på Amino

Referat - Ordinær generalforsamling i et ApS


skrevet af Dokumenter ApS
26-02-2009

Downloads: 2.021
Visninger: 14.166
Referat - Ordinær generalforsamling i et ApS

Dette dokument indeholder et standard referat af en ordinær generalforsamling i et ApS.

Dokumentet er nemt at tilpasse til den aktuelle situation, samtidig med at du/I får alle standard formuleringerne og en professionel opsætning af referatet, herunder f.eks. vedrørende:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning med fremlæggelse af årsberetning.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Eventuel beslutning om decharge for bestyrelsen.
5. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab, herunder fastsættelse af eventuel tantieme til bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller anpartshaverne.
Du kan downloade dokumentet her.

Dokumentet er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i selskabsret og erhvervsret. Troels Wenzel Østergaard driver tjenesten dokumenter.dk hvor du kan købe kontrakter, aftaler og juridiske standarddokumenter online