Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE

Behold moms og grundindkomstskat, fjern alt andet - sådan kan det gøres

Side 1 ud af 1 (4 indlæg)
  • 1
Tilmeldt 26. Jan 08
Indlæg ialt: 1259
Skrevet kl. 23:41
Hvor mange stjerner giver du? :

Indledningsvis vil jeg lige vise en tabel over alle danmarks afgifter på 300mia hvoraf knap 200mia er moms.

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms-2010-2017

Jeg vil lige holde mig til nogle relativt nemme tal for at kunne vise princippet.

Danmark har et BNP på ca. 2200 mia kr.

Danmarks statsbudget er på ca. 1100 mia. kr. eller 50% af BNP

Jeg mener at huske at offenlige lønninger/pension udgør ca. 800 mia kr.

Øvrige udgifter er ca. 300mia kr.

Prøv at læs færdigt før du opgiver, det vil give mening...

-----------------------------------------------------------------------

Hvis vi først nedsætter alle offentlige lønoverførsler med 25% til 600mia så vil staten indtægter falde til ca. 1000mia.

Hvis vi så kun udbetaler nettolønnen på 1/2 så udbetaler vi kun 300mia kr. og statens skatteindtægt vil derfor falde til 750mia.

Hvis vi så fjerner 100mia fra statens indtægter som de tidligere fik i afgifter så får de kun 650mia kr i indtægter, men udgiften til løn er faldet til 300mia kr. og de offentlige udgifter er stadig på 300mia kr. - dermed er statens budget i balance på 600mia i udgifter og de har 650mia i indtægter.

Dermed udgør statens budget 650mia ud af et BNP der er faldet fra 2200 mia til 1750 mia kr. eller blot 37% af BNP mod tidligere 50% af BNP!!

De offentligt lønnede vil have ca. 100 mia mindre i hånden end i dag 800 x 0,66 minus 50mia (deres andel af besrelsen) = knap 480mia idag mod 350mia med mit system (man jo så lige kan rette til!). Til gengæld vil alle kunne købe energi til 35% af prisen i dag, 50% på vand, 33% på biler plus alle de billigere forbrugsafgifter som chokolade, øl osv.

Hvis vi siger at de 200 mia fra moms, går bort fra BNP og samlede udgifter de private skal betale så svarer det til at BNP falder til 1550 mia kr. og udgiften til offentlige lønninger falder til 450mia. Dermed svarer det til at de private vil have 1100 mia kr. til deling, præcis som idag. Men idag har de 1100 som de skal betale skatter og afgifter af. Med mit skattesystem vil de få langt mere til sig selv.

Ved at fjerne skatter og afgifter vil vi spare ca. 5% af BNP besparelsen på 450mia kr. ca 20 mia årligt på vores faste udgifter til EU, Nato og ulandshjælp.

Dem udenfor arbejdsmarkedet vil få meget mere ud af at tage et lavtlønsarbejde, fordi udgifterne er lavere, og der derfor er mere at leve af.

Jeg kan naturligvis ikke tage hensyn til hele landets økonomi på en gang, og der kan jo være fejl i dette også, men prøv at se det med åbne øjne, jeg mener alle vil få langt bedre vilkår at leve efter. F.eks. vil en pensionist kunne leve for meget mindre, derfor skal folk ikke lægge helt så meget til side til at leve for i alderdommen, og man kan så betale mere af på lån og leve et rigere liv.

Er jeg ikke inde på noget af det rigtige uanset hvilket parti man stemmer på?

Tilmeldt 11. Sep 12
Indlæg ialt: 34
Skrevet kl. 09:39
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 5.0 stjerner givet af 1 person

Spændende indlæg, MEN:

1) 800 mia. er nok ikke offentlige lønninger udelukkende. Det er nok også alle overførselsindkomsterne. Mon dem der er på SU (ca. 6000kr / måned) vil bryde sig om at få barberet sit rådighedsbeløb (25% af ydelsen men måske 50%-100% af folks rådighedsbeløb)? Samme gælder alle pensionister, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, offentlige ansatte, folk med børn (børnecheck)... Vi er faktisk på over halvdelen af befolkningen (mener jeg nok), og så er det svært at få i gennem i et demokrati.

2) Du tager 600 mia. og regner med 300 mia alligevel er skatteindkomst. Personligt tror jeg det er nærmere 20%-33% der er skat af de penge. På SU betaler man næsten intet skat, og det samme på mange overførselsindkomster med lav indtægt. Så der mister du lige 100-200 milliarder i din beregning.

3) Vi aner ikke hvad konsekvenserne af disse forslag er eller hvor mange år man ville skulle implementere dem over. Nuværende velfærdsstat er f.eks. implementeret over ca. 30 år mener jeg, hvor væksten var meget stor i det offentlige.

Tilmeldt 26. Jan 08
Indlæg ialt: 1259
Skrevet kl. 15:16
Hvor mange stjerner giver du? :

Tak for deltagelsen i tråden audit.

Korrekt de 800mia er naturligvis al løn og overførsel (hvis du da lægger vægt på ikke at måtte betragte overførsel som løn).

Nu brugte jeg en skatte sats på 50% fordi det er den del af BNP der går til offentligt budget. Men jeg kan godt se det nok ikke er den reelle sats. Den er også inkl. moms.

Det ville ikke ændre konceptet væsentligt. De 300 mia ville blot vokse til 400 mia. Så de samlede udgifter ville vokse til 750mia. Med et BNP på 1750mia ville de private penge udgøre 1000mia. Dermed ville de private få en bruttoskat på ca. 43% og de offentligt aflønnede får deres ydelse uden skat. (til gengæld betaler de kun 33% skat i regnestykket for i dag).

Jeg nævnte vidst også at man måske skal tilpasse visse ydelser, f.eks. til SU. Men hvis f.eks. en SU modtager får 1000 kmr. mindre netto end i dag, opvejes det af billig transport, vand og varme og el hvor han hurtigt sparer 1500 i forhold til i dag, og dermed kan øge sit forbrug af billige øl der også sættes ned.

Det var ikke fordi jeg ville nedsætte nogen ydelser ud over de 25%, jeg skulle bare bruge nogle gennemsnitstal, hvilket VAR lidt forkert. Men det er klart at vores grænser for eksistenminimum vil kunne rykke sig en smule.

Nu kan du ikke hænge dig så meget i SU modtagerbeløbet, det er nok rigtigt at man af sin SU betaler 20% i skat men det er ligegyldigt i forhold til alle lægerne der kun har 30% udbetalt (inkl.moms) af deres kæmpelønninger. Hvis en læge betaler 120000 i skat per måned går der 120 SU skattebetalere på samme skat. Det er uden betydning at gå dybere ned i det regnestykke! Offentligt ansatte betaler MERE end 33% i skat. Så vi sletter lige dit forslag om at udbetale 5/6 af bruttolønnen til offentligt ansatte og holder os på 100mia i fejl. IKKE 200mia.

Hvilke konsekvenser er det du er bange for? Det er klart at livet vil se anderledes ud, men det vil da blive bedre for alle.

De offentligt afregnede vil få lidt mindre i hånden (25%) men de fleste af deres udgifter vil falde betragteligt, hvilket vil opveje løntabet.

De privat lønnede vil både få billigere skat og billigere afgifter. Dvs. de vil få mere i hånden og lavere udgifter.

Vores erhvervsliv vil få billig energi, billig transport, lave restaurationspriser og flere turister eller bedre avance på dem der kommer. De vil få nemmere adgang til billig arbejdskraft fra folk på overførsel der vil få 60kr. udbetalt fra et lavtlønsjob mod ca. 25 kr i dag.

Nok vil BNP falde til 1750mia. men vores vækst vil eksplodere fremadrettet, 4% er næppe urealistisk, det vil betyde at vi hvert år vil øge BNP med 70mia kr hvilket er betydeligt mere end i dag.

Tilmeldt 26. Jan 08
Indlæg ialt: 1259
Skrevet kl. 16:17
Hvor mange stjerner giver du? :

Hvis vi lige prøver at holde tallene ude, og blot konstaterer at det er effektivt for vores evne til at forbedre samfundets økonomiske ydeevne, og gøre livet lettere og mere indbringende.

Offentligt lønnede har tit del i den private sektors samlede indkomst, men man kan altså ikke lade hunden spise sin egen hale, så det nytter ikke noget at opkræve skatter fra en på overførsel, hvis det blot betyder at man så selv skal betale flere penge til ham på overførsel, så han kan betale sine skatter!

Rent regnskabsmæssigt mener jeg ikke der er en fordel i at betale et stort beløb for meget til borgerne som man så alligevel opkræver igen inden borgeren får mulighed for at bruge dem. Det betyder blot at der er 5% af dette kæmpestore mia beløb der skal betales til udlandet iht vores forpligtigelser. Det er jo ikke sådan at du kan bruge pengene flere gange rent regnskabsmæssigt. I praksis fordeler man vel en del af skatten til kommunen og en del til staten, men hvorfor??? Staten kunne sagtens udbetale et nettobeløb og så selv aflønne kommunen med det de skal have fra staten. Jeg synes vi pumper vores BNP for at blære os med vores rigdom, og det får vi lov til at betale for. I gamle dage med stor gæld kunne man låne i forhold til BNP og derved få lavere lån priser. Men i dag er det vidst ligegyldigt.

Hele arbejdslivet drejer sig om at få en tryg alderdom, en af måderne der giver en tryg alderdom er at fjerne så mange udgifter som muligt fra folk der går på pension. Til gengæld vil folk der går på pension have en bedre evne til at klare sig for deres folkepension plus privat pension end i dag, og dermed er pensionisterne en lavere udgift og derfor skal pensionsalderen ikke hæves.

Mht. tallet på hvor meget overførsler kostede netto, så var mit første indlæg nok mere korrekt end min rettelse! 600mia før skat betyder 400mia i omløb som der betales 25% i moms af, derfor koster offentlige overførsler/løn netto 320mia, men jeg havde jo sagt at jeg brugte ca. tal.

Side 1 ud af 1 (4 indlæg)
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere