Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Ny selskabslov - ikrafttræden (II) - Seneste nyt om selskabslovens ikrafttræden

Ny selskabslov - ikrafttræden (II) - Seneste nyt om selskabslovens ikrafttræden

2,144 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
14 January 2010

Mit navn er Jacob Tøjner, jeg er advokat og står bag www.ditselskab.dk.

Den 29. maj 2009 blev den nye lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) vedtaget.

Det fremgår af den nye selskabslov, at det er økonomi- og erhvervsministeren, der ved bekendtgørelse sætter loven i kraft. Det fremgår endvidere af loven, at ministeren kan fastsætte, at forskellige dele af loven kan sættes i kraft på forskellige tidspunkter. Dette er nødvendigt, idet en række af de ændringer, som den nye lov indebærer, nødvendiggør væsentlige ændringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

Den nye selskabslov er endnu ikke sat i kraft, da de nødvendige it-tilpasninger først skulle udarbejdes. En række af de nødvendige it-tilpasninger er imidlertid nu klar til at blive sat i drift her i begyndelsen af 2010.

Det har imidlertid vist sig, at selskabsloven ikke indeholder en tilstrækkeligt detaljeret hjemmel til, at ministeren kan fastsætte de nødvendige konsekvensændringer i overgangsperioden i den bekendtgørelse, der skal sætte loven delvist i kraft.

Der er derfor i dag fremsat et lovforslag, der har til formål at præcisere og udbygge økonomi- og erhvervsministerens hjemmel til at fastsætte regler om delvis ikrafttræden og nødvendige konsekvensændringer i forbindelse hermed i en overgangsperiode, indtil alle it-tilpasninger er på plads.

Umiddelbart efter lovforslagets vedtagelse vil ikrafttrædelsesbekendtgørelsen blive udstedt, således at hovedparten af selskabslovens bestemmelser forventes at kunne træde i kraft ca.  1. marts 2010.

Med henblik på at sikre, at selskaberne kan forberede afholdelse af ordinære generalforsamlinger, vil bekendtgørelsesudkastet blive sendt i høring snarest muligt. Det kan dog allerede nu oplyses, at det materielle indhold af den kommende bekendtgørelse i al væsentlighed vil svare til det udkast, som har været sendt i høring i november 2009.

Det bemærkes dog, at der vil blive fastsat yderligere overgangsregler særligt med henblik på regler vedrørende indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling, således at selskaberne ikke kommer i klemme i overgangen mellem de hidtidige regler og den nye selskabslovs regler.

I en overgangsperiode vil styrelsen endvidere tillade, at der kan træffes beslutning om vedtægtsændringer affødt af den nye selskabslov, således at generalforsamlingerne allerede nu kan træffe beslutning om, hvorledes deres vedtægter for så vidt angår indkaldelse og afholdelse af generalforsamling skal se ud, når den nye selskabslov er trådt i kraft. Nærmere information herom vil snarest blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

13. januar 2010: Citat fra E&S nyhedstjeneste:

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere