på Amino

Tonny Skov Pedersen's Announcements

Hillerød
2.725  Indlæg
15.122  Point

Tonny Skov Pedersen finder du også her:
 • 19-05-2015
 • Ny blog - Har du styr på din bogholder

  Med udgangspunkt i SKAT's publikationer har jeg skrevet denne blog med fokus på samarbejdet mellem virksomhed og bogholder.

  Løs her http://www.erhvervs-consult.dk/har-du-styr-paa-din-bogholder/

  God læselyst

 • Ny blog - Har du styr på din bogholder

  Med udgangspunkt i SKAT's publikationer har jeg skrevet denne blog med fokus på samarbejdet mellem virksomhed og bogholder.

  Løs her http://www.erhvervs-consult.dk/har-du-styr-paa-din-bogholder/

  God læselyst

 • Ny blog - Har du styr på din bogholder

  Med udgangspunkt i SKAT's publikationer har jeg skrevet denne blog med fokus på samarbejdet mellem virksomhed og bogholder.

  Løs her http://www.erhvervs-consult.dk/har-du-styr-paa-din-bogholder/

 • Ny blog - Har du styr på din bogholder

  Med udgangspunkt i SKAT's publikationer har jeg skrevet denne blog med fokus på samarbejdet mellem virksomhed og bogholder.

  Løs her http://www.erhvervs-consult.dk/har-du-styr-paa-din-bogholder/

 • Ny blog - Har du styr på din bogholder

  Med udgangspunkt i SKAT's publikationer har jeg skrevet denne blog med fokus på samarbejdet mellem virksomhed og bogholder.

  Løs her http://www.erhvervs-consult.dk/har-du-styr-paa-din-bogholder/

 • Ny blog - Har du styr på din bogholder

  Med udgangspunkt i SKAT's publikationer har jeg skrevet denne blog med fokus på samarbejdet mellem virksomhed og bogholder.

  Løs her http://www.erhvervs-consult.dk/har-du-styr-paa-din-bogholder/

 • 04-05-2015
 • Ny blog: Virksomhedsform - Fordele og ulemper

  Grundet stadig flere forespørgsler omkring virksomhedsformer, særligt enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab (IVS, ApS eller A/S), så har jeg skrevet denne blog med de mest generelle betragtninger om valget af virksomhedsform.

 • 12-04-2014
 • Prisfald på revisorhonorar

  Min seneste blog, som beskriver det faktuelle forhold.

  Som overskriften siger, så er det faktisk tilfældet, at vi kan konstatere, at der nu kan blive tale om et decideret prisfald på revisors honorarer, uanset hvilken opgave vi som revisorer skal yde som assistance for vore kunder.

  Dette sker på baggrund af, at vi som godkendte revisorer er pligtige til at føre et fyldestgørende time-regnskab på alle vore opgaver og den enkelte kunde, idet time-regnskabet er grundlaget for fore revisorens honorarer. Derudover anvendes time-regnskabet også af revisoren til den egentlige sagsstyring og vurdering af tidsforbruget på de enkelte opgaver.

  free_5987883

  Vi har gennem de sidste par år haft en løbende proces, som har haft til formål at få optimeret alle arbejdsgange og interne forhold, således dette kunne resultere i en væsentlig og målbar forbedring af de forhåndenværende ressourcer. Denne proces kan vi nu konkludere at have resulteret i præcis de forhold, at såvel det samlede tidsforbrug for mange opgaver er blevet væsentlig reduceret og heraf tillige vore honorarer, hvilket nu bevirker, at vi kan udmelde så klart som tilfældet er i overskriften

  Læs mere her http://www.erhvervs-consult.dk/prisfald-paa-revisorhonorar/ 

  Tonny

 • 09-03-2013
 • Årsregnskabs eller saldobalance?

  Nu er der efterhånden mange opfattelser og ikke mindst misforståelser omkring begrebet ”Årsregnskab” eller ”Årsrapport” og hvad der egentlig er kravet til et årsregnskab for enkeltmandsfirmaer eller de såkaldte klasse-A virksomheder jf. Årsregnskabslovens definitioner, Årsregnskabsloven kan findes her. I det følgende skal hhv. årsregnskab og årsrapport opfattes, som værende sammenfaldende, uagtet der er mindre forskel heri, der dog kun relaterer sig til selskabers regnskabsaflæggelse.

  Der er herudover også særlige krav til skatteregnskabet, som danner grundlag for selvangivelsen for indkomståret. Dette beskrives i en senere blog ”Krav til skatteregnskabet”.

  Hvis vi tager udgangspunkt i Årsregnskabslovens bestemmelser, så er det ufravigeligt jf. § 1 stk. 1, at

  Denne lov gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, jf. dog stk. 3.”,

  at Årsregnskabsloven også er gældende for enkeltmandsfirmaer. Årsregnskabslovens § 3 anfører således kun, hvilket virksomheder der skal offentliggøre årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen, hvorfor dette ikke er relevant for klasse-A virksomheder.

  Du kan læse mere her http://www.erhvervs-consult.dk/arsregnskab-eller-saldobalance/j0438765 150x150 Årsregnskab eller saldobalance?

 • Firmabil eller privatbil 2013

  MP900315473 150x150 Firmabil eller privat bil 2013

  For interesserede har jeg igen samlet nogle links til forskellige sider, hvor der forefindes egnede skabeloner til beregning af "firmabil eller egen bil".

  OBS! Fra indkomståret 2013 er der blevet ændret i reglerne for beskatning af "Værdi af fri bil", se SKAT's vejledning her.

  Derfor kan ældre beregningsmodeller være fejlbehæftede, hvorfor det er nødvendigt at undersøge, at beregningsmodellerne gælder for indkomståret 2013.

  Beregningerne kan anvendes af såvel lønmodtager som selvstændige erhvervsdrivende.

  Der er to væsentlige faktorer, som indikerer det ene eller det andet valg, og det er:

  Stort privat kørselsbehov => firmabil
  Anskaffelsessum på kr. 400.000 eller mere => firmabil
  Stort erhvervsmæssigt kørselsbehov => egen bil
  Heraf hhv. kørselsbehovet og bilens anskaffelsessum.

  Links

  http://www.tax.dk/pjecer/firmabil.htm fra Tax.dk

  http://www.businessdanmark.dk/Lon-skat-og-bil/Bil/Bilprogram/Sammenlign-med/ fra Business Danmark

  http://www.pwc.dk/da/human-ressource/firmabil.jhtml fra PriceWaterhouseCoopers

  Bemærk venligst, at de skabeloner og beregningsmodeller, som der er links til ovenfor, kun er til en beregning og vurdering af forholdet. Det er ikke en facitliste, men derimod en inspiration til, hvordan man skal forholde sig til firmabil eller egen bil.

  Ved indtastning af brændstofforbrug tilråder jeg, at dette forhøjes med ca. 20 %, idet det officielle forbrug for den aktuelle bil tager udgangspunkt i producentens angivelse for forbruget. Det er kun i meget sjældne tilfælde, at vi som mennesker kan køre en bil, som en computerstyret simulationsmodel gør det.
  Håber I kan finde anvendelse for ovenstående.


 • 20-04-2011
 • Virksomhedsskatteordningen - Et "X" på selvangivelsen eller ...?

  Nyt blogindlæg med en beskrivelse af krav m.v. til de opgørelser som er nødvendige ved beskatning efter Virksomhedsskattelovens bestemmelser. Herudover en kort gennemgang af hvad du som virksomhedsejer skal være opmærksom på ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen.

  Læs mere

 • 06-11-2010
 • Timepriser - snyd eller....?

  Ja, det er titlen på mit seneste blogindlæg, hvor jeg bl.a. har lavet en lille beregningsmodel, så man har en bedre mulighed for at vurdere en annonceret timepris m.v.

  Du kan se mere her http://www.erhvervs-consult.dk/revisors-blog/

  Kommentarer på bloggen er altid velkomne.

 • 05-09-2010
 • Nyt fra Revisor blog

  Denne gang et indlæg om revisor dilemma

  http://erhvervs-consult.dk/blog/#post5

  Kommentarer på bloggen er altid velkomne

  Tonny

 • Avatar skift tilbage

  Beholder den "gamle" lidt endnu Cool

 • Firmabil contra egen bil

  For interesserede har jeg nedenfor samlet nogle links til forskellige sider, hvor der forefindes egne skabeloner til beregning af "firmabil eller egen bil".

  Beregningerne kan anvendes af såvel lønmodtager som selvstændige erhvervsdrivende.

  Der er to væsentlige faktorer, som indikerer det ene eller det andet valg, og det er:

  • Stort privat kørselsbehov => firmabil
  • Anskaffelsessum på kr. 400.000 eller mere => firmabil
  • Stort ehvervsmæssigt kørselsbehov => egen bil

  Heraf hhv. kørselsbehovet og bilens anskaffelsessum.

  Links

  http://www.tax.dk/beregn/firmabil_koerselsgodtg09.php fra Tax.dk

  http://www.businessdanmark.dk/Bilprogram-11.aspx fra Business Danmark

  http://www.pwc.com/dk/da/human-ressource/firmabil.jhtml fra PriceWaterhouseCoopers

  http://www.ivaekst.dk/vaerktoej/firmabil/firmabil-eller-egen-bil--beregning fra Ivækst (Husk du skal logge ind - Oprettelse som bruger er gratis, hvilket også giver adgang til andre værktøjer m.v.)

  Bemærk venligst, at de skabeloner og beregningsmodeller, som der er links til ovenfor, kun er til en beregning og vurdering af forholdet. Det er ikke en facitliste, men derimod en inspiration til, hvordan man skal forholde sig til firmabil eller egen bil.

  Ved indtastning af brændstofforbrug tilråder jeg, at dette forhøjes med ca. 20 %, idet det officielle forbrug for den aktuelle bil tager udgangspunkt i producentens angivelse for forbruget. Det er kun i meget sjældne tilfælde, at vi som mennesker kan køre en bil, som en computerstyret simulationsmodel gør det.

  Håber I kan finde anvendelse for ovenstående.

  De bedste hilsener til alle

  Tonny

1 2 Næste > | RSS