Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Skatteministeriets foreslåede reparationer af tåbelige regler

Skatteministeriets foreslåede reparationer af tåbelige regler

2,495 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
17 December 2010

Skatteminister Troels Lund Poulsen har fremsat et længere lovforslag, der allerede har været debateret her på Amino.. Det hedder L 84, og det optrykkes nedenfor som citat for interesserede. Det indeholder en mængde af nyheder, nogen mere uforståelige end andre. En af nyheder er, at Skatteministeriet nu ønsker at reparere på de allerede gældende regler om mellemholdingselskaber...

- og hvad er det lige de går ud på...

Jo: de fleste ved, at det pt. er ret dumt at eje mindre end 10% af et selskab (via ens holdingselskab) fordi det kort sagt medfører, at man hvert år beskattes af den (på papiret) værdiforøgelse, der (på papiret) konstateres i det selskab, man er medejer af med 10%.. Herudover medføre det, at det udbytte man modtager i ens holdingselskab ikke længere er skattefrit.

Det er "iværksætterskatten" i sin essens.

Jeg ejer 9% af Oles Iværksætterfirma, og da det stiger fra 100 til 200 fra 1. januar til 31. december, så skal mit holding (der er ejeren) betale 25% i skat af avancen på de 100 (selv om jeg ikke har solgt...) Fantastisk.. Vellykket.. Og det giver virkelig lyst til at eje mindre end 10%.. Nå - det er politik, og jeg som troede jeg var Liberal..

Nå.. så indførte med en såkaldt regel om mellemholding selskaber.

Den regel gik ud på, at hvis jeg (via mit holding) og en anden (via hans holding) begge skulle investere hver 9% - altså 18% i alt - i Oles iværksættervirksomhed, så indskød ham og jeg blot et selskab mellem vore investeringer og Oles virksomhed. Nu ejede vi begge 50% hver af mellemholding og det ejede så 18% i Oles iværksættervirksomhed..

Smart. Nu var der skattefrit udbytte og skattefrit salg igen.. Men nej..

Skatteministeriet gjorde mellemholdingselskaberne gennemsigtige, dvs. et mellemholding som i eksemplet kunne SKAT se igennem, og vi - investorerne - ansås derfor - uanset mellemholding - for at eje igen 9% direkte i iværksættervirksomhed..

Øv..

.. men det var kun gennemsigtigt under visse betingelser..

Vore holdingselskaber skulle eje mere end 50% mellemholding. Hmm.

Hvis nu jeg og min medinvestor selv som person ejede hver 25% af mellemholding, og vi så i vedtægterne fastlagde, at de anparter vi ejede som personer var uden udbytteret.. så ejede vore holdingselskaber jo de sidste 50% (fordelt med 25% til hver) og så fik vore holdingselskaber jo alligevel al udbytte skattefrit. Hmm. Da 50% grænsen ikke var overskredet, var mellemholding ikke et mellemholding, og nu var det så ikke gennemsigtigt..

Denne lille kreation søger man nu at lappe... Man skriver følgende i bemærkningerne til lovforslaget:

Reglen skal også omfatte tilfælde, hvor betingelsen om, at mere end 50 pct. af aktiekapitalen i mellemholdingselskabet direkte eller indirekte ejes af dansk skattepligtige selskaber, omgås ved, at ejerskabet af mellemholdingselskabet opdeles mellem personlige aktionærer og disse aktionærers selskaber – og hvor aktionærernes selskaber har præferenceret til udbytter.

Det man så vil gøre i den forbindelse er følgende: (MH betyder MellemHolding)

Endelig foreslås det for det fjerde, at en mulighed for omgåelse af værnsreglen forhindres. Værnsreglen kan omgås ved at lade de personlige aktionærer i selskabsaktionærselskaberne eje aktier – uden udbytterettigheder – i mellemholdingselskabet svarende til mindst 50 pct. af aktiekapitalen i MH.

Herved opfylder konstruktionen ikke betingelsen om, at mere end 50 pct. af aktiekapitalen i mellemholdingselskabet ejes af skattepligtige selskaber, der ikke ville kunne modtage skattefrie udbytter fra driftsselskabet. Aktiekapital ejet af fysiske personer medregnes ikke – uanset hvem de fysiske personer er. Samtidig medfører udbytteskævdelingen (hvorefter de personlige aktionærer ikke har udbytterettigheder), at alle udbytterne skattefrit tilfalder selskabsaktionærerne.

Det foreslås, at denne omgåelsesmulighed ved udbytteskævdeling imødegås ved i sådanne tilfælde at medregne aktiebesiddelser ejet af fysiske personer med bestemmende indflydelse i de selskaber, der direkte eller indirekte ejer mellemholdingselskabet (samt aktiebesiddelser ejet af disses personers nærtstående eller af kontrollerede selskaber m.v.), ved målingen af 50 pct. grænsen. Det vil sige ved målingen af, om mere end 50 pct. af aktiekapitalen i mellemholdingselskabet ejes af skattepligtige selskaber, der ikke ville kunne modtage skattefrie udbytter fra driftsselskabet.

Værnsreglen vil fortsat alene medføre, at de skattepligtige selskaber anses for at eje aktierne i det underliggende driftsselskab direkte. De fysiske personer vil ikke blive anset for at eje aktierne i det underliggende selskab direkte.

Med andre har SKAT nu tænkt sig at gennemføre konkrete vurderinger af, om en person i flerejede fælles holdingselskaber har " bestemmende indflydelse i de selskaber, der direkte eller indirekte ejer mellemholdingselskabet ". Det bliver rigtig interessant og se, hvilken praksis dette afføder, herunder hvorvidt forholdet giver anledning til mere administrativt besvær. Det bliver i hvert fald mere og mere besværligt at udforme Ejeraftale uden at gennemtænke konkret om eventuel skævdeling i indflydelsen kunne medføre, at man falder ind i disse regler. Husk på, bestemmende indflydelse kan sagtens opnås ved en mindre portion aktier i et selskab - ganske afhængig af den resterende ejersammensætning.

Tankevækkende

 

Her er link til hele lovforslaget, hvis du er feinsmækker - eller hvordan det nu staves korrekt.

****************************** citat fra FT.fk: ***********************************

http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L84/som_fremsat.htm#dok

 

 

 

 

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere