Sagsøgt... Og frifundet... Hvad nu?? - Side 2 - Amino.dk
på Amino
Bliv gratis medlem på Amino
 

Køb et Amino Sponsorlink

 

Nye ekspertblog-indlæg
om  Administration & Finansiering

Læs flere ekspertindlæg
 

Top karmaliste (30 dage)

De flinkeste Amino’er der hjælper mest med "Jura, kontrakter, lovgivning, ophavsret m.m. "

 

Sagsøgt... Og frifundet... Hvad nu??

Side 2 ud af 3 (25 indlæg) < Forrige 1 2 3 Næste >
Amino-karma 21.091
Fra 4261
Tilmeldt 14. feb 09
Indlæg ialt: 3.958
Amino Plus
Ib Abildgaard, RÅD & MAL
Fra RÅD & MAL
Skrevet 01-05-2012 kl. 12:52

Skoleole:

Advokatens svar til os er at fordi det netop er en "småsag" er det aneste man overhovedet KAN få beviligiet fri process til er SELVE dagen i retten. Alt arbejdet op til selve retsdagen er derfor for egen regning selvom der er beviligiet fri process til denne sag. Og grundet modpartens kontinuerlige tåbelige påstande er der løbet en del timer på desværre... det koster os dyrt nu...

Der vil heller ikke være mulighed for at sagsøge tabte part for de urimelige udgifter det har påført os i advokatbistand og derfor kan man sige at retssikkerheden har sejret af helvede til efter min mening.

Vi bliver sagsøgt på et håbløst grundlag med fri process og vinder... og ender alligevel med omkostninger for i omegnen af 50.000 kr... så sagsøger vinder vel indirekte over mig så.... suk.

trist dag i min optik...

Yes

Tror hellere ikke på at dette kan være rigtigt.

Selve forberedelserne (processkrifter m.m.) før den endelige domsforhandling er meget vigtige elementer, og udgør i flg. min advokat ca. 2/3 af den samlede tid.

Så det af man ikke kan få hjælp til den forberedende skrifthandling tror jeg ikke på, og hvis ja ? så er der noget der skal laves om.

Men du kunne jo bede din advokat om at kildecitere på sine påstande m.m. F.eks. også fra Ugeskrift for retsvæsen.

Håber da fortsat vi bor i et retssamfund ?

Ib Abildgaard

Råd & Mal

Amino-karma 2.891
Fra Melby
Tilmeldt 9. mar 10
Indlæg ialt: 565

Advokat Jacob Berner Rue
Fra Advokatfirma Jacob Rue
Skrevet 01-05-2012 kl. 13:10

Hej igen, igen

Som jeg skrev til dig, skal din advokat akceptere det beløb retten har tilkendt og høn!

har mulighed for at skrive til retten og argumentere for tilkendelse af et højere beløb.

Med mindre du enten slet ikke har oplyst at sagen vil/ville kunne forsikrings- eller friproces dækkes rent omkostningsmæssigt, må din advokat nøjes med det tilkendte beløb.

Sådan er reglerne og dem kender din advokat.

Advokat Jacob Rue

www.jacobrue.wordpress.com

Amino-karma 21.091
Fra 4261
Tilmeldt 14. feb 09
Indlæg ialt: 3.958
Amino Plus
Ib Abildgaard, RÅD & MAL
Fra RÅD & MAL
Skrevet 01-05-2012 kl. 13:13

Advokat Jacob Berner Rue:

må din advokat nøjes med det tilkendte beløb.

Sådan er reglerne og dem kender din advokat.

Yes

Så vi måske på vej mod et retssamfund ?

Amino-karma 2.891
Fra Melby
Tilmeldt 9. mar 10
Indlæg ialt: 565

Advokat Jacob Berner Rue
Fra Advokatfirma Jacob Rue
Skrevet 01-05-2012 kl. 13:27

Det har vi nu været i mange, mange år - men som på så mange af livets områder er der

plads til forbedringConfused

Advokat Jacob Rue

www.jacobrue.wordpress.com

Amino-karma 2.383
Fra København Ø
Tilmeldt 29. jul 11
Indlæg ialt: 456

David Brodin Larsen
Fra Dansk Erhvervs- & Sels...
Skrevet 02-05-2012 kl. 14:56

Småsagsprocessen bygger egentlig på at det ikke skal være nødvendigt at anvende advokat under forberedelsen.. dette er dog sjælent i praksis.  Hvis sagen var så kompleks som din advokat mener så burde han under forberedelsen have anmodet om at få sagen løftet ud af småsagsprocessen, derved havde han kunnet tilkendes normale sagsomkostninger. Så det er altså advokatens egen skyld at han ikke er blevet tilkendt fulde omkostninger. Og som udganspunkt skal advokaten også holde sig til det han bliver tilkendt når der tale om fri proces.. 

På den baggrund ville jeg nok meddele advokaten at han kan holde sig til det tilkendte og ellers så må den en tur ind om advokatsamfundet.

Amino-karma 21.091
Fra 4261
Tilmeldt 14. feb 09
Indlæg ialt: 3.958
Amino Plus
Ib Abildgaard, RÅD & MAL
Fra RÅD & MAL
Skrevet 05-05-2012 kl. 19:03

Advokat Jacob Berner Rue:

livets områder er der
plads til forbedring


David Brodin Larsen:
og ellers så må den en tur ind om advokatsamfundet.

Så tjek lige denne:
http://advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Afgoerelser%20mod%20navngivne.aspx?page_list=1&year=2011

Ib Abildgaard
Råd & Mal

Amino-karma 79
Tilmeldt 25. nov 11
Indlæg ialt: 15

Skoleole
Skrevet 05-05-2012 kl. 20:31

Sagen var egentlig ikke kompleks i mine øjne. Men af en eller anden årsag blev modparten ved og og ved med at fremlægge alverdens lige gyldige påstande og "dokumentation" som der så skulle svares på igen og igen. Advokaten siger egentlig som nævnt ovenfor at det er vores egen skyld fordi vi valgte at bruge en advokat i en "småsag". det skulle vi så nok aldrig have gjort og vi havde nok håbet at slippe forholdsvis billigt med fri process.. Av av

Amino-karma 2.052
Tilmeldt 20. feb 09
Indlæg ialt: 392

Jurarådgiver Ulrik Guldbæk
Fra Danish Law
Skrevet 13-05-2012 kl. 12:25

Skoleole:
Mit spørgsmål er, om man kan komme efter en person som har sagsøgt en på et så tåbeligt grundlag og tabt, og så kræve mine/vores tab godtgjort af ham/hende ?

Det kan man ikke. Erstatning af sagsomkostninger udmåles efter reglerne i Retsplejelovens kapitel 30.

Retten skal efter RPL § 322 træffe afgørelse af sagsomkostninger i forbindelse med sagen. Man kan derfor ikke anlægge en ny separat retssag om sagsomkostninger.

De fleste omkostningsarter erstattes fuldt ud. Det gælder med en enkelt meget vigtig undtagelse for alle de omkostninger, som der kan opstå i forbindelse med en retssag: fx retsafgifter, vidneførsel; sagkyndige erklæringer, syn&skøn, tabt arbejdsfortjeneste for selvmødere.

Politikerne har i RPL § 316, stk. 1 bestemt, at omkostninger til juridisk bistand kun skal erstattes med et "passende beløb. I stk. 2 har de skåret det helt ud i pap med et forbud mod, at sagsomkostninger tilkendes skadesløst eller efter regning.

I de sager, hvor en part handler decideret uforsvarligt, kommer reglen i RPL § 318 i spil:

"Den part, som på uforsvarlig måde har foranlediget spildte møder, ufornødne udsættelser, unyttig bevisførelse eller andre overflødige processuelle skridt, skal, selv om parten i øvrigt vinder sagen, erstatte modparten udgifterne herved."

Reglen bruges i praksis først og fremmest på den situation, hvor en part som en følge af en fejl/forglemmelse udebliver fra et retsmøde. Det skyldes, at det er uforsvarligt at udeblive fra et retsmøde, som man har været lovligt indkaldt til. Det retsmøde, der har været spildt, skal - uanset hvem der vinder sagen - betales af den part, der spildte det.

Hvis det har været decideret uforsvarligt overhovedet at anlægge en retssag, gælder reglen i RPL § 318 om erstatningspligt. Man kan argumentere frem og tilbage i forhold til, om reglerne i § 316 om udmåling (ikke fuld erstatning men kun et tilskud) skal bruges i den situation.

Det er som udgangspunkt ikke uforsvarligt at anlægge en retssag, som man taber. Det er en menneskerettighed i et retssamfund at kunne anlægge en retssag, også selv om man ikke kender resultatet på forhånd. For at bringe § 318 i spil, skal man kunne argumentere for, at modparten har gjort noget, som kan bebrejdes denne. Og så vil det være op til retten at prøve, om det nu også er tilfældet.


 

Amino-karma 2.052
Tilmeldt 20. feb 09
Indlæg ialt: 392

Jurarådgiver Ulrik Guldbæk
Fra Danish Law
Skrevet 13-05-2012 kl. 12:56

Skoleole:
Advokatens svar til os er at fordi det netop er en "småsag" er det aneste man overhovedet KAN få beviligiet fri process til er SELVE dagen i retten. Alt arbejdet op til selve retsdagen er derfor for egen regning selvom der er beviligiet fri process til denne sag. Og grundet modpartens kontinuerlige tåbelige påstande er der løbet en del timer på desværre... det koster os dyrt nu...

Advokaten har desværre fat i den lange ende. Politikernes tanker med indførelsen af småsagsprocessen var, at professionel bistand skulle være overflødig og have undtagelsens karakter.

De kørte heldigvis/desværre ikke linen helt ud, men skabte en tilstand, hvor parterne selv forventes at kunne forberede sagen forsvarligt, men måske undtagelsesvist har brug for professionel hjælp til hovedforhandlingen. 

Politikernes ræsonnement var, at dommeren samtidigt med at være dommer i sagen også kunne være advokat for parterne under forberedelsen. Politikerne kunne heldigivs ikke få sig selv til at synes, at dommeren også skulle være advokat for parterne under hovedforhandlingen.

Derfor er det ved mange byretter sådan, at disse byretter som udgangspunkt synes, at fri proces i småsager kun gælder hovedforhandligen, altså selve dagen i retten. Der sker også, at retten betaler for forberedelsen.

Det svarer til at lave maden selv, men få en professionel faguddannet tjener til at servere den. Det kan man synes om, hvad man vil. Men det er altså sådan, et demokratisk sammensat Folketing har valgt, at det skal være.

Jeg arbejder lige omvendt. I de småsager, som jeg hjælper folk med, agerer jeg atid kok, mens jeg har kunder, der selv står for tjenertjansen eller bruger en advokat fra lokalområdet til den lille opgave. På den måde slipper min kunde for at betale mig for at hive en hel arbejdsdag + transporttid + flybilletter ud af kalenderen, for at arbejde nogle få minutter for min kunde.

Når myndighederne behandler sager og spørgsmål om fri proces, skal de anvende reglerne om fri proces i kapitel 31 i den danske Retsplejelov. De skal også anvende EU-Chartrets artikel 47, 3. led.

"Der ydes retshjælp til dem, der ikke har tilstrækkelige midler, hvis en sådan hjælp er nødvendig for at sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse."

Hvis retshjælp til sagens forberedelse er "nødvendigt", bør fri proces bevillingen efter min opfattelse - uanset hvad der står i den danske retsplejelov - også omfatte bistand til sagens forberedelse. Der skal være tale om en situation, hvor en part ikke - heller ikke med hjælp fra retten - selv kan stå for kokketjansen.

Det kunne fx være fordi parten er ordblind, ikke taler godt nok dansk, eller fordi den konkrete sag er for kompliceret i forhold til, hvad den konkrete part kan håndtere på forsvarlig vis, men uden at sagen er så kompliceret, at den skal løftes ud af småsagsprocessen. 

Amino-karma 2.052
Tilmeldt 20. feb 09
Indlæg ialt: 392

Jurarådgiver Ulrik Guldbæk
Fra Danish Law
Skrevet 13-05-2012 kl. 22:52

Advokat Jacob Berner Rue:

Som jeg skrev til dig, skal din advokat akceptere det beløb retten har tilkendt og høn!

Ja for den delmængde af advokatens ydelse, som retten synes, at beskikkelsen omfatter.

Advokat Jacob Berner Rue:

Med mindre du enten slet ikke har oplyst at sagen vil/ville kunne forsikrings- eller friproces dækkes rent omkostningsmæssigt, må din advokat nøjes med det tilkendte beløb.

Det er ikke klienten, der skal vide sådan noget.

Advokaten er i sin gode ret til at takke pænt nej tak til at udføre en sag med fri proces eller retshjælp. Men det er en del af advokatens rådgivningsydelse at yde rådgivning om fri proces og retshjælpsforsikring i sager, hvor det er relevant. Det skal advokaten gøre på eget initiativ.

Hvis advokaten forsømmer det, træder reglerne om erstatningsansvar for mangelfuld rådgivning i kraft. Advokaten må så vinke farvel til den del af sit salær, som advokaten burde have rådgivet klienten om mulighederne for at få betalt med andre midler end klientens egne.

Hvis en advokat vælger at udføre en sag med fri proces / retshjælp, kan han kun rette sit salærkrav mod statskassen og klientens forsikringsselskabet, som udmåler et tarveligt sultesalær. Man kan ikke lovligt aftale, at klienten selv skal betale forskellen fra sultesalær op til et rimeligt vederlag for advokatens ansvarsfulde arbejde.

Det er ikke alle advokater, der ønsker at arbejde for sultesalær. Derfor findes der advokater, som siger nej tak til sager med fri proces / retshjælp. Disse advokater er ofte deres klienter behjælpelige med at finden en anden (og billigere advokat), der kan hyres til sultetakst.

De fleste advokater føler nok en moralsk forpligtelse til sikre retfærdigheden for decideret ubemidlede klienter, som det hedder med et gammeldags udtryk.  Men der er ingen grund til at nogle skal føle en moralsk forpligtelse til at arbejde underbetalt for rige mennesker, der har været så fornuftige at tegne en retshjælpsforsikring. Her skal man huske på, at en advokat driver en forretning. 

Side 2 ud af 3 (25 indlæg) < Forrige 1 2 3 Næste >

RSS-feed
 
Besøg vores andre hjemmesider :
lll