Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Valg af virksomhedsform - Iværk2011 - 09092011

Valg af virksomhedsform - Iværk2011 - 09092011

2,714 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
09 September 2011

I dag kl. 15.00 foredrager jeg om emnet. Her er mit indlæg:

Valg af virksomhedsform?
·   Enkeltmandsvirksomhed
·   ApS eller
·   A/S?

Jacob Tøjner er specialist advokat arbejder udelukkende for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og fungerer som sparringspartner for talrige erhvervsdrivende. 

Jacob Tøjner er aktiv Ekspert Blogger på Amino.dk og afholder ofte kurser og foredrag. 

Via omfattende videreuddannelse og meget bred erhvervserfaring fra bistand til talrige brancher og differentierede erhvervssektorer besidder Jacob Tøjner en meget bred erfaring til gavn for dels bredspektret advokatrådgivning dels effektiv kontraktkoncipering og - forhandling.

Mere om Enkeltmandsvirksomhed

Fordele:

 • Nem at etablere
 • Billig i drift
 • Underskud i virksomheden kan fradrages – også hos ægtefællen
 • Man kan anvende virksomhedsordningen og beskattes som fx anpartsselskabet
 • Hvis svingende indkomst, da fordelagtig da virksomhedsordningen er fleksibel.

 Ulemper: 

 • Personlig hæftelse – egen formue er på højkant
  • Fejlslagen drift af virksomhed
  • Hæftelse for erstatningskrav
  • Hæftelse for krav fra ansatte
  • Etc
 • Begrænsede muligheder for investering af overskydende kapital (opsparing..)

Beskatning ved ophør af aktiv drift kan være særdeles problematisk (opsparing kommer til beskatning)

Mere om Kapitalselskabet - (Anpartsselskabet eller Aktieselskabet)

 Fordele: 

 • Nem at etablere
 • Begrænset hæftelse (indskud)
 • Relativ billig i drift – revisor kan fravælges
 • Mere fleksibilitet fx:
  • Opdeling i forskellige afdelinger (konsulent & udvikling)
  • Mulighed for pengetankselskaber (holdingselskaber)
 • Flere muligheder for investering af overskud
 • Fordelagtig hvis flere ejere
 • Gennemreguleret lovgivning
 • Prestige
 • Nemmere at skaffe ny kapital
 • Kreditorer mere trygge – fast lovgivning sikrer kapitalens tilstedeværelse
 • Aflønning som ansatte (fordel ved flere ejere)
 • Selvstændig juridisk person

 Ulemper: 

 • Kapitalkrav på 80.000 (ApS) eller 500.000 (A/S)

Et tænkt iværksætter scenarie:  

Fase 1: Opstart (Tid: 1 – 3 år) 

Start din personlige virksomhed

 • Nem etablering
 • Se om det lykkes
 • Hold styr på økonomien
 • Få værdi i virksomheden
 • Vurder: hvorfor er jeg bange for ”hæftelsen”

 Fase 2: Driften er stabil (Tid 2 – 4 år) 

 • Driften er stabil
 • Stabile overskud
 • Omsætningen svinger ikke længere
 • Der er nu ”værdi” i din virksomhed
 • Måske ønske om opdeling af drift i flere enheder (udvikling og konsulent)
 • Måske større og større opgaver; større og større risiko
 • Måske behov for ny kapital - Flere medejere

 Du kan omdanne den personlige virksomhed til ApS

 Fase 3: Skattefri virksomhedsomdannelse - (Fra personlig virksomhed til ApS) 

 • Værdien af den personlige virksomhed danner grundlag for at stifte ApS.
 • (Du skal altså ikke selv skaffe de 80.000, de ligger i virksomheden)
 • ApS ”viderefører” virksomheden
 • Du ejer nu anparterne i dit ApS. 

Pris: Advokat: 4 – 5.000 – Revisor 6 – 8000 ved omdannelse… 

Fase 4: Mulige omstruktureringer og fremtiden… 

 1. ApS kan skattefrit placeres under holdingselskab
 2. Holdingselskab kan sælge ApS skattefrit for holdingselskabet
 3. ApS kan spaltes skattefrit i flere afdelinger (Udvikling & Konsulent)
 4. Flere ejere kan optages som anpartshavere
 5. Etc.

 JT 2011.

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op