Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk PAS PÅ: Du kan hæfte for a-skatten i dit selskab!

PAS PÅ: Du kan hæfte for a-skatten i dit selskab!

3,631 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
15 October 2012

Den 9. oktober 2012 offentliggjorde SKAT en ny dom, hvor direktøren (i konens selskab) kom til at hæfte for A-skatten i konens selskab. Skatten blev ikke betalt, fordi selskabet gik konkurs.

Sagen vedrørte det der kaldes nulstilling af indeholdt A-skat for en halvårlig periode i starten af 2008. Direktøren (D) havde fået løn fra selskabet, hvor han var direktør. Selskabet havde altså ikke afregnet skatten som det skulle. Spørgsmålet i sagen var, om man kunne lægge til grund, at D vidste eller burde vide, at økonomien i selskabet var sådan, at den bogførte A skat aldrig ville blive betalt. Det gik ganske skidt i selskabet på daværende tidspunkt, og retten lagde faktisk til grund, at der - på grund af de dårlige resultater m.v. var “betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte. Retten konkluderede derfor, at D burde have været mere opmærksom på problemstillingen, og at han havde haft en handlepligt til f.x. at sørge for perioderegnskaber eller konkrete handlingsplaner, hvilket D således ikke havde sørget for.

I den første del af den periode vi taler om, gik en række af hans kunder konkurs, og derfor led selskabet selvfølgelig store tab. Derfor lagde retten til grund, at D allerede der, burde have indset, at hvis selskabet bare fortsatte, så kunne den indeholdte a-skat ikke betales.

D fremførte i sit forsvar, at han var dybt involveret i selskabets økonomi (min fortolkning) da han i tidligere år havde lånt betydelige lån ind i selskabet. Han havde endda indbetalt kr. 400.000 til selskabet i starten af perioden. Retten fandt ikke, at det i sig selv kunne forhindre, at hans manglende handlinger forhindrede et erstatningsansvar. Herudover fremførte D (jo ret oplagt) at årsagen til konkursen bl.a. kunne henføres til, at en række kunder som nævnt gik nedenom og hjem. Hertil svarede retten, at det jo var en erhvervsrisiko, men at det ikke i sig selv frigjorde D for ansvar.

Herefter, og da retten heller ikke fandt det bevist, at selskabets økonomiske problem var forbigående, dengang D handlede som han gjorde (altså modtog løn og bogførte a-skatter) fandt retten, at D havde handlet ansvarspådragende. Konklusionen er derfor, at D måtte betale den a-skat og det am-bidrag som selskabet burde have betalt og som selskabet ikke kunne betale, fordi selskabet gik konkurs. 

- Og hvad kan man så udlede af dette? Hvis det går skidt med økonomien i ens virksomhed, så skal man være sit ansvar bevidst. Man kan selvfølgelig ikke "bare" købe ind på kredit, hvis man ved eller burde vide, at måske kan selskabet ikke betale. Man kan ikke bare modtage nettoløn, og smøre a-skatten af på selskabet. man må i det hele taget sørge for at handle ansvarsfuldt overfor selskabets medkontrahenter, herunder SKAT. Det er vigtigt at holde sig for øje, at man skal se tegnene på væggen i virksomheden, og man skal ikke vende det blinde øje til.

Hvis du vil læse hele dommen, er den optrykt her.

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere