på Amino
SELSKABSAFDELINGEN

Relaterede Grupper

Har du styr på dit selskabs dokumenter

http://www.skalbergselskaber.dk/wp-content/uploads/2013/09/nyhedsbrev-holdingselskaber.pdf

I virksomhedsoverdragelser, kapitaludvidelser, omdannelser og mange andre selskabsretlige manøvrer er
det i forhandlingssituationer absolut ikke uden betydning, at selskabets ledelse sørger for at selskabets
dokumentationer er fyldestgørende.


Skrevet 10-10-2013 20:16   af   Kristina Skalberg