Revisor nægter at udlevere Stamarkiv

Side 1 ud af 2 (19 indlæg)
Tilmeldt 1. Aug 10
Indlæg ialt: 191
NB-Import Skrevet 08-02-2011 kl. 18:50
Hvor mange stjerner giver du? :

Min revisor  har solgt forretningen til en anden revisor (SD), Jeg ønsker at skifte revisor (NN) til een jeg selv har valgt.

Revisor (SD)vil ikke udlevere stamarkivet som indeholder oplysninger om maskinanskaffelser og værdipapirer.

Tilhører dett arkiv ikke mit firma? Er der nogen der kender reglerne og evt retsafgørelser om dette?

 

Fra Hillerød
Tilmeldt 26. Aug 10
Indlæg ialt: 2725
Tonny Skov Pedersen Fra  Erhvervs Consult Revision & Rådgivning Skrevet 08-02-2011 kl. 20:49
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 5.0 stjerner givet af 1 person

NB-Import:

Min revisor  har solgt forretningen til en anden revisor (SD), Jeg ønsker at skifte revisor (NN) til een jeg selv har valgt.

Revisor (SD)vil ikke udlevere stamarkivet som indeholder oplysninger om maskinanskaffelser og værdipapirer.

Tilhører dett arkiv ikke mit firma? Er der nogen der kender reglerne og evt retsafgørelser om dette?

 

Hej

Stamarkiv og anlægskartotek som er udarbejdet af din revisor, er revisors arbejdspapirer som han ikke behøver at udlevere.

Derimod skal han svare og specificere de forskellige regnskabsposter, herunder hvordan anlægsaktiver m.v. incl. værdipapirer er blevet opgjort. Dette vil i givet fald være noget enklere at aflevere selve kartoteket og oversigten over værdipapirer.

Herefter bør din nye revisor relativt enkelt kunne udarbejde et nyt anlægskartotek m.v.

Hilsen

Tonny

Tilmeldt 1. Aug 10
Indlæg ialt: 191
NB-Import Skrevet 09-02-2011 kl. 08:38
Hvor mange stjerner giver du? :

I revisorloven står det at den tiltrædende revisor skal gives adgang til at gennemse materiale eller stille spørgsmål eller ved udlevering af materiale.

Efter min vurdering er SD revisors opførsel ulovlig og med formål at chikanere fordi han ikke kan holde på kunder.

SD revisor har købt min tidligere revisors firma og flere medarbejder er flygtet til andre firmaer herunder den revisor, der har lavet mit regnskab gennem flere år og som jeg ønsker skal fortsætte med det, men i et andet revisionsfirma. Jeg har ikke valgt SD revisor og han har aldrig haft noget at gøre med mit regnskab, Desuden har han intet at bruge stamarkivet til så det er ren chikane.

Hvad kan man gøre for at få lov at gennemse eller udlevert materialet?

Er der nogen der har svar på det?

Tilmeldt 20. Apr 07
Indlæg ialt: 16000
30% af profil udfyldt
Slettet bruger Skrevet 09-02-2011 kl. 08:54
Hvor mange stjerner giver du? :

NB-Import:

Hvad kan man gøre for at få lov at gennemse eller udlevert materialet?

Som ved alle andre juridiske tvister find en advokat og få ham til at rette henvendelse og hvis det ikke hjælper få ham til at stævne revisoren.

Alternativt indklag ham for revisornævnet.

Uanset hvilken af de 2 løsninger der vælges kan det tage tid....

/Henrik

Fra Hillerød
Tilmeldt 26. Aug 10
Indlæg ialt: 2725
Tonny Skov Pedersen Fra  Erhvervs Consult Revision & Rådgivning Skrevet 09-02-2011 kl. 09:04
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej igen

Du har ret f.s.v. angår henvisningen til Revisorloven, hvilket fremgår af § 18, stk. 2

"§ 18. Hvis revisor afgiver revisionspåtegninger eller andre erklæringer med sikkerhed på årsregnskaber m.v. efter § 1, stk. 2, består revisors hverv, indtil ny revisor er tiltrådt, medmindre andet følger af lovgivningen eller af en virksomheds vedtægter eller andet er aftalt.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan revisor til enhver tid fratræde hvervet, medmindre fratræden strider mod god revisorskik. Fratræder revisor, skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til sin fratræden. Den fratrædende revisor har endvidere pligt til at give den tiltrædende revisor adgang til alle relevante oplysninger om den virksomhed, som revisors erklæring vedrører."

Som jeg netop skrev tidligere, så sondres der mellem originalt materiale, revisors arbejdspapirer m.v., men det er også som skrevet, at fratrædende revisor skal give alle relevante oplysninger til den tiltrædende revisor.

Fratrædende revisor skal følgelig kunne dokumentere alle forhold om den virksomhed, som den fratrædende revisor har afgivet erklæring for, eks. regnskab m.v.

Hvis fratrædende revisor ikke efterkommer en anmodning, så er der kun at gå gennem "klage-systemet", enten gennem brancheorganisationen eller indgive en klage til Revisornævnet, idet en tilbageholdelse af relevante oplysninger til den tiltrædende revisor formentlig vil være i strid med god revisorskik.

Hilsen

Tonny

Tilmeldt 1. Aug 10
Indlæg ialt: 191
NB-Import Skrevet 09-02-2011 kl. 09:21
Hvor mange stjerner giver du? :

Ja , problemet er at det tager tid.

Og det spiller SD revisor på da der kun er få uger til regnskabet skal være hos E&S.

Det kan undre hvad SD revisor vil opnå ved den chikane, der er jo ikke ligefrem god reklame for hans nykøbte firma og slet ikke hvis han får en sag i revisorklagenævnet.

Men sådan en lille lort findes åbenbart (for at citere Thomas Nielsen om Anker Jørgensen).

Generelt kan man vel sige at de største tyveknægte findes blandt revisorer og advokater samt bankdirektører (Bøje Nielsen sagen, Junkers Industries, Nordisk Fjer, IT factory og Amagerbanken m.fl.) 

Har revisorernes regnskaber overhovedt nogen værdi, når de finder frem til en egenkapital på500millioner og få dage efter viser det sig at den bare er negativ med 3 milliarder.

Kan man ved fogedens hjælp få udleveret sit regnskabsmateriale med henvisning til revisorloven? 

Fra København K
Tilmeldt 8. Jan 06
Indlæg ialt: 3642
Anette Sand /Regnskabsskolen Fra  Regnskabsskolen ApS Skrevet 09-02-2011 kl. 09:22
Hvor mange stjerner giver du? :

Bed din nye revisor om at rekvirere materialet. Nogle gange går det lettere på den måde.

Dbh
Anette Sand
http://anettesand.dk

Tilmeldt 1. Aug 10
Indlæg ialt: 191
NB-Import Skrevet 09-02-2011 kl. 09:35
Hvor mange stjerner giver du? :

Tonny Skov Pedersen:

Som jeg netop skrev tidligere, så sondres der mellem originalt materiale, revisors arbejdspapirer m.v., men det er også som skrevet, at fratrædende revisor skal give alle relevante oplysninger til den tiltrædende revisor.

Fratrædende revisor skal følgelig kunne dokumentere alle forhold om den virksomhed, som den fratrædende revisor har afgivet erklæring for, eks. regnskab m.v.

Den fratrædende revisor har aldrig været involveret i mine regnskaber. Men det har udelukkende den revisor der gennem flere århar lavet og attesteret regnskaberne men som nu er flyttet til et andet revisionsfirma, så det er faktisk dennes arbejdspapirer og ikke revisor SD´s somkøbte revisorfirmaert som han derefter har lagt i et nyt selskab men med samme adresse.

Var SD´s firmaomdannelse måske for at undgå hæftelser for tidligere sager??????

Vil SD hæfte for tidligere sager da han har lagt revisor firmaet i et ny selskab???

 

Fra Hillerød
Tilmeldt 26. Aug 10
Indlæg ialt: 2725
Tonny Skov Pedersen Fra  Erhvervs Consult Revision & Rådgivning Skrevet 09-02-2011 kl. 14:59
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej igen

En omdannelse eller overdragelse til et nyt selskab fratager ikke revisor for sit ansvar, idet dette først og fremmest er tilknyttet revisor personligt.

Det er derfor ikke muligt for godkendte revisorer at "gemme" sig.

Som Anette er inde på, så få din nye revisor til at kontakte den "gamle" revisor, evt. med henvisning til konsekvenserne ved manglende aflevering af regnskabsmateriale m.v.

Når tidsfristen er så tæt på, så er det af med "fløjlshandskerne".

Hilsen

Tonny

Tilmeldt 1. Aug 10
Indlæg ialt: 191
NB-Import Skrevet 10-02-2011 kl. 15:02
Hvor mange stjerner giver du? :

Tonny Skov Pedersen:

NB-Import:

Min revisor  har solgt forretningen til en anden revisor (SD), Jeg ønsker at skifte revisor (NN) til een jeg selv har valgt.

Revisor (SD)vil ikke udlevere stamarkivet som indeholder oplysninger om maskinanskaffelser og værdipapirer.

Tilhører dett arkiv ikke mit firma? Er der nogen der kender reglerne og evt retsafgørelser om dette?

 

Hej

Stamarkiv og anlægskartotek som er udarbejdet af din revisor, er revisors arbejdspapirer som han ikke behøver at udlevere.

Derimod skal han svare og specificere de forskellige regnskabsposter, herunder hvordan anlægsaktiver m.v. incl. værdipapirer er blevet opgjort. Dette vil i givet fald være noget enklere at aflevere selve kartoteket og oversigten over værdipapirer.

Herefter bør din nye revisor relativt enkelt kunne udarbejde et nyt anlægskartotek m.v.

Hilsen

Tonny

Hej Tonny

Jeg har spurgt flere revisorer,som mener at vort stamarkiv skal udlevere  til os og at det er selskabets ejendom og at det er hjemhørende på selskabets kontor . Stamarkivet ajourføres af os sammen med vor udmærkede revisor som nu er flyttet til et andet revisorfirma fordi revisor SD i Spentrup som købte det gamle revisorfirma var en uintilligent lille lort med røv i begge ender, det viser udleverings sagen iøvrigt også. Kunderne i det firma han købte flygter fra ham sammen med medarbejderne.

Vi kan heller ikke få udleveret vor kassebog som han også siger er hans arbejdspapirer. Revisors arbejds papirer er åbenbart en betegnelse på alt hvad vi udlåner til revisor mener han og betegnelsen er åbenbart skabt for at chikanere revisorkunderne.

Jeg vil foreslå nye revisorkunder at de får deres revisor til at bekræfte ejendomsretten til alt hvad de medbringer til revisor tilhører revisorkunden uanset om han sætter en krussedulle på papirerne.

Hvorfor får revisor foreningerne ikke ministeren til at lave en bekendtgørelse om dette som tillæg til loven, herved kunne mange revisor klagesager undgås.?

 

 

 

Side 1 ud af 2 (19 indlæg)
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere