Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Selvstændig ell. ansat: sådan afgør du det!

Selvstændig ell. ansat: sådan afgør du det!

17,049 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
18 August 2011

Forleden beskrev jeg hvorledes en erhvervsdrivende uheldigvis kom til at betale den A-skat han skulle have betalt, såfremt den konsulent han havde haft gående, havde været ansat. Problemet er ikke nyt, ligesom konsekvensen næppe er ukendt for alle. Mange har dog den opfattelse, at man meget nemt kan gøre den ansatte til konsulent, særligt i disse lidt trængte tider, hvor det kunne være forretningsmæssigt behageligt om den ansatte "funktionær" blev konsulent.

Hvordan afgør man så, om en person, der skal arbejde for en, kan være selvstændig, eller om man må definere vedkommende som ansat..

Hvilke forhold spiller ind.

Hvad lægger SKAT vægt på?

 

Her opstilles momenterne, der bl.a. indgår i afgørelsen. (Når jeg skriver bl.a., er det sådan en typisk advokatbemærkning, andre momenter kan selvsagt også indgå..):

Følgende forhold taler for at en person må anses som medarbejder:

 • "chefen" har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol,
 • "den ansatte" arbejder udelukkende eller i overvejende grad for "chefen",
 • der mellem "chefen" og "den ansatte" indgået en aftale om løbende arbejde,
 • "den ansatte" har arbejdstid fastsat af "chefen",
 • "den ansatte" har ret til opsigelsesvarsel,
 • aflønning/betaling er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord m.v.),
 • aflønning/betaling udbetales periodisk,
 • "chefen" betaler udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet,
 • aflønning/betaling er i overvejende grad nettoindkomst for "den ansatte",
 • "den ansatte"anses for "ansat" ved praktisering af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.

Her er det ret klart.

Følgende forhold taler for at en person må anses som selvstændig:

 • konsulenten tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra chefen end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre,
 • chefens forpligtelse over for konsulenten er begrænset til det enkelte ordreforhold,
 • konsulenten ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre,
 • konsulenten er økonomisk ansvarlig over for chefen for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko,
 • konsulenten har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af medhjælp,
 • vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet,
 • indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere,
 • indkomsten afhænger af et eventuelt overskud,
 • konsulenten ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lign.,
 • konsulenten helt eller delvis leverer de materialer, der medgår til arbejdets udførelse,
 • konsulenten har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvis udøves herfra,
 • indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l. og konsulenten er i besiddelse af en sådan tilladelse,
 • konsulenten ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at vedkommende er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art,
 • konsulenten i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med tillæg af moms,
 • ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren.

Sidder du i situationen, kan du måske anvende disse punkter, og fremhæve den mængde, der gælder for dig, og herefter kan du måske selv vurdere, hvorvidt forholdet skal henføres under det ene eller andet.

Uanset om det er ansatte eller selvstændige du skal tilknytte til din virksomhed, kan jeg naturligvis hjælpe dig med at udforme sikre ansættelsesaftaler eller konsulentaftaler med pågældende. Og er du konsulent og bliver præsenteret for en konsulentaftale, kan jeg godt tillade mig at anbefale, at du får et eventuelt kontraktoplæg gennemgået.

Normalt gør vi det sammen på et par timer.

- Jacob Tøjner

Kilde til ovenstående er bl.a. Ligningsvejledningen 2011-2

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op