Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Mere info om: HOLDINGSELSKAB? Hvad er holding? Hvorfor holdingselskab? Hvad koster holding? Hvad koster holdingselskab?

Mere info om: HOLDINGSELSKAB? Hvad er holding? Hvorfor holdingselskab? Hvad koster holding? Hvad koster holdingselskab?

51,665 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
28 February 2013

OPDATERET 22042013: I forbindelse med stiftelsen af et aktieselskab eller et anpartsselskab  - eller hvis man allerede ER igang via selskab - kan det være fornuftigt at få råd og vejledning om en korrekt og optimeret ejerstruktur - dette uanset om man er alene eller man er flere om en virksomhed (her: et selskab, for eksempel et ApS).. Det er egenligt meget enkelt.

Et holdingselskab er groft sagt bare et (f.eks.) ApS, der ejer et andet ApS helt eller delvist. Et Holdingselskab er altså IKKE et særlig form for et selskab, det er bare en betegnelse af et almindeligt selskab.

Holdingselskabet er et "moderselskab". Moder, fordi hun har en datter... Selskabet, der er ejet af moderselskabet kaldes derfor et "datterselskab", og datterselskabet står som regel for driften af virksomheden og er momsregistreret, Holding er normalt ikke momsregistreret, men har blot et cvr. nummer, og en bankkonto til skattefri opsparing. Som regel betaler holding heller ikke indkomstskat - mere herom nedenfor.

Hvis du skal til at drive virksomhed i ApS (eller A/S) kan altid betale sig at overveje, og det kan meget meget ofte betale sig, at kombinere det selskab, man planlægger at stifte alligevel, med et holdingselskab. Hvis du allerede er i gang, kan du godt senere stifte holdingselskabet uden negative skattekonsekvenser for dig som ejer.

Du kan i forbindelse med en kontantstiftelse anvende såkaldt rullende kapital, dvs. du kan anvende de samme 80.000 kr. to gange: Med andre ord kan du stifte både holding og datter for samme indskud. Og der er en række fordele og få ulemper forbundet med konstruktionen:

FORDEL 1 ved at eje sit selskab via et holdingselskab, fremfor at eje det selv direkte....:
Med et holdingselskab ovenover datterselskabet (driften) kan man udlodde driftsselskabets overskud (efter skat) skattefrit op i holdingselskabet.

Hvis man er flere ejere, der - via egne individuelle holdingselskaber - ejer driften (datteren), skal man dog eje mindst 10% for at udnytte denne mulighed. Man kan altså med individuelle ejerskaber via holdingselskaber opdele 1 selskab i 10 ejerandele, og disse 10 holdingselskaber kan modtage udbytte fra driften skattefrit.

Pointen er 2 ting: Dels kan man flytte overskuddet skattefrit til holdingselskabet og få placeret  overskuddet i "sikkerhed" for det tilfælde datteren (driften) går nedenom og hjem. Når man driver virksomhed, er der jo altid den forretningsmæssig risiko for at driften slår fejl, eller at driften medfører, at driftsselskabet i falder et erstatningsansvar eller lignende. Har man ikke noget holdingselskab, indebærer det, at alt hvad man har sparet op i virksomheden "går med i faldet". Har man derimod et holdingselskab, står udloddede (skattefrie) overskud i sikkerhed. Man kan starte (dagen efter) påny med den skattefrit opsparede kapital, der anvendes som indskud i en nyetableret datter. Kun driftsselskabet hæfter for kreditorer og for dem driftsselskabet har indgået aftaler med.

Den anden Pointe er, at man opnår stor fleksibilitet med sine ejerkolleger... Hvis ingen ejer holdingselskaber, eller visse ejer holdingselskaber, så kan man jo drøfte til hudløshed, hvordan overskuddet skal fordeles. Visse ejerkolleger ønsker udbytte ud, andre ønsker at lade det stå i selskabet, for uden et holding skal man jo betale udbytteskat ved modtagelsen. Hele denne drøftelse (konflikt) fjernes i et hug ved at vælge at eje driften optimeret og fleksibelt via holdingselskaber. Denne pointen skal man virkelig have for øje.


FORDEL 2:
Et aps eller A/S og dermed også et holdingselskab har  mulighed for at sælge aktier og anparter skattefrit. Det indebærer, at du / I med et holdingselskab senere i livet kan sælge virksomheden eller andelen af denne (datterselskabet) skattefrit for holdingselskabet. Denne fordel er med andre ord til at få øje på. Det siger sig selv, at du ikke bare privat kan hæve midlerne i holding uden efterfølgende at skulle betale skat, men du har den "trædesten", at du kan starte ny drift med langt større likviditet end ellers. Reglen medfører endvidere, at det er nemmere at gennemføre et generationsskifte eller "købe sin partner ud" i tilfælde af konflikt.

Du kan hæve udbytte i dit holding med ca. kr. 49.000 til 28%. Hvis du er gift er det det dobbelte.

ULEMPE 1:
Du skal stifte 2 selskaber fremfor 1.

Konklusion:

Grundet de nærmest altid åbenlyse fordele et holdingselskab indbefatter, anbefaler vi stortset altid vore kunder at overveje (nøje) ovenstående forhold, i det vi stortset kun ser fordele forbundet med konstruktionen.

(c) Jacob Tøjner, april 2013

PS: Har du allerede driftselskab, men ikke noget holdingselskab, ring da omgående, for vi har den skattefri omstruktureringsmodel liggende klar til brug til dig.

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op