Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE

Hjælp med at sikre korrekt og fair skattebehandling.

Side 1 ud af 2 (18 indlæg)
Tilmeldt 15. Nov 09
Indlæg ialt: 327
Skrevet kl. 23:59
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 2.7 stjerner givet af 7 person

En entreprenør havde ladet sit selskab opføre et hus til kostpris (uden avance) til sin eks hustru. Entreprenøren, selskabet og ekshustruen blev alle beskattet af den manglende avance, hvorfor beskatningen blev på mere end 100 %.

En skatteyder havde indtægtsført konsulenthonorar i sit selskab. SKAT mente imidlertid, at skatteyderen skulle beskattes personligt af denne indtægt. SKAT forlangte tillige, at både selskabet og skatteyderen skulle beskattes af den samme indtægt.
Tog skatteyderen pengene ud af selskabet for at betale skatten, skulle han beskattes en tredje gang. Altså næsten 100 % SKAT. Det har aldrig været lovgiveres hensigt.
En skatteyder havde oparbejdet et tilgodehavende på sit eget selskab, som han aldrig fik grundet selskabets konkurs. Alligevel skulle han beskattes af dette tilgodehavende

Er det i orden? Mener du ja, skal du ikke gøre noget. Mener du derimod, at vi i Danmark må sikre en korrekt og fair skattebehandling af borgeren, skal du gå ind her og støtte et forslag om f.eks skattespecialister blandt de 34 retsmedlemmer i Landsskatteretten og ikke blot generalister, som ikke har hverken skatteuddannelse eller intensiv skatteerfaring.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00277

Som loven er nu er dine chancer i en skattesag lig nul. Landsskatteretten kan afvise din sag uden begrundelse til trods for at du har dokumentationen i orden. 

En dag er det måske dig, der sidder i saksen og så kan du glemme alt om fairplay.

Tilmeldt 26. Apr 18
Indlæg ialt: 27
Skrevet kl. 10:34
Hvor mange stjerner giver du? :
+1 til dit initiativ, keep it up

Gør det selv eller få 3 tilbud på på din bilreparation hos Autospecialist.dk

Tilmeldt 24. Jan 16
Indlæg ialt: 16
Fra  Skydt Consult ApS Skrevet kl. 11:39
Hvor mange stjerner giver du? :

Godt initiativ

Tilmeldt 15. Nov 09
Indlæg ialt: 327
Skrevet kl. 11:39
Hvor mange stjerner giver du? :

Auto Jack:
+1 til dit initiativ, keep it up

Forslaget er ikke mit men oprettet af Skatteekspert (Master of Tax Law) Thorbjørn Henriksen fra Foreningen Rimelig-skat.

Prøv at følge linket. Det er ret interessant og relevant for os alle. At vi har været heldige at undgå konfrontationer med SKAT, betyder ikke at vi ikke kan havne i den situation en dag og så er det da rart at være tryg ved at man får en fair behandling.

Better safe than sorry - Som man siger. 

Tilmeldt 20. Apr 07
Indlæg ialt: 16007
30% af profil udfyldt
Skrevet kl. 12:16
Hvor mange stjerner giver du? :

Ninaf:
Som loven er nu er dine chancer i en skattesag lig nul.

Vrøvl........ I seneste opgørelse fra Landsskatteretten gives der medhold (helt eller delvis i omkring 40% af klagerne).

Pas på at du ikke ender som en af Lenins soldater.........

Tilmeldt 17. Dec 07
Indlæg ialt: 1728
Skrevet kl. 12:30
Hvor mange stjerner giver du? :

Jeg er fuldstændig enig I at vores skattesystem - og i det hele taget vores offentlige sektor, er sat op på en måde så det ikke er borgerens retssikkerhed og behov der fokuseres på, men på at beskytte systemet mod borgeren og dennes potentielle udnyttelse af systemet. 

Uanset om du er blevet fejlbehandlet i sundhedssystemet, i det sociale system eller i skattesystemet. I færdselsloven eksempelvis skal du BEVISE at du ikke har kørt for stærk på et givent sted på et givent tidspunkt, medens politiet som måske har opstillet en fartkontrol ikke skal bevise at det var din bil de målte på. Hele vores system er gennemsyret af at den offentlige sektor altid har ret, og selv i kæmpe skatteskandaler som den om udbytter findes det at ingen var skyld i det. Sager som Camilla West skattesagen hvor Erling Andersen fra Skat København som jo blev kendt i anden sammenhæng efter opfordring fra Skat Helsingør forholdt CWs advokat den fortolkning fra Thorningsagen som senere fik CW frikendt i Højesteret (eneste skattesag som Højesteret har lavet den endelige dom i, i stedet for at sende ned af i retssystemet.

Desværre er det ændringer i vores samfund, på Christiansborg mv. der er brug for. Der er ingen fairness i konflikt med systemet.

Fra 3210 Vejby
Tilmeldt 2. Mar 11
Indlæg ialt: 43296
Fra  John Hannover Skrevet kl. 18:54
Hvor mange stjerner giver du? :

Synes også de valgte eksempler er mystiske
Selskab må vel aldrig give ejer eller dennes nærmeste andet end markedspris for den type arbejde - (i stil med bygge hus til kostpris/materialer) Det er jo to helt selstændige skatteobjekter og man kan jo ikke lønne sig eller sine nærmeste uden skat - ved at arbejde gratis (ved så ikke hvad kostpris er  men kunne her være til materialepris) Der skal armslængde og dermed markedsbetingelse til (og ved varer - er indkøbspris god nok)

Samme lidt med den med honorar = ejer af selskab vælger i stedet for at være lønmodtager - så tages penge ud som honorar uden der tilbageholdes skat og det må man jo ikke som udgangspunkt og ja - så har man altid risikeret tripple beskatning eller hvad vi skal kalde det. Det er også noget der sker ved at der slet ikke indberettes og hæves som ulovligt aktionærlån. Jeg synes sagen DonØ Flemming Østergaard i alle fald var godt gennem systemet, men det er jo altid til diskussion, skulle han have haft lov til at "lovliggøre" ved nu at ændre til løn med lønskat - eller sad han i saksen

På det punkt kan jeg dog godt være enig i at det kan være svært for en ejer der skal udføre noget for et andet selskab (og ikke for et han selv er bestemmende i som DonØ), at afgøre om han trygt kan fakturere fra selskabet (fordi det er fuldt selvstændigt) eller om han skal lønnes normalt for opgave. Skillet selvstændig/honorarmodtager/lønmodtager er med mange kriterier og nok noget, nogen kan ramme ved siden af i, og hvor en skat over 100% som resultat kan føles urimelig.

Den type ting som er ulovlige KAN medføre beskatning hos modtager men ikke fradrag for selskabet - eller krav om tilbgebetaling af ulovligt lån - og stadigt skat for modtager. 

Det er et uklart formuleret folkeforslag. Der kan blive en debat, men hvem vil lige stemme for at skat ikke skal være fair men unfair? Det er jo helt urealistisk at noget skulle komme ud af det, med mindre man kan komme med noget meget konkret - mere end det som jeg ser formuleret. Der bliver ikke flertal for at ejere af selskaber må favorisere sig selv ved at få ydelser til "kostpris" - få bygget et hus til kostpris - leje ud til sig selv privat til kostpris - tage penge ud af selskabet uden det er løn eller udbytte - og det er heller ikke vildt uretfærdigt at det er sådan.

vh John hannover

8 stærke ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER 
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER

Min gratis blog www.johnhannover.com 

Tilmeldt 20. Apr 07
Indlæg ialt: 16007
30% af profil udfyldt
Skrevet kl. 00:46
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 4.0 stjerner givet af 2 person

Cookie - John Hannover:
Det er et uklart formuleret folkeforslag


Jeg synes forslaget er populistisk, dårligt formuleret, manipulerende i sin argumentation og mest af alt har karakter af selvpromovering af foreningens  egen formand. Der efterlyses i forslaget ar SKAT skal  anvende anderkendt videnskabsmetode i sin argumentation. Det er alt hvad forslagsstillerens egen argumentation mangler. 

Når der argumenteres for at det nuværende klagesystem ikke er godt nok og bruger sin egne sager som erfaringsgrundlag, så bør man se sigselv i spejlet og spørge om grundlaget i ens egne sager nu også er repræsentativt. For os der erindrer de gamle debatter om SMBA'ere, selskaber i skattely mv, vil huske at vi her har med en formand at gøre, som i den grad afprøver grænser i skattesystemet.

Jeg husker to af afgørelserne:

"En entreprenør havde ladet sit selskab opføre et hus til kostpris (uden avance) til sin eks hustru. Entreprenøren, selskabet og ekshustruen blev alle beskattet af den manglende avance, hvorfor beskatningen blev på mere end 100 %."

Her det ikke korrekt at der blew handlet til kostpris. Den blev faktisk handlet til under kostpris. Samtidig var entrprenørens regnskab i så dårlig forfatning, at det ikke kunne danne grundlag for en beregning af skatten.  Er det fair og rimelig skat at vi andre skal betale skatten af entreprenørens kreativitet?

"En skatteyder havde oparbejdet et tilgodehavende på sit eget selskab, som han aldrig fik grundet selskabets konkurs. Alligevel skulle han beskattes af dette tilgodehavende".

I denne sag er argumentationen også vendt på hovedet. Den drejer sig ikke om beskatning af et tilgodehavende ved konkurs. Sagen drejer sig om et beløb, som han havde optjent som løn. Der var vundet endelig ret til beløbet. Om selskabet ikke havde pengene eller han understøttede selskabet ved ikke at gæve beløbet ændrer ikke på at det er løn. Har man et tilgodehavende i en længere periode kan det skifte karakter og blive til et egentligt lån. Her skal det så behandles som vist havde havde fået lønnen udbetalt og derefter låner pengene igen til selskabet. Her er der så nogle regler om fradragsret eller ej når det drejer sig om en hovedaktionær. Faktisk kunne han med få geværgreb have fået noget fradrag for dette.


Fra 3210 Vejby
Tilmeldt 2. Mar 11
Indlæg ialt: 43296
Fra  John Hannover Skrevet kl. 09:26
Hvor mange stjerner giver du? :

Whiskey:
Jeg synes forslaget er populistisk, dårligt formuleret, manipulerende i sin argumentation og mest af alt har karakter af selvpromovering af foreningens  egen formand. Der efterlyses i forslaget ar SKAT skal  anvende anderkendt videnskabsmetode i sin argumentation. Det er alt hvad forslagsstillerens egen argumentation mangler. 

og så iøvrigt som altid meget sober gennemgang af baggrundede for de to sager - noget vi andre ofte har for svært ved at finde. tak

vh John H

8 stærke ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER 
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER

Min gratis blog www.johnhannover.com 

Tilmeldt 4. Jul 09
Indlæg ialt: 868
Skrevet kl. 11:18
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 4.0 stjerner givet af 4 person

Uden at gå ind i om enkelte konkrete sager er korrekte eller ej, så tror jeg de fleste erfarne borgere i dette land selv eller har bekendte, som har været igennem skats negative vridemaskine.

Skat er ikke ufejlbarlig og mange føler at der er usikkerhed om de mere komplicerede afgørelser. så langt rækker de nøgterne fakta, det er vel i sig selv berettigelse nok til borgerforslag og oprettelse af foreninger.

Uanset om skat har ret eller ej, så er der noget galt i deres attitude overfor borgerne. Først og fremmest er de ikke dygtige til at formidle baggrund for deres afgørelser, de orker næsten ikke at tage en normal samtale med almindelige borgere om deres afgørelser på et pædagogisk niveau. Almindelige borgere kender ikke alle skattereglerne og kan uforvarende komme til at jokke i spinaten, skal det "straffes" på samme niveau som bevidste serieovertrædelser ? 

Der mangler lidt menneskelighed i systemet, første gangs fejl burde måske blot påtales, med mindre der tydeligvis er tale om forsætlig handling, så er jeg sikker på at de fleste vil gå glade hjem fra torskegilde og gøre sig umage for at undgå gentagelse.

Jeg har selv været igennem en flerårig proces, hvor skat i en kompliceret sag tog fejl i ders afgørelse, det kostede retssag med eksperter, som til slut faldt ud til min fordel i retten. Blev jeg glad af det næ, retssagen og sagsbehandlingen af mine eksperter kostede mere end skatteefterbetalingen, men det er ikke det sureste, det sureste er den fornemmelse af fortsat magteløshed overfor skattesystemet, de store menneskelige ressourcer man poster i en mangeårig negativ skattesag. En sag som kunne have været stoppet meget før, hvis skat havde evne og vilje til at indrømme, men for skat er det ikke noget problem at føre retssager mod borgerne og tabe dem. Ikke mere om min sag, jeg har lagt den bag mig.

Jeg støtter et hvert forslag til forbedring af skats arbejde.

Side 1 ud af 2 (18 indlæg)
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere