Private udlæg før stiftede virksomhed og - Side 2 - Amino.dk
på Amino
Bliv gratis medlem på Amino
 

Køb et Amino Sponsorlink

 

Nye ekspertblog-indlæg
om  E-handel, Internet & Online marketing

Læs flere ekspertindlæg
 

Top karmaliste (30 dage)

De flinkeste Amino’er der hjælper mest med "Fragt, logistik, betaling & service "

 

Private udlæg før stiftede virksomhed og amerikansk VAT

Side 2 ud af 2 (17 indlæg) < Forrige 1 2
Amino-karma 179.279
Fra 2800 Lyngby
Tilmeldt 2. mar 11
Indlæg ialt: 39.182
Amino Plus
Cookie - John Hannover
Fra John Hannover
Skrevet 01-06-2019 kl. 16:28

AdamAftenbakke:
Eftersom udgiften er fradragsberettiget som lønudgift mener jeg at der er krav om at betalingen står i et rimeligt forhold til den ydede arbejdsindsats, ligesom for enhver anden løn. Det er jo selskabet der har fradraget og ikke ejeren som person. Det ser man også et eksempel på i SKM2001.438.LR (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=136945), hvor en landmand kunne få fradrag for at betale sin datters uddannelse som sygeplejerske. Her nævner SKAT eksplicit at betalingen kan anses som aflønning af datteren, og derfor er fradragsberettiget så længe hun leverer en tilsvarende arbejdsindsats.

Men her - som løn - må datteren vel så være skattepligtig af værdien af de bøger - og så ville jeg naturligvis forstå men

Nok mig der er langsom - men taler vi nu om, at hvis vi taler ny uddannelse for ene ejer af selskab - så er der fradrag for selskabet - når omkostningen kan siges at stå i fornuftigt forhold til den ydede indsats - er det så skattefrit for ejeren - hvis blot der er en eller anden erhvervsmæssig begrundelse - så selskabet har fuldt fradrag - uden modtager beskattes.

Du skrev så:

AdamAftenbakke:
 I SKM2010.526.SR (https://skat.dk/skat.aspx?oid=1907203) kunne et selskab få fradrag for en MBA uddannelse til eneejeren, som også var eneste ansatte i selskabet. Uddannelsen krævede at ejeren tog orlov fra selskabet i et år og kostede 260.000 kr. Der var fuldt fradrag for selskabet som en lønudgift og ejeren blev ikke beskattet da MBA er en erhvervsmæssig uddannelse.

Det krævede ejeren tog orlov skrev du- 

Var ejeren så at se som ansat - uanset denne IKKE fik løn under orlov (løn som jo er krav til ex kørepenge) men tog orlov de første 4 år under en evt. uddannelse i udlandet - således at  selskabet modtager fradrag for måske 400.000  - et underskud der så kan anvendes i selskabet når ejeren vender tilbage fra orlov og nu tjener penge i selskabet?

Hvis det er reglen - og der ikke er krav om forudgående uddannelse eller andet - så må mange da misse at stifte selskab - alene for at få fradrag for elektriker og installatør uddannelse under 4-6 års orlov - hvor firmaet så bare ligger brak med underskud fra uddannelsesudgifter de år - og så sætte gang i forretningen - og nu kunne fratrække hele uddannelsen i selskabet - uden egen beskatning?

Det er da i alle fald en stor forskelsbehandling af hovedejer - mod personlig virksomhed - og anderledes end for personalegoder mm - hvor hovedejer der er alene jo ikke kan give sig personalegoder som julegave osv

vh John H

Amino-karma 71
Tilmeldt 7. nov 16
Indlæg ialt: 20

Tom S
Skrevet 02-06-2019 kl. 18:29

AdamAftenbakke:

Det afhænger af hvor vidt du kører virksomheden i selskabsform eller som personlig virksomhed.

Hvis der er tale om personlig virksomhed, er jeg enig i at der ikke er fradrag, og det er i så fald lige meget hvem der betaler, da det er dine penge under alle omstændigheder.

Hvis der er tale om et kapitalselskab, og du ansætter dig selv i et lønmodtagerforhold i selskabet, så kan du efter Ligningslovens § 31 (https://danskelove.dk/ligningsloven/31) skattefrit få betalt en hvilken som helst form for erhvervsmæssig uddannelse fra selskabet, også kompetencegivende videreuddannelse, og uddannelsen behøver ikke have nogen relation til selskabets indkomsterhvervelse - den skal bare være erhvervsrelateret. Selskabet har fradrag for uddannelsen som en lønudgift.

Dette gælder også hvis den ansatte er hovedaktionær i selskabet.

I SKM2010.526.SR (https://skat.dk/skat.aspx?oid=1907203) kunne et selskab få fradrag for en MBA uddannelse til eneejeren, som også var eneste ansatte i selskabet. Uddannelsen krævede at ejeren tog orlov fra selskabet i et år og kostede 260.000 kr. Der var fuldt fradrag for selskabet som en lønudgift og ejeren blev ikke beskattet da MBA er en erhvervsmæssig uddannelse.

I afgørelsen anfører SKAT direkte at Ligningslovens § 31 har afskaffet den tidligere praksis om at der skal skelnes mellem efter- og videreuddannelse, når altså bare uddannelsen betales indenfor et ansættelsesforhold:

"Efter ligningslovens § 31 kan en arbejdsgiver, som led i et ansættelsesforhold afholde udgifter til uddannelse og kurser uden at den ansatte beskattes i den anledning. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 955 af 20. december 1999 og det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med bestemmelsen bl.a. er at styrke virksomhedernes sociale ansvar og medvirke til et højere uddannelsesniveau for medarbejderne.

Efter de hidtil gældende regler var medarbejderen som udgangspunkt kun skattefri, når arbejdsgiveren afholdt udgifter i forbindelse med ajourføring eller vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer. Medarbejderen var imidlertid ikke skattefri af ydelser i forbindelse med grund- og videreuddannelse.

Ligningslovens § 31 er således udtryk for en forenkling, idet det nu ikke er nødvendigt at sondre mellem grund- og videreuddannelser på den ene side og ajourføring eller vedligeholdelse på den anden side, når udgifterne bliver afholdt af arbejdsgiveren. Uddannelsen skal være erhvervsrettet, men det er ikke en betingelse, at den tager sigte på fortsat ansættelse hos nuværende arbejdsgiver.

I det omfang udgifter ikke dækkes af arbejdsgiveren, men af den ansatte selv, er der kun fradrag efter skattelovgivningens almindelige regler. Det fremgår direkte af ligningslovens § 31, stk. 6."

Og om selskabets fradragsret:

"Det følger af ligningslovens § 31, at en ansat skattefrit kan modtage arbejdsgiverbetalt uddannelse. Arbejdsgiver vil herefter have fradragsret for denne kursusudgift som en almindelig personaleudgift, lønudgift i virksomheden, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a."

Det gjorde som sagt ingen forskel at den ansatte også var eneejer og eneste ansatte i selskabet.

De gamle fradragsregler, som blev linket ovenfor, gælder derfor i praksis kun for personer der betaler deres egen uddannelse, som det er tilfældet for ejere af enkeltmandsvirksomheder.

Jeg tror dog godt du kan glemme alt om at få dækket de omkostninger du allerede selv har betalt, da Ligningslovens § 31 kun gælder når arbejdsgiveren betaler uddannelsen direkte.

Tak for dit grundige indspark!

Som svar på dit spørgsmål. Det er i selskabsform og dit indlæg sætter tingene i et helt nyt perspektiv. Jeg er arbejdsgiver og ansat.

Der hvor der var mest at hente var i det tilfælde at uddannelse registreres som privat udlæg, men hvis jeg kan få fuldt fradrag help op til 6 md tilbage og resten af uddannelsen betalt gennem virksomheden er helt klart en stor fordel fremfor at afholde arbejdsrelateret uddannelse selv :)

Amino-karma 207
Tilmeldt 28. dec 18
Indlæg ialt: 45

AdamAftenbakke
Skrevet 02-06-2019 kl. 19:22

Jeg vil ikke mene at du kan få fradrag overhovedet for den del af uddannelsen du selv har betalt. De særlige regler i Ligningslovens § 31 gælder kun når uddannelsen dækkes som led i et ansættelsesforhold, og du var jo ikke ansat i dit selskab den gang det ikke eksisterede.

For uddannelse du selv betaler, kan der kun gives fradrag efter de sædvanlige regler, der som nævnt kræver at uddannelsen har karakter af ajourførende efteruddannelse. Det krav vil jeg heller ikke mene er opfyldt her.

Efter at selskabet er oprettet, bør det være muligt at få betalt uddannelse som en ansat, efter Ligningslovens § 31, hvor der er altså skattefrit kan betales videregående uddannelse med fradrag for selskabet.

Jeg vil dog under alle omstændigheder anbefale at du får et bindende svar fra Skattestyrelsen, da jeg heller ikke er 100% sikker på hvor de trækker grænsen. Det koster kun 400 kr., hvilket jeg går ud fra er ubetydeligt i sammenligning med hvad du betaler for uddannelsen :).

Amino-karma 207
Tilmeldt 28. dec 18
Indlæg ialt: 45

AdamAftenbakke
Skrevet 03-06-2019 kl. 19:23

https://twitter.com/AAftenbakke/status/1135197159911874561

Nu har jeg så spurgt Skattestyrelsen om der er nogen grænser for hvor meget uddannelse et selskab må fratrække, og fået at vide at det er der ikke, og at du som udgangspunkt godt må starte et selskab og så bruge de første 5 år på at betale videregående uddannelse til dig selv, med fradrag og skattefrihed. Det kræver bare at der foretages en konkret vurdering af om udgiften kan anses som privat for ejeren, men muligheden er der i hvert fald helt klart.

Citat, i tilfælde af at tråden forsvinder senere:

"@AAftenbakke

Replying to @Skattefar 

Hej igen :). I forlængelse af mit tidligere spørgsmål, er der så nogen øvre grænse for hvor stort et beløb der kan fradrages når selskabet betaler uddannelse for ejeren i henhold til Ligningslovens § 31? Er der altid fradrag for selskabet når betalingen er skattefri for modtager?

7:51 AM - 2 Jun 2019

@Skattefar
Replying to @AAftenbakke
Nej, der er ikke ingen beløbsmæssig grænse.
Der er altid fradrag for udgiften, uanset om det er løn eller uddannelse, der bliver betalt for. Spørgsmålet er om, det er skattepligtigt eller skattefrit for modtageren.^Simone

@AAftenbakke
Tak for svar. Så jeg kan altså I princippet starte et selskab, ansætte mig selv, og så bruge de første 5 år på at tage en erhvervsrelateret videreuddannelse på selskabets regning, med fuldt fradrag for selskabet og skattefrihed for mig?

@Skattefar
Som udgangspunkt ja.
Men hvis Skattestyrelsen anser betaling som betaling af privat udgift = udlodning eller lønindtægt, skal det beskattes. (Svar er som altid vejledende)
Det afgøres ud fra en konkret vurdering. Du kan anmode om et bindende svar, hvis du ønsker en afgørelse. ^S"

Amino-karma 179.279
Fra 2800 Lyngby
Tilmeldt 2. mar 11
Indlæg ialt: 39.182
Amino Plus
Cookie - John Hannover
Fra John Hannover
Skrevet 03-06-2019 kl. 21:20

Jeg vil med respekt for @skattefar - være forsigtig med at bygge ret meget andet på det her end - at hvis man vil være sikker og tage en uddannelse som skat ikke kan se som udlodning - så skal man bede om bindende svar  da det vil være katastrofalt hvis SKAT kan se det som maskeret udbytte-

I sagen med MBA og hovedaktionær -KAN det måske have talt med - at der under orlov for denne ejer/direktør, faktisk blev ansat en anden direktør lønnet til at drive selskabet under uddannelsen - ligesom direktøren/ejeren må have været klart lønnet INDEN - da der var tale om en kontantløns nedgang?  Om det så går, at bare stifte med uddannelse til formål, mener jeg ikke helt er belyst her

men ja - jeg er da lidt overrasket  

vh John H

Amino-karma 179.279
Fra 2800 Lyngby
Tilmeldt 2. mar 11
Indlæg ialt: 39.182
Amino Plus
Cookie - John Hannover
Fra John Hannover
Skrevet 04-06-2019 kl. 09:56

Spurgte skattestyrelsen  som svarede - måske i dette fald mest at bemærke - at der vel skal have været aktivitet = drift inden man vælger uddannelsen - og stadigt nok tydeligt - som vi vel så også er enige om - man skal nok en vej rundt om bindende svar

Hej John:

Det vil altid være en konkret vurdering om, der er tale om en uddannelse, der skal beskattes ved modtageren. Dette afhænger af omstændighederne. Der må således ikke ske modregning i lønnen ved betaling af en uddannelse.

Hvis der er tale om en driftsomkostning for et selskab, er dette fradragsberettiget, men dette afgøres også efter en konkret vurdering. 

Udlodninger er således ikke fradragsberettigede. Hvis der ikke er nogen aktivitet i selskabet, er der ikke tale om en driftsomkostning. 

vh John Hannover

Amino-karma 6.041
Tilmeldt 17. dec 07
Indlæg ialt: 1.415

BroncofanDK
Skrevet 04-06-2019 kl. 11:04

Cookie - John Hannover:

Jeg vil med respekt for @skattefar - være forsigtig med at bygge ret meget andet på det her end - at hvis man vil være sikker og tage en uddannelse som skat ikke kan se som udlodning - så skal man bede om bindende svar  da det vil være katastrofalt hvis SKAT kan se det som maskeret udbytte-

I sagen med MBA og hovedaktionær -KAN det måske have talt med - at der under orlov for denne ejer/direktør, faktisk blev ansat en anden direktør lønnet til at drive selskabet under uddannelsen - ligesom direktøren/ejeren må have været klart lønnet INDEN - da der var tale om en kontantløns nedgang?  Om det så går, at bare stifte med uddannelse til formål, mener jeg ikke helt er belyst her

men ja - jeg er da lidt overrasket  

vh John H

Dialogsvaret fra Skat synes dog at være ret klart! Det kommer an på en konkret vurdering og lad være med at træf en beslutning uden at indhente bindende svar forlods, og måske skal man betale en revisor for at skrive spørgsmålet så den dygtige amatør ikke kommer til at træde på en af Skattevæsenets ligtorne så det ikke bliver afvist fordi man træder 5% udenfor.
Dialogsvaret ovenfor siger klart - hvis det falder indenfor rammerne så er svaret ja, men som alt med Skat så defineres rammerne af hvad en given medarbejder synes og forstår om din virksomhed, og det er som sædvanligt elastik i metermål!
Noget tyder blot på at det kan være meget betydende at man har bare en meget lille indtægt medens man bruger pengene. His du kan tjene 1000kr/md som bogholder medens du tager en uddannelse i international skattetret til 1mio kr så lyder det som en god ide!
Side 2 ud af 2 (17 indlæg) < Forrige 1 2

RSS-feed
 
E-handel, Internet & Online marketing er venligst sponseret af:

Fragt, logistik, betaling & service
Emner Svar
Fragt i Europa
Nyeste indlæg af colaflaskeN , den 17-10-2019 kl. 20:46 1, 2
6
Hvilke lagerhotel bruger du?
Nyeste indlæg af Simon Jørgensen , den 15-10-2019 kl. 01:58 1, 2
8
Kuponer.
Nyeste indlæg af ModeXL , den 14-10-2019 kl. 22:19
0
søger tip om logistic partner med lager og pakning
Nyeste indlæg af Karsten , den 14-10-2019 kl. 09:58
3
Selvstændigvognmænd
Nyeste indlæg af bartsmart , den 12-10-2019 kl. 01:32
2
Fakturerings løsninger til Sverige ?
Nyeste indlæg af Raw Organics , den 10-10-2019 kl. 16:32
2
Søger 8 pallers vognmand
Nyeste indlæg af brager , den 09-10-2019 kl. 19:28
0
Rammer til plakater
Nyeste indlæg af Mark Källstrøm , den 07-10-2019 kl. 13:58 1, 2
6
Betalingsløsning på webshop i Wix??
Nyeste indlæg af Magnus Gravenhorst , den 05-10-2019 kl. 22:50 1, 2
9
Spørgsmål til produktion og import af varer fra Bali
Nyeste indlæg af Ravn , den 01-10-2019 kl. 08:23
1
Besøg vores samarbejdspartnere :