Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE

Fradrag for brug af del af egen bolig?

Side 3 ud af 3 (30 indlæg)
Fra San Francisco
Tilmeldt 24. Apr 05
Indlæg ialt: 1335
Skrevet kl. 08:53
Hvor mange stjerner giver du? :
Nej, nu må jeg bede om mine himmelblå
(jeg er så forarget, at jeg er sat minimum 50 år tilbage i tiden).

Kan man heller ikke trække kontormøbler fra?
Hvad så med computere og udstyr?

Tilmeldt 20. Apr 07
Indlæg ialt: 16007
30% af profil udfyldt
Skrevet kl. 09:15
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Lone!

 
Vi starter med at kopiere dette svar ind:
 

Hej Martin!

Iflg.  dom faldet i Østre landsret...skal følgende betingelser for opnåelse af fradrag for udgifter i forbindelse med hjemmekontor/erhverv være opfyldt:
 
Værelset skal være over 14 m2
Værelset skal have egen indgang
Værelset må ikke benyttes til private formål
Kontoret skal være bemandet det meste af kontortiden
 
...selv om disse krav er opfyldt...er det ikke ubetinget givet, at man får fradrag...
 

Med Venlig Hilsen
Pia & Peter

REVISIONSFIRMAET
PPConsult

WebSite:
www.ppconsult.webbyen.dk
E-mail: ppconsult@post.cybercity.dk
Tlf.: 26 140527/40 947511

Dernæst:
 
Med egen indgang menes der, at man skal kunne komme ind i kontoret...uden at skulle gennem private rum først...hvis der f.eks. er 2 indgange skal der med pile eller skilte anvises til "forretningsdøren"...
 
Iflg. LigningLovens §9, stk. 1:
 
KONTOR I HJEMMET:
Lønmodtagere: ........
 
PersonskatteLovens §3, stk. 2, nr. 1:
Selvstændigt erhvervsdrivende:
 
Praksis har for selvstændige stort set været på linje med det for lønmodtagere gældende.
Imidlertid har Østre Landsret afgjort en sag om en selvstændigt erhvervsdrivende civiløkonom, som drev virksomhed fra sin private bopæl, og hvor fradrag blev godkendt.
Retten lagde vægt på, at virksomheden udelukkende blev drevet fra bopælen samt på arten , og omfanget af arbejdet med virksomheden, der var en fuldtidsbeskæftigelse, og den eneste indtægtskilde.
Dommen må kunne tages som udtryk for en lempeligere praksis for erhvervsdrivendes fradragsmulighed, hvilket også er gjort gældende i en kommentar til dommen.
Fradraget er en driftsomkomstning, der fragår i den personlige indkomst.
 
 
Kontormøbler samt EDB-udstyr kan for så vidt ovennævnte opfyldes...også fratrækkes.
Herudover el (undtaget liberale erhverv, som f.eks. revisorer, advokater m.m.) samt varme for det erhvervsmæssige areal.
 
 
Håber, at dette er fyldestgørende svar!
 
 
Fra Sandkrogvej 12, 7790 Thyholm
Tilmeldt 14. Apr 05
Indlæg ialt: 8715
Fra  Kjers ApS Skrevet kl. 21:40
Hvor mange stjerner giver du? :
.... vil det sige, at jeg har chance for at få fradrag for kontor møbler, når jeg ikke har kundebesøg?
Hvordan kommer jeg videre med det?
 
mvh Hans
Tilmeldt 20. Apr 07
Indlæg ialt: 16007
30% af profil udfyldt
Skrevet kl. 00:50
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Hans!

Hvis du ellers opfylder betingelserne, som beskrevet ovenfor...kan du opnå fradrag for dine kontormøbler, der kræves ikke, at du skal have kunder på kontoret...
 
Du kommer videre ved at foretage fradraget, som en driftsomkostning i dit regnskab...eller lade din revisor klare det
 
 
Tilmeldt 12. Dec 05
Indlæg ialt: 1
Skrevet kl. 12:16
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej.

Jeg er ny her, men kunne tænke mig at dreje den lidt, nemlig:
Hvad hvis jeg som privat person, udlejer en del af min bolig til mit ApS. / A/S, hvad sker der så rent skattemæssigt ?
 
Tilmeldt 11. Dec 05
Indlæg ialt: 38
Skrevet kl. 13:02
Hvor mange stjerner giver du? :
Dato: 12/12/2005 12:16:16 PM Forfatter: Mertz
Hvad hvis jeg som privat person, udlejer en del af min bolig til mit ApS. / A/S, hvad sker der så rent skattemæssigt ?

Hvem du udlejer boligen til er i princippet underordnet. Som hovedregel er lejeindtægten almindelig personlig indkomst. Der er dog såvidt jeg husker forskellige modeller for hvorledes omkostninger til det udlejede kan indgå i dit personlige regnskab.
 
Skattefar (et navn jeg synes ville have signaleret langt mere fornyelse end SKAT) har en lille pjece om sagen på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=133774
 
Tilmeldt 14. Oct 05
Indlæg ialt: 12
Skrevet kl. 19:37
Hvor mange stjerner giver du? :
Fra København
Tilmeldt 27. Dec 05
Indlæg ialt: 294
Skrevet kl. 13:34
Hvor mange stjerner giver du? :
Jeg mener at svarene her er lidt unuancerede. Det er jo sådan, at det som udgangspunkt er den selvstændige erhvervsdrivende, der bestemmer, hvordan firmaet skal drives, og firmaets udgifter er selvflg fradragsberettiget i firmaet.

Kommunen kan så tolke loven på forskellig vis, og tolke en selvstændig erhvervsdrivendes aktiviteter. Nogle kommuner har f.eks. en holdning til firmabiler, at sålænge man lader sig beskatte af bilen, så er de lidt ligeglade med, hvilket beløb man beskattes af (mundtlig besked jeg fik direkte af en unavngiven skatteforvaltningsfuldmægtig).

Det er kun, hvis man begynder at lave retssager, at lovgivningen skal hives frem. Her kan man risikere nogle problemer, hvis man flytter. F.eks. kender jeg en, som have lavet en aftale med sit lokale skattekontor om beskatning af firmabil. Da vedkommende flyttede, blev vedkommendes aftale underkendt med tilbagevirkende kraft. Efter en retssag vandt kommunen.

Jeg kan oplyse, at jeg har kendskab til et firma, hvor kontoret på 8m2, uden egen indgang, trækkes fra med 20.000 om året. Disse penge dækker både "rumleje", forbrug af el, vand, varme, køkken osv. Jeg er ret sikker på, at den holder til en torskegilde, men muligvis ikke i retten hvis det skulle komme dertil. Kontoret bruges i løbet af en almindelig arbejdsdag og er møbleret med firmaets møbler (fratrukket som udgift). Firmaets primære aktivitet foregår i dette lokale og firmaets overskud er ejerens eneste indtægtskilde og udgør hovedparten af familiens indtægt. Rummet er indrettet med lyddæmpende gulvtæppe og specielle edb-persienner (uden huller som lyset kan komme igennem), noget som ikke forefindes i resten af huset.
Tilmeldt 22. Mar 06
Indlæg ialt: 1
Skrevet kl. 07:16
Hvor mange stjerner giver du? :
Tilmeldt 25. Mar 06
Indlæg ialt: 20
Skrevet kl. 20:32
Hvor mange stjerner giver du? :
Dato: 10/17/2005 9:15:29 AM Forfatter: Peter - Revisor
 
Kontormøbler samt EDB-udstyr kan for så vidt ovennævnte opfyldes...også fratrækkes.
Herudover el (undtaget liberale erhverv, som f.eks. revisorer, advokater m.m.) samt varme for det erhvervsmæssige areal.
Håber, at dette er fyldestgørende svar!

Allerførst pænt goddag (nu bruger*S*) - jeg fik også lige lyst til at komme med et lille bidrag - for nu at gøre forvirringen komplet....
 
Liberale erhverv kan godt fratrække el - men de kan dog IKKE få godtgjort el-afgiften.
 
Desuden kan man såfremt arbejdsværelset udgør mere end X% af ejerboligen (kan ikke lige huske %-satsen, sorry) opnå en nedsættelse ejendomsværdiskatten. (Det skal selvangives på en særskilt selvangivelsesblanket for ejendomsværdiskat)
 
Vi debateres ved....
Side 3 ud af 3 (30 indlæg)
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere