Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er BNP?

Hvor mange stjerner giver du? :

BNP står for bruttonationalprodukt, som er den samlede værdi, af produktionsresultatet i et land, over en given periode, som ofte er et år eller et kvartal.

Hvad kan man bruge BNP til? 

BNP kan bruges til at give et overblik over økonomien i et land, dermed kan man lettere evaluere landets økonomiske situation, samt hvordan landets økonomiske udvikling er i forhold til andre lande.

Højere vækst i BNP er en indikator på forbedring af landets velstand. Mange regeringer baserer deres økonomiske politik på at øge væksten i BNP.

Hvordan bliver BNP opgjort?


BNP bliver opgjort som værdien af den samlede produktion minus værdien af varer samt tjenester der i produktionsprocessen bliver brugt.

BNP er også det totalte forbrug, investeringer og nettoeksport af varer og tjenester fra både det private og offentlige forbrug.

BNP kan også defineres som den samlede indkomst, fordelt mellem lønmodtagere, virksomheder samt det offentlige.

BNP er inklusiv moms og andre afgifter da denne opgøres i markedspriser, værdien af forbruget af fast realkapital (afskrivninger): Hvis disse trækkes fra BNP da fåes nettonationalproduktet (NNP)

 

Hvordan påvirkes BNP?

Ændringer af de producerede mængder samt ændringer i priserne, påvirker udviklingen i BNP mellem to perioder. 

Den mængdemæssige udvikling belyses ved også at opgøre BNP i faste priser, og inflationens påvirkning fjernes, den økonomiske udvikling i BNP betegnes “den økonomiske vækst” i faste priser.

Et omfattende internationalt samarbejde har skabt grundlag for principperne hvorpå nationalregnskaber (herunder BNP) udregnet.

På baggrund af at de fleste lande følger de internationale retningslinjer for opgørelse, er det dermed muligt at sammenligne de forskellige velstandsniveauer ud fra værdien af BNP pr. indbygge.

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere