Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk SKAT: artikel 2: Skattefri omstrukturering af selskaber; spaltning, fusion, anpartsombytning, aktieombytning, tilførsel af aktiver...

SKAT: artikel 2: Skattefri omstrukturering af selskaber; spaltning, fusion, anpartsombytning, aktieombytning, tilførsel af aktiver...

3,021 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
04 February 2011

artikel 2: Skattefri omstrukturering af selskaber; spaltning, fusion, anpartsombytning, aktieombytning, tilførsel af aktiver...

Nye læsere - læs først artikel 1..

Nu har Ole et holdingselskab, og dette holdingselskab ejer Oles (tidligere) selskab 100%.

Forhistorien:  Ole vil gerne have Hans med i ejerkredsen, og Hans skal tilføre kapital til selskabet med 1 mio., men Hans skal kun eje 45%. Hans og Ole er uafhængige parter. Hans vil godt med i selskabet, fordi en større kunde, der lægger 75% af omsætningen er interessant. Oles selskab indeholder dog også andre elementer, som Hans ikke skal have del i bl.a. nogle IP rettigheder og deraf afledt konsulentforretning.

Hvordan klargøres Oles selskab til Hans' indtog:

Der gælder et såkaldt holdingkrav på anparterne i Oles selskab som følge af den forudgående aktieombytning. Holdingkravet går ud på, at Oles holding ikke kan sælge anparterne i Oles selskab i 3 år efter ombytningen. Det forhindrer dog ikke yderligere omstruktureringer: Ole kan (for eksempel) spalte sit selskab i 2 nye selskaber, under visse betingelser.

Hvad er en spaltning: Efter loven, forstås der ved en spaltning den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere anparter.

Jeg vil ikke gå ind i betingelserne for, hvornår spaltning kan gennemføres, men jeg vil blot nævne, at med hjælp fra Oles selskabs revisor kan man spalte Oles selskab fx. i 2 nye selskaber, således at konsulentdelen nu ligger i 1 selskab, og kunden fra artikel 1, nu ligger i selskab 2...

Oles selskab spaltet i 2 nye selskaber, herefter Ole 1 & Ole 2. Ole 2 er nu klargjort til Hans' indtog.

Oles holding måtte ikke sælge anparterne i Oles selskab i 3 år. Dette krav videreføres på anparterne i Ole 1 & Ole 2. Det betyder, at Oles holding nu ikke må sælge anparterne i Ole 1 & Ole 2 i 3 år... Men hvordan kommer Hans så ind i billedet??

Ole 2 udvider lagkagen !!

A hva ??

Oles holding ejer Ole 2 100%. Hvis nu Hans tegner nye anparter i selskabet, så sælger Oles holding jo ingenting. Men når Hans udvider anpartskapitlen så følger det jo af simpel matematik, at Oles holding ikke ejer Ole 2 100% længere. man siger, at Oles holding bliver "udvandet" procentuelt.

Eksempel: Kapitalen udgør 80.000, det svarer til 100%. Hvis Hans skal eje 45%, så skal kapital udvides med: kr. 65.454,5454 - Så udgør de gamle 80.000 jo 55% og de nye 65.454,5454 udgør 45%. Selskabet kapital udgør herefter kr. 145.454,54etc. Som du ser ejer Oles holding de samme anparter, som Oles holding hele tiden har ejet, og derfor er der ikke sket et salg, og derfor er det OK i relation til holdingkravet.

Dette sker på en generalforsamling. man gennemfører en kapitalforhøjelse, og udvider kapitalen. - Såre enkelt...

Hans skal dog indbetale en overkurs, for han skal indskyde 1 mio. i selskabet. Fint nok, så indbetaler han bare 1 mio, men får kun de ca. 65.000 i anparter for det.

Hans vil dog gerne lige sikre sig lidt. For han vil helst ikke at de penge han skyder ind skal bruges til at betale fx. den skat Ole2 har glemt at betale sidste år, eller fx. betale det erstatningskrav Ole 2 skal betale, hvis det bliver opdaget, at alle IT licenser er piratkopier, eller hvis en tidligere kvindelig ansat påstår, at hun blev fyret pga graviditet.

Hans sikrer sig gennem en såkaldt tegningsaftale... En tegningsaftale udstikker de vilkår, der skal gælde mellem Hans og Oles holding i forbindelse med at Hans indtræder som ny anpartshaver.

Det er ikke det samme som en ejeraftale.

Tegningsaftalen er at sammenligne lidt med en købeaftale på aktier - bortset fra at der netop ikke er tale om køb. Tegningsaftalen indeholder derfor en række vilkår og fx. erklæringer og garantier fra "sælger" (Oles holding og Ole), således at Oles holding og Ole har et økonomisk ansvar såfremt Ole 2 komer til at betale fx. den skat Ole2 har glemt at betale sidste år, eller fx. betale det erstatningskrav Ole 2 skal betale, hvis det bliver opdaget, at alle IT licenser er piratkopier, eller hvis en tidligere kvindelig ansat påstår, at hun blev fyret pga graviditet, etc.

Herudover vil parterne forud for kapitalforhøjelsen blive enige om en Ejeraftale. En ejeraftale og indholdet af denne har jeg beskrevet andet sted på denne blog. Tjek dette. Ejeraftalen indeholder en række vilkår, rettigheder og forpligtelser for parterne. fx. at man ikke kan sælge anparter i selskabet uden at spørge den anden om han vil købe først (forkøbsret); at man er forpligtet til at arbejde i selskabet, og springer man op og falder ned på det, så fastlægger man konsekvenserne herved; hvordan man får delt overskuddet; etc. etc.

Ole er den der skal arbejde mest i firmaet. Ole er ene direktøren, og Hans er investor. Hans sørger for at sikre sig, at Oles ansættelsesaftale med selskabet er knivskarp, og at denne kun kan ændres, såfremt Hans godkender dette. Hans sørger endvidere for, at relevante bestemmelser fra Ejeraftalen afspejles i selskabets vedtægter, således at Hans er sikker på, at det, der er aftalt, står til troende.

I min verden er sådan en sag ikke en "gør det selv sag". Det er en klar advokat sag, og for en advokat, der har prøvet det før...

Man kunne goså gøre det på en anden måde... det kommer i artikel 3.

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op