Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Syge Sygesamtaler - fantastisk regelforenkling - præcisværdig meradministration

Syge Sygesamtaler - fantastisk regelforenkling - præcisværdig meradministration

2,759 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
21 January 2010

UDDRAG AF NYT FRA SYGEDAGPENGELOVEN:

Regler med ikrafttræden den 4. januar 2010

Pligtmæssig samtale efter 4 ugers sygdom

Arbejdsgiveren skal senest i 4. fraværsuge afholde en personlig samtale med den sygemeldte medarbejder. Pligten til 4-ugers samtalen gælder for sygdom, hvor første sygedag ligger den 4. januar 2010 eller senere.

Formålet: at den ansatte og arb.giver skal drøfte, hvordan og hvornår den ansatte kan vende tilbage til arbejdet. Hvis arbejdsgiveren ønsker en mulighedserklæring (den nye lægeerklæring, der erstatter den gamle lægeerklæring) kan man ved samtalen drøfte, hvad denne så skal indeholde. Man kan indkalde som man vil: tlf. sms, brev eller mail, der skal dog gives et rimeligt varsel, hvilket er dage om ikke timer.
Nu kan man jo ikke tvinge folk med 40 i feber afsted i S-yog, så der er heldigvis mulighed for at den personlige samtale kan føres på tlf. Det kunne også være arb-giver skeler til sandsynligheden for svineinfluenza...

Hvis den ansatte ikke medvirker har det ikke konsekvenser for retten til sygedagpenge og dermed heller ikke retten til refusion. Udeblivelsen kan dog efter omstændighederne få ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis medarbejderen efter påkrav udebliver fra en samtale. Hvis den ansatte i øvrigt er i opsagt stilling og fratræder inden 8 uger efter den første sygedag, har arbejdsgiveren ikke pligt til at indkalde til samtale.

Og nu det superadministrativt lettende: Oplysningerne om samtalen skal gives til kommunen. Der vil senere blive udstedt nærmere regler om formen og indholdet af de oplysninger, som arbejdsgiveren skal give kommunen. Det forventes dog, at oplysningerne skal gives i form af besvarelse af nogle ja/nej-spørgsmål om sygdommens varighed m.v. samtidig med anmeldelsen af sugdom til kommunen - man ser 180 spørgsmål foran sig.

Beskæftigelsesministeriet skal nu anvende offentlige ressourcer på udarbejdelse af såkaldte vejledninger til hjælp til afvikling af 4-ugers samtalen, herunder hvilke spørgsmål arbejdsgiveren i forhold til helbredsoplysningsloven henholdsvis må og ikke må stille medarbejderen.

God bedring.

Jeg skal siden oplyse om den såkaldte "Fastholdelsesplan"

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere