på Amino

Forsknings- og udviklingsaftale


skrevet af Frisch
19-11-2008

Downloads: 156
Fil-størrelse: 45,5kB
Visninger: 4.839
Forsknings- og udviklingsaftale

I forbindelse med forskning og udvikling som involverer flere parter bør du få udarbejdet en forsknings- og udviklingsaftale. Af ting du bør have med i en forsknings- og udviklingsaftale er: 

Partnere
Formål
Resultat
Ressourcer
Immaterielle rettigheder
Licens
Ejendomsretten
Aktiver ved ophør
Ledelse
Produktet
Hemmeligholdelsesaftale
Længde af samarbejde
Tvister

 

Partnere

Her definerer du parterne. Desuden skal du udarbejde en projektbeskrivelse og en produktbeskrivelse.

Formål

Projektbeskreivelsen skal give et overblik over formålet  med samarbejdet, tidsplan og rammer for budgettet.

Resultat

Produktbeskrivelsen kan indeholde forventninger til produktet samt det endelige resultat.

Ressourcer

Få styr på hvad den enkelte part skal bidrage med i samarbejdet. Det kan være økonomisk indskud, arbejdsindsats, lokaler, maskiner, materialer osv. Ofte kan det også indeholde aftaler om  eksisterende knowhow, teknologi og immaterielle rettigheder.

Licens

Ejendomsretten

SIkre at det er klart defineret hvem der har ejendomsretten til den knowhow, teknologi og immaterielle rettigheder, der udvikles løbende samt under hvilke betingelser den enkelte har adgang til at udnytte den opnåede know how.

Aktiver ved ophør

Hvordan er honoreringen samt hvem overtager aktiver mv. hvis samarbejdet ophører. 

Ledelse

Hvem har den overordnede ledelse for samarbejdet.

Produktet

Hvem har ophavsret og adgang til udnyttelse af produktet eller tjenesteydelsen som det fælles projekt skaber.

Hemmeligholdelsesaftale

Længde af samarbejde

Hvordan kan samarbejdet ophører samt er der en klart defineret tidsramme for projektet. Hvad hvis en af parterne misligeholder mv..

Tvister

Her fremgår det hvordan og under hvilken ret en evt. tvist skal afgøres.

Lovregulering

Sikre at du overholder national og EU-konkurrencelovgivning.

Skabelonen er udformet af Erhvervs. og Byggestyrelsen og kan hentes via deres hjemmeside via "download"-knappen i menuen til højre.