Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Ændring af grænsen for revisionspligt af selskaber..

Ændring af grænsen for revisionspligt af selskaber..

5,166 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
04 January 2011

Efter Årsregnskabslovens § 135 gælder nu (per 01.01.2011) følgende vedrørende spørgsmålet om revisionspligt af selskaber:

"....
En virksomhed ... som er omfattet af regnskabsklasse B, [fx. et ApS] kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser, jf. dog stk. 2 og 3:

1)En balancesum på 4 mio. kr., 2)en nettoomsætning på kr. 8 mio. kr. og3)et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.
Stk.2. Undtagelsen ... gælder ikke for erhvervsdrivende fonde....
Stk.3. Undtagelsen ... gælder ikke for virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder [fx. det vi kalder holdingselskaber], og som udøver betydelig [dvs. i praksis ejer 20% eller mere af et andet selskab] indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse.
..."
Konsekvensen af det anførte er, at ca. 17.500 mindre virksomheder kan fravælge revision.
Lovændringerne i årsregnskabsloven vurderes at lette virksomhedernes administrative omkostninger med omkring 450 mio. kr. årligt.
*********
Til den kommende valgkamp - Socialisterne var i mod, se nedenfor ;-)
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 51 (S, SF, RV og EL).
*********
[Alle paranteser er indsat af Jacob Tøjner..]
*********
Det følgende udtrykker min holdning...

Hvornår skal du forvente, at Banken stiller krav om revision i din virksomhed:
  • hvis du har en dårlig kreditrating
  • hvis du har en dårlig historik
  • hvis du har et stort i forhold til banken usikret engagement
  • hvis du har større igangværende arbejder
  • hvis du driver sæsonafhængig aktivitet
  • hvis dine største aktiver er varelager

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op