Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE

MLM og det gode / seriøse ved det + webshops

Side 8 ud af 11 (103 indlæg)
Tilmeldt 24. Sep 13
Indlæg ialt: 182
Skrevet kl. 01:29 | Låst
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 1.0 stjerner givet af 2 person

Keld ... godt sagt / set og tak til Allan , Ejvind og de andre, som er med til at forsvare MLM

Jeg synes det er fedt at i kommer på banen .. med argumenter, som ikke bare er til at nedbryde, for evt. modstandere,, og vil dertil sige at Hans stokholm har en vis styrke i sit indlæg også.. - men som jeg læser / tolker det ...så står i meget stærkere,,,

Ud over Hans ,,, findes der nok ikke mange, som vover at indgå i en mere filosofisk debat / tankesæt imod MLM - og så er jeg superglad at der lige kom nogle vidende personer på banen om virkelighedens MLM ...som lagde et par esser...

MLM er forsøgt trynet,, og  ... står man sammen,,, som her... med nogle fede uafhængige indlæg... så kan det ikke tages fra jer,,,

 

 

 

Tilmeldt 24. Sep 13
Indlæg ialt: 182
Skrevet kl. 01:36 | Låst
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 4.0 stjerner givet af 1 person

Fik ikke sagt tak til Cecilie,,,som eneste skribent  af hunkøn,,,  -  men tak

Fra Sandkrogvej 12, 7790 Thyholm
Tilmeldt 14. Apr 05
Indlæg ialt: 8699
Fra  Kjers IVS Skrevet kl. 10:00 | Låst
Hvor mange stjerner giver du? :

Allan I:

Hans Stokholm Kjer:

1. For at det kan lade sig gøre, skal den enkelte sælger sælge til sine egne nære relationer.
2. Og han skal ikke blot sælge produkter, men også skaffe flere sælgere blandt sine nære relationer.

Ovenstående forudsætninger er ikke korrekte. Jeg ved ikke om det så ændrer på noget i din efterfølgende analyse - men det er i hvert fald vigtigt at pointere 2 ting:

1: Der er intet man SKAL. Man SKAL ikke sælge til nære relationer - man KAN VÆLGE at gøre det. 

2: Man SKAL hverken sælge produkter eller skaffe flere sælgere - man KAN VÆLGE at sælge produkterne selv, enten via homeparties eller via en webshop, eller man KAN VÆLGE, blot at anbefale produkterne - uden at have noget som helst med produktsalg at gøre selv - og man KAN VÆLGE at introducere andre for selve forretningskonceptet - eller man KAN VÆLGE et mix af ovenstående muligheder. 

De to punkter er ikke mine forudsætninger. De er mine analytiske konklusioner på forudsætningen. 

Forudsætningen (eller præmissen, som man også kalder det i klassisk argumentationsteori) skriver jeg i sætningen
"Multi level marketing fordrer, at markedsføringen (marketing) af et produkt foregår på mange niveauer (multiple levels)."
Jeg tror, du opfatter ordet "skal" i mine to konklusioner anderledes end de er ment. Det virker som om, du opfatter, at jeg påstår, at der i ethvert MLM-system er et regelbundet krav, om at tingene foregår på den måde. 
Men mit "skal" henviser til den teoretiske situation, der gør, at præmissen kan opfyldes. Altså hvis præmissen skal opfyldes, skal ét eller andet forholde sig på en bestemt måde. 
Måske havde det været mere præcist, hvis jeg havde skrevet "må nødvendigvis" i stedet for skal.
Jeg tror altså ikke, at der i ethvert MLM-system er indbygget disse to regler. Det ville jo være en tåbelig begrænsning af mareternes muligheder.
Men hvis ikke man sælger til relationer, som man har skabt sig på anden vis (pkt. 1) kommer man ikke i gang med sit salg - ganske enkelt fordi MLM jo er et alternativ til de traditioenlle salgskanaler.
Og hvis ikke en vis mængde af sælgerne også skaffer nye sælgere (pkt 2), kan der ikke opbygges et netværk, og et MLM-system fungerer jo netop via et sådant netværk.
Så hvis mit argument ikke skal holde, skal du altså beskrive et MLM-system, hvor det ikke er nødvendigt, at nogen i netværket sælger til relationer, som de har ad anden vej (pkt 1), og hvor det ikke er nødvendigt, at der opbygges en netværksstruktur (pkt 2)
Jeg bruger så punkt 2 til at antage, at denne måde at skaffe sælgere på let giver en svækket faglighed. Det er selvfølgelig ikke en nødvendighed. Man kunne godt forestille sig et MLM-system, hvor der rent faktisk stilles faglige krav til sælgerne - fra systemets side. Det ville ikke løse de moralske problemer, der afledes af pkt. 1 og pkt. 2, men det ville da i det mindste eliminere den villedende markedsføring, der er en naturlig konsekvens af manglende faglighed (det gælder i øvrigt også i traditionel handel - dér er der bare oftere krav til sælgernes faglighed).
Du virker, Allan, som et begavet menneske med en vis psykologisk indsigt (du taler hjemmevant om begreber som f.eks. "relation" på en reflekteret måde). Det placerer dig overordnet set i gruppe C i min analyse af de fire arketypiske MLM-eksponerede. Derfor er det også meget forventeligt, at du har skabt et narativ om MLMs positive sider, og at du har en trang til at formidle denne historie. Ganske enkelt fordi den er sand for dig, og fordi du føler, at du hjælper andre, hvis de også erkender, at den er sand. (Dette gælder for den arketypiske C'er - måske ikke for det enkelte menneske, og måske ikke for dig - det har jeg ingen forudsætninger for at vide, da jeg ikke kender dig og ikke kender til din personlige udvikling fra før MLM til nu - så tag det ikke personligt). 
Allan I:
og: de dygtigste sælgere inden for alle brancher, formår også at bruge deres eksisterende relationer til at åbne døre til nye relationer - så punkt 1 og punkt 2 er faktisk i højere grad gældende for alle andre brancher inden for salg - end lige netop MLM.
Du nævner, at også andre "brancher" inden for salg bruger metoderne fra pkt 1 og 2. Jeg betragter ikke MLM som en branche, men som en markedsføringsmetode, der har nogle værktøjer - herunder pkt. 1 og 2. Jeg mener ikke at pkt. 2 bruges i andre markedsføringsmetoder, da den jo er grundlaget i opbygning af netværket. Men det er rigtigt, at pkt. 1 ses brugt også inden for andre former for markedsføring - og da er det præcis lige så umoralsk som, når MLM-folk gør det. Jeg kender f.eks. til en bankmand, som har skaffet sin familie "gode forhold" i banken, der viste sig at være rigtig elendige og give bankmanden en glimrende provision. Det er ikke MLM, men det er klamt alligevel.
At salg til nære relationer skulle være mere udbredt under andre markedsføringsformer mangler jeg at se dokumenteret eller sandsynliggjort. Du tror formentlig på det, når du skriver det. Jeg tror ikke på det. 
At andre markedsføringsmetoder OGSÅ har problematiske sider fritager ikke MLM for at være BASERET på problematiske værktøjer. 
At MLM er baseret på problematiske værktøjer betyder omvendt ikke, at der ikke kan være positive og ordentlige sider af denne markedsføring sideløbende med de problematiske. Men nu var det jo trådstartes spørgsmål om, hvad det er, vi har imod MLM, jeg svarede på - og så virker det mest naturligt at trække de negative sider frem, ikke. :-)
God dag til alle.
Hans
 
Fra Hillerød
Tilmeldt 3. Dec 08
Indlæg ialt: 149
Fra  Heldigselv - Lifewave Latterkursus Skrevet kl. 10:21 | Låst
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 1.0 stjerner givet af 1 person

Hans Stokholm Kjer:
Og hvis ikke en vis mængde af sælgerne også skaffer nye sælgere (pkt 2), kan der ikke opbygges et netværk, og et MLM-system fungerer jo netop via et sådant netværk.

MLM systemet er jo ikke til for at bygge sig selv. Ideen er at man markedsfører på en anden måde end normalt, og på grund af den korte vej fra producent til forbruger får mulighed for at dele overskuddet.

Som jeg læser dine ord, så ser det ud til at du mener systemet er lavet for at systemet skal virke. Det giver ingen mening.

Hans Stokholm Kjer:
eg betragter ikke MLM som en branche, men som en markedsføringsmetode, der har nogle værktøjer - herunder pkt. 1 og 2. Jeg mener ikke at pkt. 2 bruges i andre markedsføringsmetoder, da den jo er grundlaget i opbygning af netværket.

MLM er ikke én branche. Det er mange forskellige. Men markedsføringsmetoderne bruges overalt - selv i fagforeninger, hvor det at "skaffe nye medlemmer" kan give en gave eller en måneds gratis kontingent.

Hans Stokholm Kjer:
Men nu var det jo trådstartes spørgsmål om, hvad det er, vi har imod MLM, jeg svarede på - og så virker det mest naturligt at trække de negative sider frem, ikke. :-)

Nej. trådstarter spørger ind til det gode/seriøse ved MLM.

Fra Sandkrogvej 12, 7790 Thyholm
Tilmeldt 14. Apr 05
Indlæg ialt: 8699
Fra  Kjers IVS Skrevet kl. 10:34 | Låst
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 5.0 stjerner givet af 2 person

Keld_J:

1. Man SKAL ikke sælge til sine nære relationer.

2. Man SKAL ikke ikke skaffe flere sælger blandt nære relationer.Ja, det er jo tydeligt, at jeg ikke har udtrykt mig klart nok. Se min uddybning i mit svar til Allan.

 

Keld_J:

Men jeg har en lille sjov oplevelse fra i dag, da min mor ringede fra sygehuset efter en knæ operation og en efterfølgende fiber i det andet ben. Hun bruger nogle af de produkter som jeg anbefaler, som hun køber til indkøbspris. Mens hun lå der i sengen så har hun snakket med flere patienter og en sygeplejeske om de produkter hun havde med og hun delte mine visitkort ud m.m. En af dem var sågar en løber som kunne bruge noget energi og det er sku meget godt gået af en dame fra 1932, som ikke har løbet de sidste 40 år. 

Men hun ligger der og anbefaler noget som hun ikke tjener en krone på ud over den rabat jeg giver. Men et godt eksembel på hvordan Network Marketing er bygget op.

Jeg har lige fremhævet nogle detaljer med rødt i dit citat. 
Du skriver, at dette er et godt eksempel på, hvordan NM eller MLM er bygget op, så jeg vil lige sætte det i relation til den analyse, som du erklærer dig uenig i.

Din mor (din nære relation) deler dine visitkort ud (hun markedsfører dig).
Det gør hun over for mennesker som er indlagt på et hospital - hvor de altså har en diagnostiseret medicinsk lidelse, som er under behandling af fagfolk.
Hun forsøger altså at sælge til mennesker, som hun har en intim realtion med, idet de lige nu deler skæbne. Det er oven i købet mennesker, som må formodes at være svækket i deres analytiske fokus, da deres fokus i netop denne situation vil være på deres lidelse - især hvis de har konstante smerter.
Jeg ved jo ikke, hvilket produkt, der er tale om, men nogle produkter inden for alternativ medicin kan have begrænsende virkning på den igangværende medicinske behandling, så hvis ikke din mor har konfereret med lægerne om de midler, hun har udskrevet til sine medpatienter, risikerer hun altså at hæmme deres heling, selvom det modsatte er hendes intention.
Dette er netop et eksempel på, hvordan den manglende faglighed, der opstår (for jeg antager, at din mor ikke er læge - og hvis hun er, at hun ikke har haft adgang til medpatienternes journaloplysninger) kan medføre en risiko. Og under alle omstændigheder er det dybt umoralsk at sælge til mennesker, der er ansporet til at købe på grund af sygdom. Man tager mennesker, som i forvejen er ramt helbredsmæssigt, og udnytter deres lidelser økonomisk.
Sikkert for på forhånd at modgå denne anklage, understreger du, at din mor ikke tjener en krone. Det er sådan set underordnet. Hendes medpatienter betaler jo for den sundhedsydelse, hun leverer - de betaler bare lidt mindre, end de kunne have betalt. Og selvom din mor - og muligvis du - ikke tjener på det, så ligger der jo en fortjeneste hos de, der leverer produkterne og de netværkere, som ligger over dig i hierarkiet. Din mor har helt sikkert haft moralske skrupler over salget, hvorfor hun har valgt at fjerne sin egen - og muligvis din - fortjeneste. Men hun har jo ikke fjernet "systemets" fortjeneste, og det moralske problem er helt uafhængigt af, hvor mange penge der tjenes på handelen.

Min forventing er, at du ikke er enig med mit syn på det moralske problem.
Hvis jeg har ret i det, placerer det dig i kategori C i min analyse af MLM-eksponerede. Du lever i så fald op til at have skabt dig et narativ, hvor du med dine produkter hjælper andre mennesker. Hvis du er en rendyrket C-person, vil du formentlig finde min analyse af den nævnte situation smålig og latterlig. "Det er jo bare produkt x, som er helt uskadeligt og som beviseligt gør .... osv," vil du tænke. Men med mindre du har en medicinsk faglig baggrund for at vurdere dette - og det skal jo naturligvis være i den enkelte patients tilfælde - så kan du ganske enkelt ikke vide, om det passer. Du har muligvis været udsat for en vildledende markedsføring, som du muligvis selv (via din mor) er i færd med at bringe videre i systemet - ganske enkelt fordi du stoler på dit produkt. Du har muligvis personligt gode erfaringer med produktet, men du har formentlig ikke den samme medicinske historik som de patienter, din mor har behandlet.

Som du beskriver din mor (naturligvis ikke fyldestgørende på så få linjer) falder hun inden for kategori B. Hun har tilsyneladende valgt at stole på din udlægning af produktets egenskaber uden at tage stilling til dit netværks motiver til at forhandle det. Det er der ikke noget mærkeligt i - det er jo netop sådan, salg til nære relationer fungerer: Jeg stoler ubetinget på min søn, derfor stoler jeg også ubetinget på det produkt, han kommer med.

Tak for det fine eksempel på, at MLM i nogle tilfælde er dybt problematisk.

Venlig hilsen

Hans

Fra Sandkrogvej 12, 7790 Thyholm
Tilmeldt 14. Apr 05
Indlæg ialt: 8699
Fra  Kjers IVS Skrevet kl. 10:43 | Låst
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 5.0 stjerner givet af 1 person

Ejvind:
MLM systemet er jo ikke til for at bygge sig selv

Det mener jeg heller ikke. Det er en markedsføringsmetode - men den virker ikke, hvis der ikke opbygges et netværk, for så er der jo ingen at marekdsføre til og ingen til at markedsføre.

Ejvind:
Men markedsføringsmetoderne bruges overalt - selv i fagforeninger, hvor det at "skaffe nye medlemmer" kan give en gave eller en måneds gratis kontingent.

Det må jeg medgive dig. Pkt 2 bruges også andre steder end i MLM - det viser dit eksempel, som jeg ikke havde med i mine overvejelser. Og her er det lige så umoralsk. Hvis jeg skal med i en fagforening, bør baggrunde være, at jeg ser en fordel i mit medlemskab - ikke at onkel Bent får en kaffekande.

Ejvind:
Nej. trådstarter spørger ind til det gode/seriøse ved MLM.

Ja, det starter han med. Men i det indlæg, som jeg svarer på lyder spørgsmålet ordret: "Nogen der kan forklare hvorfor og hvad der gør MLM negativt ?"

Hvis ikke det spørgsmål var faldet, ville jeg slet ikke have svaret.

Jeg tror heller ikke, det er frugtbart for nogen, at jeg fortsætter. Jeg har svaret sagligt på spørgsmålet. Jeg har uddybet mit svar og afklaret en misforståelse. Jeg har anvendt min analyse på et praktisk eksempel. Og de eneste, der læser med er folk, som i forvejen har taget stilling. Min holdning bliver ikke udfordret. De debatterende type C-personers holdning bliver ikke udfordret. Resten af læserne er stået af for flere sider siden. Så alle er vist bedst tjent med at passe deres arbejde i stedet for at spilde tiden her.

Hans 

Fra New York, NY
Tilmeldt 22. Feb 08
Indlæg ialt: 255
Skrevet kl. 11:13 | Låst
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 2.3 stjerner givet af 3 person

Hej Henrik

Håber da vi bliver kollegaer, det er super spændende at arbejde med.

Jeg har selv en side omhandlende plastrene - www.plasterkaster.dk - og det sjoveste i den her forretning, det er sgu at se ansigtsudtrykket på en person kort efter man har lindret en smerte på under et minut :)

Held og lykke med det.

Fra Frederiksberg
Tilmeldt 25. Nov 09
Indlæg ialt: 1351
Fra  AllanIsaksen.dk Skrevet kl. 13:37 | Låst
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 5.0 stjerner givet af 1 person

Hans Stokholm Kjer:
Men hvis ikke man sælger til relationer, som man har skabt sig på anden vis (pkt. 1) kommer man ikke i gang med sit salg - ganske enkelt fordi MLM jo er et alternativ til de traditioenlle salgskanaler.

Sorry Hans, men det er jo et cirkulært argument. Du kan jo ikke sælge til nogen uden at kende dem. Du er jo nødt til at have et minimum af information om vedkommende - og man kan dermed altid argumentere for, at man kender dem man sælger til.

Du mistolker min brug af begrebet: relationer. Det skal tolkes netop som ovenstående. En person du kender lidt eller meget til, uden at det er en ven eller et familiemedlem. 

Derfor er dit eksempel med bankmanden heller ikke et eksempel på det jeg beskriver om at bruge sine relationer. Dit eksempel er et eksempel på elendigt salg - end of discussion. ;-)

Det jeg mener er, at hvis du kender en CEO i et IT-firma, så kender han med meget stor sandsynlighed også en CEO i et andet IT-firma. Og hvis en sælger har styr på, og gør brug af, networking, så vil han kunne skaffe sig en relation hos denne anden CEO på et niveau, som andre sælgere ikke kan, hvis de blot ringer og beder om at tale med den IT-ansvarlige. 

Hans Stokholm Kjer:
Man kunne godt forestille sig et MLM-system, hvor der rent faktisk stilles faglige krav til sælgerne - fra systemets side.

Det er ikke "Systemet" der skal stille faglige krav - det er den enkelte forhandlers samarbejdspartner(e). 

Lige som L'oreal eller Apple ikke stiller faglige krav til alle de webshops, der forhandler deres produkter - så stiller MLM-producenterne heller ikke faglige krav til forhandlerne. Det er op til de enkelte forhandlere at sørge for, at deres netværk er klædt ordentligt på, hvilket jo også på den lange bane gavner både forhandlerne, deres netværk, og også selve brandet. 

Hans Stokholm Kjer:
At andre markedsføringsmetoder OGSÅ har problematiske sider fritager ikke MLM for at være BASERET på problematiske værktøjer. 

At MLM er baseret på problematiske værktøjer betyder omvendt ikke, at der ikke kan være positive og ordentlige sider af denne markedsføring sideløbende med de problematiske.

På baggrund af ovenstående kan jeg derfor ikke godtage, at MLM skulle være baseret på problematiske markedsføringsmetoder og problematiske værktøjer. 
I så fald er alt salg og markedsføring amoralsk og problematisk - med undtagelse af den type salg, hvor kunden handler selvstændigt, uden indflydelse fra en konsulent eller en sælger. 
Med andre ord - så tolker jeg hele din konklusion som, at du mener det er problematisk, at nogle sælgere handler uden etik og moral - og dette er jeg rørende enig i - lige meget hvilken branche eller markedsføringsmetode der er tale om.
Dermed ikke sagt, at der i MLM ikke anvendes problematiske metoder - men det er ikke "systemet" eller "branchen", der anvender disse - det er de enkelte sælgere, partnere og forhandlere - lige så vel som bankmænd, advokater, alternative behandlere etc. også kan have en lemfældig omgang med moral og etik. 

allanisaksen.dk - Online Digital Assistent

Fra Sandkrogvej 12, 7790 Thyholm
Tilmeldt 14. Apr 05
Indlæg ialt: 8699
Fra  Kjers IVS Skrevet kl. 15:40 | Låst
Hvor mange stjerner giver du? :

Allan I:

Hans Stokholm Kjer:
Men hvis ikke man sælger til relationer, som man har skabt sig på anden vis (pkt. 1) kommer man ikke i gang med sit salg - ganske enkelt fordi MLM jo er et alternativ til de traditioenlle salgskanaler.

Sorry Hans, men det er jo et cirkulært argument. Du kan jo ikke sælge til nogen uden at kende dem. Du er jo nødt til at have et minimum af information om vedkommende - og man kan dermed altid argumentere for, at man kender dem man sælger til.

Et cirkulært argument er et argument, som konkluderer sin egen præmis, hvilket jeg ikke gør i dette tilfælde, men vi skal ikke diskutere argumentationsteori her.

Allan I:
På baggrund af ovenstående kan jeg derfor ikke godtage, at MLM skulle være baseret på problematiske markedsføringsmetoder og problematiske værktøjer. 

Selvfølgelig kan du ikke det. Det ville jo kræve, at du skulle erkende, at du har bygget din indtægt på noget umoralsk. Hvis du erkender det, ville du komme til at se dig selv som et umoralsk menneske, og det er ganske enkelt så angstprovokerende, at det meget sjældet sker. 
Forklaringen på dette ser du i min beskrivelse af type-C-personerne.
- og igen for lige at slå det helt fast: Jeg anklager ikke dig for at være en person, som lever op til præcist det, jeg har beskrevet under type C, men jeg konstaterer, at du i dit indlæg her viser en adfærd, som jeg i mit tidligere indlæg forudsagde, at type-C-personer typisk vil udvise.

Venlig hilsen

Hans

Fra Hobro
Tilmeldt 24. Nov 09
Indlæg ialt: 567
Skrevet kl. 16:06 | Låst
Hvor mange stjerner giver du? :

Hans Stokholm Kjer:
Jeg har lige fremhævet nogle detaljer med rødt i dit citat. 
Du skriver, at dette er et godt eksempel på, hvordan NM eller MLM er bygget op, så jeg vil lige sætte det i relation til den analyse, som du erklærer dig uenig i.

Et hurtig svar da jeg er på vej ud af døren..

Du antager at hun anbefaler produkter som er relateret til folks sygdom . Dels er det et privat hospital som ikke har hele alle sygdomme og dels så var det kun nogle få produkter som hun selv bruger. Vi snakker om en sund chokoladebar, en varmecreme og en energidrik.  Så glem alt om at hun skulle lege læge, vi er på et helt andet plan. 

Hans Stokholm Kjer:
ak for det fine eksempel på, at MLM i nogle tilfælde er dybt problematisk.

Et godt eksembel på en stor misforståelse mellem for og imod gruppen. 

 

Side 8 ud af 11 (103 indlæg)
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere