Serop ApS

Rådgivning til arbejdsgivere

* Rekruttering af medarbejdere
* Vikarservice
* Juridisk rådgivning om ansættelse, afskedigelse og andre personalejuridiske spørgsmål
* Økonomisk bistand, moms, skat, bogholderi, løn