Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Gisp, mit selskab er sendt til tvangsopløsning - hvad nu?

Gisp, mit selskab er sendt til tvangsopløsning - hvad nu?

5,899 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
05 June 2012

Vi er i selskabslovens § 232:

§ 231 finder tilsvarende anvendelse, når et selskab, der er under tvangsopløsning ved skifteretten, indgiver anmeldelse om, at skifteretsbehandlingen skal afbrydes, og at selskabet skal genoptages. Stk. 2. Er anmeldelse i henhold til stk. 1 ikke modtaget, senest 3 måneder efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet, eller har selskabet inden for de sidste 5 år tidligere været under tvangsopløsning, kan genoptagelse ikke finde sted.

§ 231: Hvis udlodning efter § 223 eller § 224, stk. 3, ikke er påbegyndt, kan kapitalejerne under iagttagelse af § 106 beslutte at genoptage selskabets virksomhed. Dette kræver, at der vælges ledelse, eventuel revisor, og at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, jf. § 37, om, at kapitalen er til stede. Selskabskapitalen skal nedskrives til det beløb, der er i behold. Er selskabskapitalen mindre end kravene, jf. § 33, skal den bringes op til mindst dette beløb. Stk. 2. Beslutning om genoptagelse skal anmeldes senest 2 uger fra datoen for beslutningen. Anmeldelsen skal vedlægges en erklæring fra en godkendt revisor om, at der ikke er ydet lån m.v. til selskabsdeltagerne i strid med lovens kapitel 13. Stk. 3. Er et kapitalselskab oversendt til tvangsopløsning, og har skifteretten udnævnt en likvidator, skal denne samtykke i genoptagelsen.

Hvad betyder dette?

Generalforsamlingen i et selskab, der er oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten, kan beslutte, at selskabet skal genoptages. Mange er i tvivl om deres muligheder, efter at de får denne melding. Derfor denne lille artikel: Er der allerede har udmeldt en likvidator, kan man kun træffe beslutning om genoptagelse, såfremt likvidator tiltræder genoptagelsen. Alle frister i loven er absolutte, og du får ikke dispensation fra dem, ligegyldigt hvad der er årsagen til for sen anmeldelse. Der kan dog ske genoptagelse senere end 3 måneder efter oversendelsestidspunktet, hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begået fejl ved oversendelsen. For at forhindre eller begrænse mulighederne for misbrug vil det ikke være muligt at genoptage selskabet, hvis samme selskab inden for de sidste 5 år tidligere har været sendt til tvangsopløsning. Er dit selskab oversendt til tvangsopløsning, så kontakt mig omgående 3338 7076 (direkte tlf.)

Hvad skal vi bruge, hvad skal vi bistå med med: I forbindelse med anmeldelse af genoptagelse skal vi angive og vedlægge:

  1. Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, (dette gælder dog ikke personer, der ikke har dansk CPR-nummer, her skal vi indsende kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland) og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse.
  2. Fulde navn, CPR-nummer, (dette gælder dog ikke personer, der ikke har dansk CPR-nummer, her skal vi indsende kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland) eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.
  3. Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse.
  4. Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse.
  5. Erklæring udarbejdet af en vurderingsmand, jf. selskabslovens § 37, om at kapitalen er til stede på tidspunktet for beslutningen om at genoptage selskabet, og at der ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens§ 210, stk. 1. Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet. Dokumentation for, at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelse
  6. Ved anmeldelse om genregistrering af en filial af et udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet i Erhvervs og Selskabsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens § 350, skal der indsendes dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger. Hvis filialen er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. selskabslovens § 350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter for den pågældende periode indsendes.
Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op