Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Advarsel: Pas på skatten ved aktionærlån.

Advarsel: Pas på skatten ved aktionærlån.

15,190 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
13 November 2012

Nye regler

Nu er der indført beskatning på aktionærlån. Disse lån bliver sidestillet med løn eller udbytte. Tilbagebetaling vil ikke ophæve skatten! Selvom du tilbagebetaler i sekundet efter lånet er opstået - principielt selvom det opstod ved en fejl - så er skattekravet opstået.

Den nye bestemmelse:

Ligningslovens »§ 16 E. Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.

Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.«

Fra Hvornår?

Reglen træder i kraft den 1. januar 2013, men har virkning fra og med den 14. august 2012.

Hvad betyder det?

Det betyder at man sidestiller aktionærlån skattemæssigt med løn eller udbytte. Den går altså ikke længere at udbetale lån fremfor udbytte eller løn. Gammel fikumdik med at kalde løn får lån er nu slut. Reglen omfatter ikke lån til lovlig selvfinansiering efter selskabslovens § 206.

Konklusion:

Det er sådan set OK at indføre sådanne regler mod fikumdik, men reglerne kommer jo til at omfattet også ganske små fejlsituationer eller helt ubetydelige mellemregninger med selskabet. Skatte udløses uanset man tilbagebetaler. Det er i hvert fald noget man skal tænke over. Efter min opfattelse kunne man godt have overvejet et eller andet væsentlighedskriterium, hvorunder skatten ikke blev aktualiseret. Men det er der ikke.

Eksempel: På rejsen fungerer dit private kreditkort ikke længere, hvorfor du må anvende firmaets. Der opstår derved en mellemregning, og du udligner den omgående efter hjemkomst. Du skal dog under alle omstændigheder betale skat af denne mellemregning, selvom du omgående har udlignet den.

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere