Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Skattereform (I) - Porteføljeaktier - Påtænkt Kommende Erhvervsbeskatning - beskatning efter lagerprincippet

Skattereform (I) - Porteføljeaktier - Påtænkt Kommende Erhvervsbeskatning - beskatning efter lagerprincippet

2,626 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
14 March 2009

Regeringens forårspakke udtrykker fornuftige tiltag i mange henseender efter min opfattelse. Her på bloggen vil jeg nu begynde en række indlæg om forårspakken med henblik på kort at redegøre for de enkelte dele, der enten udtrykker skærpelser af beskatningen eller lempelser. I dette indlæg skal vi kort drøfte

Den muligt kommende skærpede beskatning af udbytter og avancer på såkaldte "Porteføljeaktier" eller "Porteføljeanparter"

I det følgende skal du som læser huske, at skatteaftalen pt. alene er en aftale mellem Regeringen og DF. Aftalen har endnu ikke udmøntet sig i lovforslag, hvorfor meget kan ske endnu. - og meget vil ske endnu som følge af den høringsfase fra interesseorganisationer, der altid følger en sådan pakke af ideer. Derfor vil der siden alt andet lige komme betragtelige ændringer til kataloget.

Regeringens forårspakke foreslår f.s.v.a. beskatningen af avancer og udbytte på aktier eller anparter (noterede som unoterede) ejet af selskaber dvs. aktier / anparter i andre selskaber med en ejerandel på mindre end 10%, hvilket herefter defineres som porteføljeaktier, skal der indføres en beskatning af avancer og udbytter efter lagerprincippet.

Lagerprincippet indebærer, at årets realiserede såvel som urealiserede gevinst og tab skal opgøres ved udgangen af året. Dette principe er et brud med hidtidige principper for beskatning af avancer på aktier og anparter, fordi man hidtil kun har opgjort avancer og tab efter et realiseringsprincip. Lagerprincippet medfører med andre ord, at man beskattes af en avance fordi aktien er steget i værdi selv om man ikke har solgt aktien. Eller at man kan udnytte et tab selvom tabet ikke er realiseret. Lagerprincippet anvendes allerede i en massesammenhænge, for eksempel, hvor den erhvervdrivende via virksomhedsskatteordningen investerer virksomhedsmidler i akkumulerende investeringsbeviser eller lignende.

Som udgangspunkt medfører en lagerprincipbeskatning jo en skærpet beskatning og en uhensigtsmæssig beskatning. Det er selvsagt at beskatningen kan være likviditetsbelastende for selskaber, der ejer porteføljeaktier, men yderligere må indførelsen forudsætte en justering af andre regelsæt for eksempel reglerne om fremførsel af underskud. Oplever et en porteføljeaktionær således avance det ene år, og tab det andet år, kan tabet i andet år kun udnyttes fremadrettet og ikke bagudrettet. Denne klare uhensigtsmæssghed må indebære, at lovgiver i hvert fald modificerer tanken om lagerbeskatning med en mulighed for at tabe og gevinster i hele "ejerperioden" kan påvirke det samlede beskatningsresultat. Alt andet er i mine øje mindre rimeligt.

For så vidt angår udbytter alene skattepligtige med 66%, efter de foreliggende ideer vil udbytter blive beskattet fuldt ud efter lagerprincippet.

Rent praktisk er lageropgørelsen rimelig tilgængelig for så vidt angår noterede aktier, hvor officielle kurser jo fastlægger opgørelsen af avancer eller tab. Noget helt andet gør siig gældende for så vidt angår unoterede aktier. Alle med ejerskab af unoterede aktier / anparter kender til problematikken og drøftelser om aktiers unoterede værdiansættelse.

I fald tankerne udmøntes i konkrete forslag bliver der her åbenbare udfordringer for revisorerne i ejerselskaberne.

 

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op