på Amino

Kontrakter og dokumenter i samarbejde med Selskabsadvokaterne

Selskaber

Aktieselskab
Stiftelsesdokumenter for A/S - en ejer 575,00 DKK
Stiftelsesdokumenter for A/S - flere ejere 575,00 DKK
Aktionæroverenskomst mellem 2 ejere 475,00 DKK
Aktionæroverenskomst mellem 3 ejere 475,00 DKK
Aktiebog - fortegnelse over aktionærer 110,00 DKK
Aktiebrev 75,00 DKK
Firmaprotokol 40,00 DKK
Forretningsorden for bestyrelsen 475,00 DKK
Referat af generalforsamling 125,00 DKK
Vedtægter 375,00 DKK
Anpartsselskab
ApS stiftelse med bestyrelse men uden direktion - en ejer 575,00 DKK
ApS stiftelse med bestyrelse men uden direktion - flere ejere 575,00 DKK
ApS stiftelse med både bestyrelse og direktion - en ejer 575,00 DKK
ApS stiftelse med både bestyrelse og direktion - flere ejere 575,00 DKK
ApS stiftelse med direktion men uden bestyrelse - en ejer 575,00 DKK
ApS stiftelse med direktion men uden bestyrelse - flere ejere 575,00 DKK
Anpartshaveroverenskomst mellem 2 ejere 475,00 DKK
Anpartshaveroverenskomst mellem 3 ejere 475,00 DKK
Anpartshaverfortegnelse 60,00 DKK
Firmaprotokol 40,00 DKK
Forretningsorden for bestyrelsen 475,00 DKK
Referat af generalforsamling 125,00 DKK
Vedtægter - med bestyrelse men uden direktion 375,00 DKK
Vedtægter - med både bestyrelse og direktion 375,00 DKK
Vedtægter - uden bestyrelse men med direktion 375,00 DKK
Interessentskab / SMBA
Interessentskabskontrakt - 2 ejere 400,00 DKK
Interessentskabskontrakt - 3 eller flere ejere 400,00 DKK
SMBA - variabel kapital, ejere blandt ansatte, kun direktion 375,00 DKK
Køb / salg af virksomhed
Anpartsoverdragelsesaftale på både dansk og engelsk 875,00 DKK
Hensigtserklæring - overdragelse af et A/S 400,00 DKK
Hensigtserklæring - overdragelse af et ApS 400,00 DKK
Overdragelse af AKTIVER - uden medarbejdere 675,00 DKK
Overdragelse af aktier i et A/S 675,00 DKK
Overdragelse af anparter i et ApS 675,00 DKK

Dokumenterne leveres af Selskabsadvokaterne - advokat for iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende.