på Amino

Sådan ser Amino's brugere ud

379 Amino'er har svaret på et spørgeskema, som firmaet Questback.com har lavet og indsamlet data på. Resultatet er at den typiske Amino er:

En mand på 30 år, han har en kortere videregående uddannelse og han bor på Sjælland. Han arbejder med it-services og han har ml. 1-5 ansatte. Her kan du se de præcise svar:

Hvad er dit køn ?    
   
Kvinde   22,2 %
Mand   77,8 %
   
Hvad er din alder?  
   
under 15 år 1,6 %
16-20 år   9,4 %
21-25 år   17,7 %
26-30 år   19,0 %
31-35 år   19,0 %
36-40 år   16,4 %
41-45 år   8,3 %
46-50 år   4,9 %
51-55 år   1,8 %
over 55 år   1,8 %
   
Hvad er dit uddannelsesniveau?  
   
Folkeskole 12,2 %
Handelsskole 14,6 %
Teknisk Skole 5,5 %
Gymnasium 10,4 %
Kort videregående uddannelse (max. 3 år) 29,2 %
Lang videregående uddannelse (min. 4 år) 22,1 %
PhD.   0,3 %
Andet, specificér her: 5,7 %
   
I hvilken landsdel, bor du?  
   
København 33,3 %
Sjælland, inkl. Lolland-Falster 18,5 %
Jylland   37,8 %
Fyn   5,2 %
Bornholm   0,0 %
Færøerne/Grønland 0,5 %
Udlandet   4,7 %
   
I hvilken branche er du aktiv?  
   
Anden forretningsservice 6,7 %
Anden råstofudvinding 0,0 %
Automobilbranchen 0,8 %
Bygge og anlæg 2,4 %
Detailhandel 8,9 %
Ejendomsudlejning og -formidling 0,5 %
Elektronikindustri 1,1 %
Energi- og vandforsyning 0,0 %
Engroshandel 5,6 %
Film-, tv og radioproduktion 0,8 %
Finansiel service 1,9 %
Fiskeri   0,0 %
Formidling af arbejdskraft 0,3 %
Forsikring og pensionsvirksomhed 0,5 %
Forskning og udvikling 1,1 %
Forsvar, politi og retsvæsen 0,3 %
Fødevareindustrien 0,8 %
Gartneri   0,3 %
Gummi- og plastindustri 0,3 %
Hotel og restauration 1,6 %
It-service   23,4 %
Jern- og metalindustri 1,3 %
Kemisk industri 0,3 %
Kunst, kultur og sport 2,4 %
Landbrug   0,3 %
Landtransport 1,9 %
Luftfart   0,3 %
Maskinindustri 1,1 %
Maskinstationer og anlægsgartnere 0,0 %
Mineralolieindustri 0,0 %
Møbelindustri og anden industri 0,0 %
Offentlig administration 0,5 %
Olie og naturgas 0,0 %
Organisationer og foreninger 0,3 %
Papirindustri og grafisk industri 0,8 %
Penge og finansiering 0,5 %
Post og telekommunikation 1,1 %
Presse- og forlagsvirksomhed 1,6 %
Reklame og markedsføring 13,2 %
Rengøring   0,5 %
Renovation 0,0 %
Rådgivningsvirksomhed 2,7 %
Anden servicevirksomhed 3,0 %
Servicevirksomhed til transport 0,0 %
Skibsfart   0,0 %
Skovbrug   0,3 %
Sociale institutioner og service 0,5 %
Sten-, ler- og glasindustri 0,0 %
Sundhed   3,8 %
Tekstil- og beklædningsindustri 2,4 %
Transportmiddelindustri 0,8 %
Træindustri 0,0 %
Udlejning af transportmidler og maskiner 0,0 %
Undervisning 1,9 %
Vagt- og redningsvirksomhed 1,3 %
   
Hvor mange ansatte er i (inkl. dig)  
   
1-5   71,2 %
6-10   9,4 %
11-50   9,1 %
51-100   3,8 %
101-250   1,9 %
251-500   1,3 %
500+   3,2 %Book din kampagne nu og kom i gang med det samme.