Ekspertblogger på Amino om juridiske og samfundsrelevante emner

Mere info om: HOLDINGSELSKAB? Hvad er holding? Hvorfor holdingselskab? Hvad koster holding? Hvad koster holdingselskab?

28. februar 2013 | 43.754 Visninger | 55 kommentarer
Hvor mange stjerner giver du? :

Amino Ekspertblog

Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk

Ekspertblogger på Amino om juridiske og samfundsrelevante emner

OPDATERET 22042013: I forbindelse med stiftelsen af et aktieselskab eller et anpartsselskab  - eller hvis man allerede ER igang via selskab - kan det være fornuftigt at få råd og vejledning om en korrekt og optimeret ejerstruktur - dette uanset om man er alene eller man er flere om en virksomhed (her: et selskab, for eksempel et ApS).. Det er egenligt meget enkelt.

Et holdingselskab er groft sagt bare et (f.eks.) ApS, der ejer et andet ApS helt eller delvist. Et Holdingselskab er altså IKKE et særlig form for et selskab, det er bare en betegnelse af et almindeligt selskab.

Holdingselskabet er et "moderselskab". Moder, fordi hun har en datter... Selskabet, der er ejet af moderselskabet kaldes derfor et "datterselskab", og datterselskabet står som regel for driften af virksomheden og er momsregistreret, Holding er normalt ikke momsregistreret, men har blot et cvr. nummer, og en bankkonto til skattefri opsparing. Som regel betaler holding heller ikke indkomstskat - mere herom nedenfor.

Hvis du skal til at drive virksomhed i ApS (eller A/S) kan altid betale sig at overveje, og det kan meget meget ofte betale sig, at kombinere det selskab, man planlægger at stifte alligevel, med et holdingselskab. Hvis du allerede er i gang, kan du godt senere stifte holdingselskabet uden negative skattekonsekvenser for dig som ejer.

Du kan i forbindelse med en kontantstiftelse anvende såkaldt rullende kapital, dvs. du kan anvende de samme 80.000 kr. to gange: Med andre ord kan du stifte både holding og datter for samme indskud. Og der er en række fordele og få ulemper forbundet med konstruktionen:

FORDEL 1 ved at eje sit selskab via et holdingselskab, fremfor at eje det selv direkte....:
Med et holdingselskab ovenover datterselskabet (driften) kan man udlodde driftsselskabets overskud (efter skat) skattefrit op i holdingselskabet.

Hvis man er flere ejere, der - via egne individuelle holdingselskaber - ejer driften (datteren), skal man dog eje mindst 10% for at udnytte denne mulighed. Man kan altså med individuelle ejerskaber via holdingselskaber opdele 1 selskab i 10 ejerandele, og disse 10 holdingselskaber kan modtage udbytte fra driften skattefrit.

Pointen er 2 ting: Dels kan man flytte overskuddet skattefrit til holdingselskabet og få placeret  overskuddet i "sikkerhed" for det tilfælde datteren (driften) går nedenom og hjem. Når man driver virksomhed, er der jo altid den forretningsmæssig risiko for at driften slår fejl, eller at driften medfører, at driftsselskabet i falder et erstatningsansvar eller lignende. Har man ikke noget holdingselskab, indebærer det, at alt hvad man har sparet op i virksomheden "går med i faldet". Har man derimod et holdingselskab, står udloddede (skattefrie) overskud i sikkerhed. Man kan starte (dagen efter) påny med den skattefrit opsparede kapital, der anvendes som indskud i en nyetableret datter. Kun driftsselskabet hæfter for kreditorer og for dem driftsselskabet har indgået aftaler med.

Den anden Pointe er, at man opnår stor fleksibilitet med sine ejerkolleger... Hvis ingen ejer holdingselskaber, eller visse ejer holdingselskaber, så kan man jo drøfte til hudløshed, hvordan overskuddet skal fordeles. Visse ejerkolleger ønsker udbytte ud, andre ønsker at lade det stå i selskabet, for uden et holding skal man jo betale udbytteskat ved modtagelsen. Hele denne drøftelse (konflikt) fjernes i et hug ved at vælge at eje driften optimeret og fleksibelt via holdingselskaber. Denne pointen skal man virkelig have for øje.


FORDEL 2:
Et aps eller A/S og dermed også et holdingselskab har  mulighed for at sælge aktier og anparter skattefrit. Det indebærer, at du / I med et holdingselskab senere i livet kan sælge virksomheden eller andelen af denne (datterselskabet) skattefrit for holdingselskabet. Denne fordel er med andre ord til at få øje på. Det siger sig selv, at du ikke bare privat kan hæve midlerne i holding uden efterfølgende at skulle betale skat, men du har den "trædesten", at du kan starte ny drift med langt større likviditet end ellers. Reglen medfører endvidere, at det er nemmere at gennemføre et generationsskifte eller "købe sin partner ud" i tilfælde af konflikt.

Du kan hæve udbytte i dit holding med ca. kr. 49.000 til 28%. Hvis du er gift er det det dobbelte.

ULEMPE 1:
Du skal stifte 2 selskaber fremfor 1.

Konklusion:

Grundet de nærmest altid åbenlyse fordele et holdingselskab indbefatter, anbefaler vi stortset altid vore kunder at overveje (nøje) ovenstående forhold, i det vi stortset kun ser fordele forbundet med konstruktionen.

(c) Jacob Tøjner, april 2013

PS: Har du allerede driftselskab, men ikke noget holdingselskab, ring da omgående, for vi har den skattefri omstruktureringsmodel liggende klar til brug til dig.

saxis

Kommentarer

Martin Hegelund  den 25-11-2008 kl. 19:01

Hej Jacob.

Du skal have mange tak for dine gode indlæg her på Amino, som er ualmindeligt brugbare!

Er kommentaren brugbar? 0 0
EMKom  den 26-11-2008 kl. 12:10

Skal et holdingselskab have en selskabsform altså aps el. lign. Og kan man lave det som et s.m.b.a.?

-- også tak for hjælpsomme kommentarer herfra.

Er kommentaren brugbar? 0 0
Advokat Jacob Tøjner - www.ditselskab.dk  den 03-12-2008 kl. 12:23

Skal et holdingselskab have en selskabsform altså aps el. lign. Og kan man lave det som et s.m.b.a.?

Svar

Nej & ja, men husk sidstnævnte skal have flere ejere

Er kommentaren brugbar? 0 0
Mhe  den 13-01-2009 kl. 09:19

Er det muligt at oprette holding/datter selskab og undlade revisor, hvis drift selskabet kun har en ansat "Mig selv" og et overskud på under 1 mio.

Er kommentaren brugbar? 0 0
Advokat Jacob Tøjner - www.ditselskab.dk  den 11-02-2009 kl. 15:20

Mhe sagde:  

Er det muligt at oprette holding/datter selskab og undlade revisor, hvis drift selskabet kun har en ansat "Mig selv" og et overskud på under 1 mio.

Ja & Nej, revisor skal med i holding, men ikke nødvendigvis i datter... læs betingelserne herfor på www.ditselskab.dk under "meget mere info" i menuen...

Er kommentaren brugbar? 0 0
Susanne  den 06-04-2009 kl. 08:47

Hvad må et holdingselskab, eller hvordan skal jeg formulerer det?

Må et holdingselskab købe en bil og denne så bliver brugt privat? Eller kan selskabet købe bilen og man så selv køber den tilbage for en billig penge.

Hvad kan et holdingselskab egentlig bruges til ud over at have penge i?

Er kommentaren brugbar? 0 0
Kurt  den 13-08-2009 kl. 22:11

Hej Jacob,

Kan man stifte et Holding med værdier, ligesom et ApS driftsselskab ?

( bil, pc, inventar, varelager mv. - naturligvis gældfrie enheder )

På forhånd tak for svar

Kurt

Er kommentaren brugbar? 0 0
Advokat Jacob Tøjner - www.ditselskab.dk  den 03-09-2009 kl. 13:09

til kurt, ja, for eksempel kan værdien være det eksisterende driftsselskab...

JT

Er kommentaren brugbar? 0 0
Thomas Bonde  den 03-09-2009 kl. 16:47

Hej Jacob

Må man når man er i gang stifte således:

Holding

Datter

Datter

Dvs. 3 hvor holding ejer datter 1 og datter 1 ejer datter 2

På forhånd tak

Thomas

Er kommentaren brugbar? 0 0
Advokat Jacob Tøjner - www.ditselskab.dk  den 23-09-2009 kl. 11:41

Hej Jacob

Må man når man er i gang stifte således:

Holding

Datter

Datter

Dvs. 3 hvor holding ejer datter 1 og datter 1 ejer datter 2

På forhånd tak

Thomas

************

JA, MEN IKKE KUN MED 125000 I KAPITAL DVS. DET ER TILLADT AT LADE DE 125000 RULLE "UENDELIGT" ELLER MERE END 2 GANGE, DVS. HOLDING & DATTER I EEN ARBEJDSGANG...

Er kommentaren brugbar? 0 0
Orange  den 23-01-2010 kl. 22:22

Hej Jacob,

Det vil sige at holdingselskabet med de 125.000 kr. godt må stifte 5 datterselskaber med den samme 125.000 kr. og hver i sær have sit eget cvrnr?

Med venlig hilsen

S. Laursen

Er kommentaren brugbar? 0 0
Advokat Jacob Tøjner - www.ditselskab.dk  den 25-01-2010 kl. 12:30

Nej, man må hverken lave perlekædestiftelser (altså holding, datter, daters datter etc.) eller det man kalder "hårkamsstiftelser" Holding med datter 1, holding med datter 2, holding med datter 3 etc....

...At det rent teknisk kan lade sig gøre på systemet medfører ikke, at det er lovligt.

I alle tilfælde omgår man i flg. styrelsen selskabslovens kapitalkrav, og baserer et driftsselskab på ikke eksisterende kapital (men blot en fordring på et andet selskab)

Gør man det alligevel, og falder 1 selskab ved konkurs / påføres kreditorer eller aftaleerhverve tab, jammen så ender man som stifter / ledelse med et personligt erstatningsansvar - derfor frarådes det.

Er kommentaren brugbar? 0 0
Advokat Jacob Tøjner - www.ditselskab.dk  den 25-01-2010 kl. 12:32

Ovenstående kommentar:

JA, MEN IKKE KUN MED 125000 I KAPITAL DVS. DET ER TILLADT AT LADE DE 125000 RULLE "UENDELIGT" ELLER MERE END 2 GANGE, DVS. HOLDING & DATTER I EEN ARBEJDSGANG...

er fra min side forkert... der mangler et IKKE

JA, MEN IKKE KUN MED 125000 I KAPITAL DVS. DET ER I K K E TILLADT AT LADE DE 125000 RULLE "UENDELIGT" ELLER MERE END 2 GANGE, DVS. HOLDING & DATTER I EEN ARBEJDSGANG...

Er kommentaren brugbar? 0 0
Søren   den 27-01-2010 kl. 08:25

Hej Jacob

Super indlæg ! jeg har lige et spørgsmål ?

Hvad nu hvis den ene part som ejer 50% af APS ønsker at sælge eks. 25% til den anden part, som så får 75% af anpartnerne. Hvilke ting og papir skal så udfyldes ??

Er kommentaren brugbar? 0 0
Advokat Jacob Tøjner - www.ditselskab.dk  den 27-01-2010 kl. 12:35

Spørgsmål: Hvad nu hvis den ene part som ejer 50% af APS ønsker at sælge eks. 25% til den anden part, som så får 75% af anpartnerne. Hvilke ting og papir skal så udfyldes ??

Svar: i princippet et stykke A4, hvorved aftalen herom klargøres, samt justering af anpartshaverfortegnelsen... sålænge der lovmæssigt endnu ikke er et ejer register, da ingen off. registrering.

afteln kan af gode grunde være mere omfattende en 1 a4 ;-), og der kan være forhold i ao som skal påses... men dit spørgsmål indeholder ikke forhold herom, derfor det principielle korte svar...

Er kommentaren brugbar? 0 0
Jesper Sørensen  den 30-03-2010 kl. 12:59

Hvis man er tre om at eje et ApS (33.33% til hver) og hvor de to ejere fører udbyttet fra ApS over i deres egne holdingselskaber - kan den tredie ejer uden et holdingselskab så godt hæve sin 1/3 af udbyttet i ApS?

Er kommentaren brugbar? 0 0
Benjamin Mortensen  den 11-06-2010 kl. 00:23

Skal lige høre om jeg har forstået det rigtigt:

Hvis vi er to om at starte et driftsselskab, skal vi så have hver vores holding selskab eller kan man også være sammen om det? uden det ændre de fordele/ulemper du skriver om?

Er kommentaren brugbar? 0 0
L. Nørgaard  den 29-06-2010 kl. 11:41

Jeg overvejer så at oprette et holdingselskab, som skal købe 50% af et eksisterende selskab. Værdien for de 50% er kr. 500.000. Skal holdingselskabet Aps kapital så være kr. 500.000 ... eller????

Er kommentaren brugbar? 0 0
Niels  den 21-12-2010 kl. 02:20

Hvad skal man egentlig bruge de opsparede penge til i sit holding? Må man købe aktier, ejendom som investering uden videre?

Er kommentaren brugbar? 0 0
Daniel Schjerlund  den 27-01-2011 kl. 11:35

Hej Jacob.

Rigtig godt indlæg, fuld af rigtig god viden!

Er kommentaren brugbar? 0 0
Palle   den 09-04-2012 kl. 14:46

Kan et holdingselskab købe en bolig jeg så bor til leje i

Er kommentaren brugbar? 0 0
J Hjorth  den 15-04-2012 kl. 16:59

Som man siger: "Een gang til for Kronprins Knud" :)

1. Jeg har en personligt ejet virksomhed som er registreret under virksomhedsordningen.

2. Jeg stifter et Holdingselskab og skal (???) i denne forbindelse krediterer Holdingselskabets konto med 125.000.

3. Det oprindeligt personligt ejede firma omdannes til et datterselskab som skal være et ApS. De 125.000 fra pkt. 2. "genbruges".

4. Løbende overskud fra datterselskabet kan overføres skattefrit til Holdingselskabet.

5. Holdingselskabet kan årligt udbetale 48.000 i udbytte til 28% skat (det dobbelte hvis ejer er gift).

6. Holdingselskabets kan sælge datterselskabet og salgssummen krediteres Holdingselskabets bankkonto uden, at skulle betale skat. Hvis Holdingselskabet udbetaler penge til ejeren ud over det årligt udbytte beskattes dette naturligvis.

Har Kronprins Knud forstået ovenstående korrekt ???

Er kommentaren brugbar? 1 0
J Hjorth  den 15-04-2012 kl. 17:04

PS til pkt.2.

Jeg skriver ??? fordi jeg er i tvivl om der SKAL overføres 125.000 til Holdingselskabets konto.

Er det tilstrækkeligt der foreligger en dokumentation om, at pengene "er der". ???

Er kommentaren brugbar? 1 0
J Hjorth  den 15-04-2012 kl. 17:57

PPS: De 125.000 er åbenbart reduceret til 80.000

Er kommentaren brugbar? 1 0
KATARINA  den 18-04-2013 kl. 22:33

HEJ

HAR TÆNKT MIG AT KØBE DEN BUTIK HVOR JEG ARBEJDER,FORDI MIN ARBEJDSGIVER VIL LUKKE DEN.HVOR SKAL MAN STARTE?SKAL JEG STARTE AT OPRETTE ApS OG HVOR MEGET SKAL JEG BETALE?

HVAD SKER DER SÅ HVIS MIN ARBEJDSGIBVER VIL VÆRE HOLDNINGSSELSKAB?Har de så indflydelse for min foretning/omsætning?

Er kommentaren brugbar? 1 0
Next.man  den 18-04-2013 kl. 22:50

wow trænger denne ikke til en opdatering ?

Er kommentaren brugbar? 1 0
Regnskabsfabrikanten  den 19-04-2013 kl. 23:36

Hej Katrina

Det kræver minimum 80.000 i kapital for at stifte et (holding)selskab.

Men du skal nok starte dine overvejelser et andet sted - der er mange ting som skal overvejes ved overtagelse af en forretning. Dem vil jeg ikke komme ind på her, men jeg vil blot nævne at du sandsynligvis vil kunne overtage forretningen ved succession - dvs. at den skal som sælger skulle have betalt ved salg/ophør af forretningen kan du overtage og så selvfølgelig betale noget mindre til sælger. Det kan være en hjælp til at kunne få købet finansieret, hvilket jo i disse tider kan være vanskeligt :-)

Jeg vil foreslå du taler med ejeren om dit ønske om at overtage forretningen og dernæst søger rådgivning om fremgangsmåden.

Er kommentaren brugbar? 1 0
Advokat Jacob Tøjner - www.ditselskab.dk  den 22-04-2013 kl. 20:01

Indlægget er justeret svarende til nye regler per 22.04.2013

Er kommentaren brugbar? 1 0
Esben Jannik Bjerrum  den 02-05-2013 kl. 10:28

Hej,

   Super mange tak for god information, jeg tror næsten jeg forstår det nu.

   Jeg forstår at der kan forekomme beskatning ved at indskyde et allerede eksisterende ApS ind i et nyt holdingselskab. Men hvordan forholder det sig med overgangen fra enkeltmandsvirksomhed til ApS-Holding selskabs konstruktion? Er der noget specielt man skal være opmærksom på skattemæssigt der?

Mvh

Esben

Er kommentaren brugbar? 1 0
Thomas Vestergaard  den 17-05-2013 kl. 09:38

Hej Jacob

Har lige et enkelt spørgsmål. Jeg er i dag medejer i et firma som pt er I/S

For mig lyder det som den bedste løsning at lave et aps til driften, og så et til hver af de ejere vi har i firmaet?

Hvad vil det koste at oprette, vil det stadig være 1 x 80.000 og så bruge dem til at oprette 2 holdingselvskaber?

Mvh

Thomas

Er kommentaren brugbar? 2 0
LeonN  den 25-05-2013 kl. 08:26

Hej Jacob

Er det stadig reglen, at et holdingselskab skal eje mindst 10 % af datter i et år, før det er muligt for datter at udlodde skattefrit til holdingselskabet?

Eller er kravet om ejerskab i et år helt fjernet?

På forhånd tak!

Mvh. LeonN c'',)

Er kommentaren brugbar? 1 0
Inforthewin  den 15-09-2013 kl. 17:28

Hej Jacob

Rigtig god forklaring på hvad et holding selskab er og de markante fordele og ulemper. Hvordan forholder man sig i forhold til den nye "iværksætter" virksomhedsform IVS (kommenende pr. ultimo 2013)? Det man praktisk gør er jo blot at spare op (50.000 kr) til at kunne blive et ApS. Man kan vel sige at der er tale om et "mini"-ApS...

Mit spørgsmål er så hvordan man skal forholde sig til det at skabe et holdingselskab når man starter et IVS-selskab? -Kan man med rette forholde sig ens med den alternative metoder, som er at skabe et ApS. med det samme?

Er kommentaren brugbar? 1 0
Bettybean  den 28-10-2013 kl. 17:37

Kan man også med fordel lave en pensionsopsparing i sit holdingselskab? Er ikke helt inde i reglerne, men ved at der gælder en 30 % regel for selvstændige i "fradrag i forbindelse med opsparing" Denne regel gælder dog ikke hvis man er et a/s eller et Aps - gælder der nogle fordele ifbm. holdingselskab og pension?

Er kommentaren brugbar? 1 0
Cookie - John Hannover  den 28-10-2013 kl. 17:49

Jacob - din fine gennemgang af holding er overfaldet af scam lån som er google oversat - lidt synd at scamme sig ind i sådan en tråd vil jeg mene

(hvad pension angår må det være regler som for andre ApS - holding er blot et ApS - ellers må Jacob endeligt korrigere)

vh

Er kommentaren brugbar? 1 0
Cookie - John Hannover  den 02-02-2014 kl. 09:48

hold jer fra useriøse tilbud fra disse  caprisone http://www.scamwarners.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=49066

Er kommentaren brugbar? 1 0
Sanne  den 20-03-2014 kl. 13:03

Hej,

hvis man har et holding, kan man så trække nogle omkostninger fra. Det drejer sig mest om rejser og restaurations besøg?

Mvh Sanne

Er kommentaren brugbar? 1 0
Niels Ryding Olsson  den 25-03-2014 kl. 16:09

Rigtig godt indlæg! virkelig brugbart!

Er kommentaren brugbar? 1 0
brian  den 25-03-2014 kl. 22:01

hejsa kan man flytte positiv kapital over i et holdingselskab, så der ved årsrevision kan være negativ resultat på bundlinien i driftselskabet.

således, at det udadtil i driftselskabet ser ud til at det ikke går "så godt"

men at der i "virkeligheden" er et overskud som bare er flyttet over i et holdingselskab, hvor menigmand ikke har mulighed for kontrol af dette

Er kommentaren brugbar? 1 0
Cookie - John Hannover  den 25-03-2014 kl. 22:08

@ Brian - Nej det kan man ikke. Man kan flytte OVERSKUD fra drift op i holding som udbytte, men det skal først være overskud og beskattet med selskabsskat i regnskabet - man kan ikke flytte løbende og ikke uden beskatning i drift

vh John H

Er kommentaren brugbar? 1 0
brian  den 25-03-2014 kl. 22:13

okay tak john for hurtig og håndgribelig svar.

Er kommentaren brugbar? 1 0
sten123  den 08-05-2014 kl. 21:23

Er der en udfordring ved at oprette Holding med egen hjemmeadresse?

Hvad hvis man flytter?

Ændres det så automatisk eller skal jeg selv foretage mig noget?

Er kommentaren brugbar? 1 0
Hi-LiGHT  den 13-09-2014 kl. 16:47

Hej.

Vi er to, der idag ejer et IVS.

Det har ikke det store overskud endnu, men vi er ved og starte endnu et IVS ved siden af det eksistrerende, derfor har jeg et par spørgsmål jeg håber der er en, der kan svare på:

1. Vil det ikke være en fordel og oprette et Holding IVS, som overtager det eksisterende, som datter 1 og ejer det nye, som datter 2? Og kan det overhovedet lade sig gøre, at et nystartet Holding bare overtager et eksisterende firma?

2. Når der kommer så meget kapital i datter 1, så dette kan laves til Aps. Vil man så skattefrit kunne flytte penge via Holding over i Datter 2, så dette også kan blive Aps? Jeg tænker, at de 80.000 skal blive i datter 1, så det er et evt yderligere overskud, der skal flyttes til datter 2.

MVH

Morten

Er kommentaren brugbar? 1 0
Ruben  den 17-11-2014 kl. 15:01

Hej,

Vi er 4 stykker som står og er ved at starte op et selskab sammen, hvor vi alle ligger et forskelligt x antal kroner, så mit spørgsmål er om jeg burde starte mit EGET holding selskap til min andel af driftselskabet, istedet for at vi alle starter et sammen?

På forhånd tak! :)

Er kommentaren brugbar? 1 0
Pythonrap  den 20-01-2015 kl. 16:25

Hej Jacob

Altid godt med dine bevingede ord.

MEN: Bankerne (min ihvertfald) er ikke glade for Holding/drift.

Jeg har haft ca, 1 mio i underskud fra 2006 til 2012. Nu er der overskud og egenkapitalen mere end intakt.

Dette skattemæssige underskud, som nu er ca. 495.000,00, gør jo, at det er skattefri overførsel til holding.

Det huer ikke banken. De talte mig fra holding/drift.

Drift er startet først. Men i forbindelse med et andet projekt, lavede jeg holding, der ejer det første selskab og det nye.

Så Jacob, jeg kan lide dine ord, som vist nok lyder: "Vi skal ikke lukke, men få fremdrift"

Husker jeg forkert, tager jeg naturligvis stokkeslagene.

Er kommentaren brugbar? 1 0
Søren  den 02-03-2015 kl. 21:26

Hej.

Jeg er medejer af en virksomhed hvor jeg har en aktie. Aktien ejes af mit holdingselskab. Hvordan får jeg udbyttet udbetalt, og hvor meget skal jeg betale i skak.

Er kommentaren brugbar? 1 0
Allan  den 27-05-2015 kl. 21:58

Mit drift APS står som ejer af 5år gammel firmabil købt fra ny, dvs fortsat høj beskatning. Må jeg sælge denne til Holding og lade mig beskatte efter 3års reglen (til handlet pris = meget lavere beskatningsgrundlag) eller vil Skat underkende dette som en ulovlig skatte manøvre?

Pt beskattes jeg af ca dkr 430.000. Ved salg til Holding vil beskatning blive dkr 150.000

Er kommentaren brugbar? 1 0
Bjarke  den 25-06-2015 kl. 19:16

Hej. Kan jeg bruge mit personligt ejet firma som Holding? Eller skal jeg etablere et selskab i stedet?

Er kommentaren brugbar? 1 0
jacob tøjner  den 25-06-2015 kl. 19:19

Nej det kan du ikke. Et personligt firma kan ikke eje anparter eller aktier

Er kommentaren brugbar? 1 0
Bjarke  den 25-06-2015 kl. 22:54

dvs jeg kan ikke lade mit private firma oprette et holdingselskab som derefter opretter/ejer datterselskaber. Jeg skal oprette et holdingselskab personligt istedet?

Er kommentaren brugbar? 1 0
Lise-Lotte B.  den 26-01-2016 kl. 21:43

Udover det årlige træk på ca. 100.000 fra et Holdingselskab, kan man så bruge selskabet til noget fornuftigt. Der er vel intet fornuftigt i at købe sommerhus, bil e.a. så skal man beskattes ved brug. Studierejser, restaurantionsbesøg osv er vel ikke acceptabelt af Skat. Vi er et ældre ægtepar som tænker på lovlige smuthuller.

QMvh Lise-Lotte B

Er kommentaren brugbar? 1 0
Cookie - John Hannover  den 26-01-2016 kl. 22:12

korrekt - sommerhus eller alm hus giver meget høj beskatning for ejer og studierejser - med mindre I kan vise det er alene for selskabets indtjening og ikke ferie under nogen omstændigheder - restaurant osv - nej går ikke. Det er udbyttet - og så naturligvis vel inden løn i det underliggende drift - op til topskat, som jo beskattes samlet med samme ca 42% som hvis drift først betaler selskabsskat og så udlodder til holding der udlodder udbytte

Er kommentaren brugbar? 1 0
MBalstrup  den 24-03-2016 kl. 15:51

Hvis jeg skal oprette et holdingselskab, vil det så være hensigtsmæssigt at inddrage mine 4 børn som ejere fra starten; f.eks. lade dem stå for hver 10% og så selv tegne de sidste 60%? Her tænker jeg langsigtet.

God påske

Morten

Er kommentaren brugbar? 1 0
Cookie - John Hannover  den 24-03-2016 kl. 17:36

hvis du ved du gerne vil eje med børnene - så er det jo en mulighed - Du kan godt nok siden altid tage dem ind ved at sælge men så kan der være en beskatning på dig hvis værdien er større - ved internt i familie-handel

Omvendt så skal du så givet lave en god ejeraftale som jeg ville lade en advokat (hvorfor ikke Jacob T når nu det er hans tråd) komme ind over.

Selv mellem far og børn er det meget vigtigt med den god ejeraftale - og exit - så ikke det, som du vil gøre for familien, ender som stridsspørgsmål

Husk at der er lovpligtig arbejdsskade i et selskab, også i holding, og jeg må erkende jeg ikke ved hvordan det er med helt små børn, men ellers skal du ved tegningen nævne, at I er 4 ejere for at være dækket korrekt da alle aktive ejere uanset løn og omsætning, skal være omfattet. (er en 2 årig aktiv ejer - nej det lyder vel ikke sådan - men det må en forsikring kunne sige noget om)

Et alternativ var hvert sit holding dig og børnene - du kan stifte og sælge til dem så de ejer 10% af drift (du må være direktør for alle til de er 18) for hver af børnene og 60% for dig - men hvert selskab er dyrt i adm som tidl nævnt

vh John Hannover

Er kommentaren brugbar? 1 0
Whiskey  den 24-03-2016 kl. 19:26

Der vil ikke nødvendigvis være en skat ved efterfølgende overdragelse til familiemedlemmer. Det er en mulighed at bruge reglerne om familieoverdragelse med succession.

Om det er en god ide at inddrage børn allerede fra starten? Der er fordele og ulemper, ligesom det ikke er givet at børnene har interesse i have en ejerandel. Måske fokus skulle være på at tjene penge fra starten. Det er relativt enkelt efterfølgende at dele et holdingselskab op.

Er kommentaren brugbar? 2 0
Advokat Jacob Tøjner - www.ditselskab.dk  den 26-03-2016 kl. 10:36

@Mbalstrup: Det kan være en idé, og der kan være en række overvejelser som gør sig gældende; præcis som anført af Whiskey. Børnene kan ikke være stiftere af selskabet, men kan godt efterfølgende modtage andele i selskabet til eje. Andelene i selskab kan klasseopdeles etc. Dette er ikke konkret rådgivning.

Er kommentaren brugbar? 1 0
 

Tilføj en kommentar

 

 
For at holde spammere ude, fortæl os hvad er: ni + ti =
Husk Mig

Få besked når der kommenteres (Log ind for at få tilsendt mail)
 

Om denne blog


Få besked når Jacob skriver


Danmarks bedste advokatbistand

SANKT PETRI ADVOKATER
Nørregade 45
1165 København K
Tel: +45  3391 2233
Fax: +45  3391 2244
Direkte Tel:+45  3338 7076
Mobil: +45  2160 4983

Besøg ditselskab - klik her


Jacob på Twitter

Hvis du vil have besked når Jacob og ligesindede bloggere har lavet et nyt indlæg, så klik her:


Seneste kommentarer