på Amino

Forretningsplan - skabelon


skrevet af Frisch
19-11-2008

Downloads: 3.935
Fil-størrelse: 203,5kB
Visninger: 22.692
Forretningsplan - skabelon

En forretningsplan er en beskrivelse af virksomheden du ønsker at etablere samt hvordan du vil drive og udvikle den. Startvækst har udarbejdet et skabelon til brug for udarbejdelse af din personlige forretningsplan. Forretningsplanen tager udgangspunkt i to overordnede formål.

1) Du får sat ord på dine tanker om din virksomhed

2) Du giver andre mulighed for at forstå og tage stilling til, hvad det er du arbejder med, og hvad du vil med din idé.

Desuden hjælper forretningsplanen dig til:

  • At hjælpe til at strukturere og virkeliggøre dine visioner
  • At samle faktuel viden og relevante informationer
  • At give mulighed dig mulighed for at træffe bedre forretningsmæssige beslutninger
  • At overbevise banker og andre investorer om, at du og dit projekt er værd at satse på
  • At vise at du er seriøs omkring dit projekt
  • At give grundlag for bedre rådgivning fra eksterne

Bogen den ´Den dynamiske Forretningsplan´ er følgende punkter vigtige at have med:

Resumé

Resuméet skal give læseren et hurtigt overblik over din ide. Det bør indeholde de vigtigste oplysninger fra forretningsplanen herunder en kort beskrivelse af virksomheden, mulighederne på markedet, ejerens baggrund samt centrale tal fra budget- og finansieringsplanen.

Mission

Virksomhedens mission er det fundament, virksomheden skal bygges på.

Personlige ressourcer og mål

Her definerer du hvad der skal til for at drive virksomheden samt hvilke mål du går efter.  .

Det du ønsker at sælge

Det helt essentielle i din virksomhed er den ydelse eller det produkt man sælger. Under dette punkt analyserer du hvilket produkt / tjenesteydelse dine kunder har brug for samt kundens behov.

Markedsbeskrivelse

For at vide hvordan du skal sælge og markedsføre dig har du brug for at analysere det marked du befinder dig i.  

Salg og markedsføring

Her beskriver du hvilke salgs- og markedsføringstiltag du vil gøre for at blive synlig over for potentielle kunder eller eksisterende kunder.

Praktisk organisering af virksomheden

Beskriv hvordan hverdagen i virksomheden skal fungere samt hvad det vil koster at indrette og drive firmaet.

Virksomhedens udvikling

Tegn et billede af hvordan du ser virksomheden over de næste 3-5 år. Hvor er det du vil hen.

Budgetter

Med et budget sætter du økonomi på de planer du har beskrevet i forretningsplanen. Budgetterne kan også være med til at konkretisere planerne.

Finansiering

Hvordan ønsker du at finansiere driften i din virksomheden. Er der brug for ekstern kapital?, i hvor stor grad kan den daglige drift finansiere de løbende omkostninger osv.  

Skabelon

Startvækst har udarbejdet en forretningsplan som du kan hente på deres hjemmeside via download-knappen i højre menu.