Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Ny Selskabslov - Selskabsreformen - snart aktuelt...

Ny Selskabslov - Selskabsreformen - snart aktuelt...

2,726 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
04 September 2009

Primo august skrev jeg om emnet, og vi kommer nu nærmere målet, derfor denne opdatering, såom vil blive uddybet siden: 

Ny selskabslov (bolg II)

I maj 2009 blev den nye som bekendt selskabslov vedtaget. Loven erstatter de 2 gamle: anpartsselskabsloven og aktieselskabsloven og samler dem i 1 lov. Derfor et hav af paragraffer...

Den nye selskabslov indeholder nyskabelser i form af øget Frihed Under Ansvar:

 • Stiftelse af selskabet forekles: Største nydannelse for ApS er, at vi (efter i krafttræden får mulighed for at stifte selskaber frem i tiden.
  • Eksempel 1: Du er opsagt/har sagt op, og vil starte for dig selv. Du vil i opsigelsesperioden forberede dig, så du kan komme ud over stepperne første dag efter end opsigelsesperiode. Du er bekymret for (hvilket du normalt ikke bør være) hvorvidt etablering af dit selskab via www.ditselskab.dk (for det er det eneste rigtige) kan betragtes som misligholdelse fra din side eller på anden måde bebrejdes dig. Du kan (efter i krafttræden og altså således ikke endnu) fx. etablere dit selskab den ene dag men lade det stifte med virkning fremad fx. fra 01.01. Stiftelsen får først virkning den fastsatte dato, og selskabet kan ikke påtage sig forpligtelser før denne dag.
  • Eksempel 2: Principielt er det ligegyldigt for jer om jeres selskab, der stiftes via www.ditselskab.dk for det er det eneste rigtige, stiftes nu eller om 14 dage. Den ene stifter skal dog på rejse.. I vil bare gerne have det på plads. Om 14 dage er der "kvartalsskifte" således at I lige netop ved at vente kan vælge den helt rigtige 18 måneders første regnskabsperiode... det bliver muligt, når reglerne træder i kraft.. 
 • Der bliver et lavere kapitalkrav i anpartsselskaber (80.000 kr.)
  • Kravet på 80.000 bliver et minimumskrav, så selv om du har hørt om, at man kan nøjes med at indskyde 25% af kapitalen, og stå på mål på resten selv, så er det kun relevant, såfremt 80.000 udgør 25% af den samlede nominelle selskabskapital - med andre ord, er det kun relevant, hvis du/i vælger, at selskabet skal skilte med en nominel kapital på 320.000... det vil nok være de færreste..
  • Kaptitalkravet i aktieselskaber vil fortsat være 500.000, men her er minimum kun 125.000 i indbetaling, og det vil sige, at flere kunne nu overveje og kan få mulighed for at starte med aktieselskabet...
  • Vær opmærksom på. at manglende restkapital (altså de 375000 ved A/S) kan kræves indbetalt af ledelsen "på anfordring" dvs. når ledelsen beder om det.. indenfor en frist på 14 dage..)
 • Selskaberne får øget fleksibilitet i forhold til valg af ledelsesstruktur, og samtidigt sker der en præcisering af ledelsens ansvar (erstatningsansvaret).
  • Alle selskaber (ApS & A/S) kan frit vælge, hvordan strukturen skal være (I dag i A/S jo krav om best. & direktion..). Man kan fx. lave 1 samlet organ, hvis man lyster dette. Man kan lave en direktion med et tilsynsråd, dvs. altså netop ikke en bestyrelse, der jo er kendetegnet ved at have et overordnet ansvar for direktionen og selskabet. Tilsynsrådets forvaltningsbeføjelser (magt) er begrænset til at kontrollere, ikke at lede.. 
 • Reglerne om revisorbistand bliver lempet, fx. i forbindelse med indskud af visse aktiver ved stiftelse, kapitalforhøjelse, udlodning af aktiver, ekstraordinært udbytte (de første 6 måneder) og efterfølgende erhvervelser. - dette får sammenhæng med ansvaret ledelse og indskyder
  • Hvor der i et foregående års regnskab er sket "individuel måling og præsentation" af et aktiv, kan dette aktiv anvendes som apportindskud i selskabet. Det er dog undtagelsen.
  • Hvis selskabet efter sin stiftelse køber aktiver af stifter, skal man i dag præstere (via revisor) en vurderingsberetning (og nogle gange en overtagelsesbalance) I hht. de nye regler, så er det nu ledelsen, der skal lave en redegørelse for sådanne "efterfølgende erhvervelser"
  • Hvis selskabet de første 6 måneder efter balancedagen (altså fx. 31.12 - da inden 30.06 året efter) vil a conto udlodde udbytte fra indeværende regnskabsår, kan a conto udbytte udloddes uden krav om mellembalance. (I dag skal der jo altid præsteres en mellembalance). Afgørelsen er en ledelsesbeslutning undergivet ledelsesansvar (dvs. er man selv direktør i eget selskab, beslutter man forkert og a conto udlodder indenfor fristen - øh velvidende, at det er næppe helt ok - jammen så ender man selv med aben i form af et erstatningskrav fra de kreditorer og andre, der ved den senere konkurs i selskabet, oplever et tab... så tænk lige over det...
 • Både aktie- og anpartsselskaber får mulighed for at eje egne kapitalandele, hvilket hidtil har været forbeholdt A/S, og selvfinansiering bliver også muligt under visse betingelser.
  • Begge selskabstyper kan købe egne kapiatlandele fremadrettet: Eksempel: Gammel far ejer datterselskab 75% via eget holding. Datter er spækket med kontanter, og Søn, der ejer 25% skal drive det videre. Selskabet er ApS. Gammel far kan efter nye regler fx. sælge anparterne ind i selskabet, og under visse betingelser gøre dette skattefrit for holding. Søn skal ikke have midler op af lommen, men overtager stille og roligt selskabet på denne måde. Der er selvsagt begrænsinger i modellen.
 • Der skal etableres et ejerregister over ejerandele på 5 pct. og derover - dvs anonymitet som i dag fjernes.
  • Ejer man mere end 5% kommer man i styrelsens ejerregister online. Vil man undgå dette for enhver pris, kan man genoplive gamle dages ihændehaveraktier, hvor ham der havde aktien i hånden var ejer af selskabet. Bearerbonds som eller kun kendes fra amerikanske film, kan i visse kredse blive populære igen...

Det bliver et meget spændende projekt at følge, og vi vil løbende opdatere her på blokken, hvordan udviklingen og ikrafttræden forløber, erfterhånden som jeg får sat mig ind i de nye regler.

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere