initiativer som dette for at være sygdomsbekæmpelse. Vi skal i stedet for hellere forebygge. Det gør vi ved at se på de generelle rammevilkår for at opstarte og drive virksomhed her i landet. Et af de største problemer - særligt i lyset af den nuværende finansielle økonomiske situation - er naturligvis at få finansieret ideen. Hvordan det løses skal være mig usagt så jeg påpeger blot problemet. Så vidt jeg forstår SU-ordningen bliver der ikke tale om finansiering af ideen men blot til dækning af iværksætterens leveomkostninger?

Dernæst, et stort problem for tiden er at det første iværksætteren mødes med når han beder om ekstern finansiering er et krav om personlig hæftelse. Dette betyder reelt at mange kun har eet skud i bøssen - nemlig det første. Det tager man så lige to dage til at tænke over og så lægger man projektet på hylden da man naturligvis ikke vil riskere hus, hjem og familie mv.

Hvordan dette løses ved jeg ikke men påpeger alene dette sonomdrum.

En mulighed kunne måske være at man kunne få hvad der svarer til et SU-lån (iværksætterlån) der skal tilbagebetales på gunstige vilkår som vi kender det fra det nuværende SU-lån. Man skulle gerne opnå bedre adgang til finansiering og samtidig tillade initivtageren overlevelse på anstændige vilkår hvis uheldet er ude og skibet lider skibbrud. Dette sker desværre for alt for mange.

/Banditten

Skrevet den 14-06-2012 13:25
 
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere