Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Erstatningsansvar: Eneejer af selskab & direktør i selskab: Direktør og eneejer af aktierne i flyttefirma var personlig ansvarlig for kundes tab

Erstatningsansvar: Eneejer af selskab & direktør i selskab: Direktør og eneejer af aktierne i flyttefirma var personlig ansvarlig for kundes tab

2,200 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
21 January 2010

Flyttefirmaet D A/S havde afgivet tilbud på kun 29.678,75 kr. for flytning af diverse bohave.

Efter afhentning fremsendte D A/S en regning til Kunden for flytningen på i alt 44.325 kr. - altså en total overpris.

N nægtede at betale med henvisning til tilbuddet og ophævede senere aftalen.

D A/S nægtede at udlevere flyttegodset, men N blev efterfølgende af fogedretten indsat i sit eget flyttegods.

N antog herefter et andet flyttefirma, der forestod transporten af flyttegodset.

D A/S påstod N tilpligtet at betale 75.475 kr. for flytningen, mistet indtjening mv.

N påstod frifindelse og nedlagde samtidig påstand om betaling af 81.615 kr. og om, at D A/S og direktøren og eneejeren af aktierne, S, solidarisk skulle tilpligtes at betale beløbet.

Vestre Landsret
anførte,

  • at N havde været berettiget til at ophæve aftalen,
  • at D A/S derfor havde været uberettiget til at udøve tilbageholdsret, og
  • at N derfor var berettiget til erstatning.

Erstatningen blev opgjort til 62.115 kr.

Personen "S" var direktør og eneejer af D A/S, og det var S, der i sagen havde handlet på selskabets vegne og havde afgivet tilbuddet.
Det var S, der i sagen havde bestemt, hvad fakturaen skulle indeholde, udført flytningen og afgjort at firmaet skulle tilbageholde i flyttegodset.

Det fremgik af nogle andre sager at S i adskillige andre situationer havde anvendt lignende metoder til skade for kunderne. 

Derfor var det efter Vestre Landsrets vurdering  bevist, at S med fulgt overlæg havde tilrettelagt et forløb, hvor han havde opnået aftalen med N ved fremsende et meget lavt tilbud for herefter at undlade at opfylde aftalen sådan som han havde tilbudt.

S' handlemåde under selve flytningen havde haft den effekt, at der var blevet lagt et stort pres på N til betaling af et S's helt uberettigede fakturakrav, og derfor var N blev påført det opgjorte tab.

Under disse omstændigheder "...havde S ved uforsvarligt forhold bevidst handlet til skade for N, og S var herefter personlig ansvarlig for N's tab. D A/S og S blev herefter pålagt solidarisk hæftelse for N's krav." (Citat fra Ufr 2009.2269V)

Solidarisk hæftelse: Det betyder, at både aktieselskabet og direktøren (og dermed her ejeren) begge hæfter for erstatningen.

Konklusion: Der er altså ikke tvivl om, at der består risiko for personligt ansvar, selvom man driver sin virksomhed gennem et kapitalselskab - dette gælder særligt i selskaber, hvor ejeren selv står ved roret.

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op