Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Inkasso, rykkerskrivelse, rykkerbrev: Hvad skal stå i et rykkerbrev? inkasso; rykkerskrivelse; rykkerbrev; REGLER FOR RYKKERBREV, REGLER FOR RYKKERSKRIVELSE

Inkasso, rykkerskrivelse, rykkerbrev: Hvad skal stå i et rykkerbrev? inkasso; rykkerskrivelse; rykkerbrev; REGLER FOR RYKKERBREV, REGLER FOR RYKKERSKRIVELSE

78,485 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
21 January 2013

__________________________________________________________________

HVORDAN SKRIVER DU SÅ DET DER RYKKERBREV:
Du har sendt en faktura - betalingsfristen overskrides - vi kender det alle - hvad nu?
Sådan skriver du en korrekt rykkerskrivelse, du ved, der er specifikke regler, der skal overholdes, men hvilke.
Fremfor at trætte dig med disse regler, har jeg valgt at vise løsningen for dig her:
Du skal bare anvende følgende skabelon, og derved opfylder du alle krav -
Du kan frit "copy paste" alt, der står med kursiv og kopiere hele næste afsnit over i word hos dig selv... læs dog lige bemærkningerne under brevet inden du sender det...:

__________________________________________________________________

Skyldners navn / Firmanavn
Adresse
Postnummer & By

Sendes med almindelig post & med e-post / telefax


Vedr.: Mit tilgodehavende i henhold til faktura nr XXX (vedlagt i kopi)
 
Hermed skal jeg bringe mit tilgodehavende i henhold til faktura nr XXX (vedlagt i kopi) i erindring.
Fakturaen er nu overforfalden, og jeg skal hermed erindre om jeres indbetaling.

Mit tilgodehavende kan derfor i dag opgøres til (Hovedstol dvs. fakturakravet inkl. moms) kr. 23.500,00 med tillæg af renter fra forfaldsdato til idag svarende til kr. 245,00 med tillæg af rykkergebyr i hht. Renteloven, kr. 100,00, eller i alt til betaling NU kr. 23.845,00.), se nedenstående skema: 

Grundlag:

 

Forfaldsdato/Opgørelse

Beløb til betaling (Kr.)

Fakturanummer:

 

 

1234 (Kopi vedlagt)     

Forfaldsdato 15.01.2009

23.500,00

 

Med tillæg af renter til 25.02.2009(Kopi af rentebregning vedlægges)

245,00

 

Med tillæg af rykkergebyr

100,00

 

 

 

 

 

OBS: Vær opmærksom på, at såfremt De ikke betaler, og sagen fortsætter hos vores advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER, KØBENHAVN, og der tillægges yderligere inkassoomkostninger

 

           

 

I alt - at betale NU

    23.845,00

De skal nu indbetale beløbet kr. 23.845,00 senest 10 dage fra dato. Betaler De ikke, fortsætter sagen som inkassosag uden yderligere varsel ved vores inkassoadvokat, advokat Jacob Tøjner, www.neminkasso.dk, SANKT PETRI ADVOKATER, Nørregade 45, 1165 København K. Da dette sker uden yderligere varsel, modtager De ved manglende rettidig betaling næste rykker med inkassoomkostninger tillagt fra advokat Jacob Tøjner. Dette vil således påføre Dem yderligere omkostninger. Såfremt De allerede har gennemført Deres indbetaling ved modtagelsen af denne rykker, beder vi Dem se bort herfra.

Mvh
Dit navn & firmanavn

__________________________________________________________________

 

VIGTIGE BEMÆRKNINGER / instrukser:

1. DU SKAL VEDLÆGGE DIN FAKTURA I KOPI... det er en pligt...

2. DU ER IKKE FORPLIGTET TIL AT SKRIVE MIT NAVN PÅ RYKKERSKRIVELSEN, MEN PÅ DEN ANDEN SIDE, HVIS DU SENERE VIL ANVENDE MIG SOM INKASSOADVOKAT, KAN DU SELVFØLGELIG ANVENDE MIT NAVN, HVOREFTER DU VED MANGLENDE BETALING, KAN SENDE SAGEN TIL MIG... FÅR ANGIVELSEN AF MIT NAVN DERIMOD DEN POSITIVE EFFEKT, AT FOLK BETALER STRAKS, JAMMEN SÅ ER DET KUN POSITIVT... så kunne du skylde mig en flaske vin :-)

__________________________________________________________________

 

ØVRIGE SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER:

Må du bare beregne renter som du vil...
Nej, du må beregne renter i henhold til aftale med den person/den kunde/det firma, du har sendt fakturaen til.
Aftale betyder her aftale, dvs. det hjælper ikke, at du som "min kunde" bare får tilsendt en faktura, hvori jeg skriver "2% per påbegyndt måned". Det udtrykker ikke en aftale. Det udtrykker kun en aftale, hvis du på forhånd har accepteret rentevilkår, hvoraf dette fremgår. DERFOR SKAL DU ANVENDE ORDREBEKRÆFTELSER, HVORI DETTE VILKÅR INDGÅR.... DEM KAN JEG OGSÅ HJÆLPE DIG MED AT UDFORME...

MEN Hvis du derimod så har aftalt (fx. fordi modtageren har accepteret dine vilkår) forrentning med for eksempel "1,5% pr. påbegyndt måned", så kan du SELVFØLGELIG beregne renter i henhold hertil. OG HUSK SÅ, AT 1,5% PER PÅBEGYNDT MÅNED BETYDER FØLGENDE REGNENETODE: HOVEDSTOL KR. 10.000 - RENTE I JANUAR UDGØR KR. 150,00 - I FEBRUAR UDGØR RENTEN KR. 152,25 - I MARTS KR. 154,53... Med andre ord er der tale om renters rente, hvilket giver ret store rentebeløb sammenlignet med de renter du må beregne UDEN aftaler... Læs videre...

Hvis du ikke har indgået en aftale, må du anvende rentelovens referencerente.
Se denne på www.nationalbanken.dk. Referencerenten skifter hvert halve år og er fra 01.01.09 (og indtil 30.06.09) 3,75% + det lovbestemt tillæg på 7%, dvs. morarentesatsen er 10,75% i det næste halve år, i alle forhold, hvorom der ikke er indgået renteaftale. Der er jo modsat eksemplet ovenfor tale om en årlig rente, hvorfor rente eksemplet ovenfor ændres således: HOVEDSTOL KR. 10.000 - RENTE I JANUAR UDGØR KR. 89,58 - I FEBRUAR UDGØR RENTEN KR. 89,58 - I MARTS KR. 89,58... Altså et markant lavere rentebeløb.

Fra hvornår må jeg beregne renter:
ENTEN
Rente skal betales af hovedstolen (fakturabeløbet inkl. moms) fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen. Dvs, hvis du skriver 8 dage netto, er forfaldsdatoen, fakturadato + 8 dage...

Hvis den ikke er fastsat i forvejen, skal der betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, da du har afsendt eller fremsat anmodning om betaling - på almindeligt dansk betyder det... (ELLER) ... 30 dage fra fremsendelse af faktura. (Om renten skriver man i renteloven: Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.) - se tidligere afsnit..

På mine fakturaer skriver jeg fx. "netto kontant 8 dage", dvs. forfaldstidspunktet og udgangspunktet for renter er herefter 8 dage efter fakturadato. Dermed er forfaldsdato fastsat i forvejen. Skrev jeg ikke noget, kunne jeg først beregne renter fra 30 dage efter fremsendelsen af faktura. Derfor er det vigtigt at fastlægge en forfaldsdag.

Må jeg så aftale, hvad jeg vil hvad angår renter?
Nej... F o r b r u g e r e  er som sædvanligt beskyttet
i rentelovens § 7:
Renten ovenfor (kaldet referencerenten) der i øjeblikket er på 10,75% kan man ikke fraviges til skade for en skyldner ved aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når skyldneren hovedsagelig handler uden for sit erhverv. - dvs. er forbruger... Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale, han har indgået, ikke er forbruger... (De nævnte bestemmelser gælder ikke for aftaler, der indgås af et godkendt pengeinstitut, realkreditinstitut eller kreditinstitut.) Du MÅ ALTSÅ IKKE AFTALE 2% PER MÅNED OVERFOR EN FORBRUGER...


Hvor mange gange må jeg sende en rykker?
Du må sende lige så mange rykker du har lyst, men du må kun tillægge rykkergebyr i op til 3 rykkere, men der er ingen stor pointe, såfremt der alligevel ikke reageres fra debitor. Så smid sagen til advokat eller inkassobureau. Du må heller ikke fortsætte rykkere, såfremt du modtager relevante indsigelser fra debitor. Når du sender sagen til advokat, må der beregnes et inkassogeby på 100 kr.

Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum. Du må således gerne nøjes med 3 dage mellem 3 rykkere, men må så kun kræve rykkergebyrer på 1 af rykkerne...

Skal jeg sende 3 rykkere, før sagen kan gå til inkasso?
Nej, en rykker er nok, men der skal sendes 1 rykker...


Eksempel: Hovedstol 35.600,00. Man kan altså sende rykker 1 (+100,00 kr.), sende rykker 2 (+100,00 kr.), sende rykker 3 (+100,00 kr.), sende sagen til inkasso (fx. mig) (+100,00 kr.), jeg sender så inkassobrev og tillægger inkassoomkostninger, og tillægger konkret 1.600,00, dvs. Skyldner skal betale 37.600,00, eller kr. 2.000,00 mere end udgangspunktet + renter. Betaler debitor herefter det hele, modtager du dine 35.600, og jeg betales af debitor. Men principielt kan du ligeså godt sende sagen til inkasso efter første rykker, for der er ingen pointe i at give skyldner endnu 1 måneds kredit.

3. Er det nødvendigt og er det påkrævet med 10 dage??
Ja, det fremgår direkte af Renteloven, at 10 dage er en forudsætning for at en advokat eller et inkassobureau siden kan tage fakturaen til inkasso. ellers skal pågældende jo gentage hele procedure.Derimod kan du kræve betaling for den første rykkeskrivelse, selv om den sendes mindre end 10 dage efter sidste rettidige betalingsdag....


__________________________________________________________________

Spørgsmål:
Hvis nu man har sendt to rykkere allerede og har glemt i den seneste rykker at nævne at sagen ryger til inkasso, er man så nødt til at sende en rykker mere med en betalingsfrist på 10 dage inden man kan sende sagen videre?

 jT svar:
Nej, ikke hvis man har opfyldt reglerne i den første... man kan efter min opfattelse godt opfylde 10 dages fristen i den første, og så i den 2. (efter fristens udløb) sende en hvor man skriver... hvis du ikke betaler indenfor 48 timer... sender jeg sagen til advokat... Loven siger: Dette gælder dog kun, hvis der forinden er sendt en rykkerskrivelse til skyldneren med angivelse af, at manglende betaling inden en frist på mindst 10 dage fra afsendelsen af rykkerskrivelsen vil kunne medføre, at der pålægges yderligere inddrivelsesomkostninger, og det i øvrigt har været relevant at anmode den pågældende inkassator om at inddrive fordringen.

*****

spørgsmål: ....hvorledes beregnes rentetilskrivningen? Er det af det fulde fakturabeløb eller beløbet ex. moms? Hvis man nu har en faktura på 100.000 dkr incl. moms hvad er så f.eks. 1.5% af disse (+ 100 kr i rykkergebyr)?

JT Svar: 1,5% af 100.000 inkl. moms. du må (desværre) ikke forente rykkergebyrer og sagsomkostninger...

PS FIK DU NOGET UD AF DENNE ARTIKEL - GIV DIN MENING TIL KENDE NEDENFOR... HVAD KAN GØRES BEDRE...

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op