Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Stifte ApS, Etablere ApS, Etablere virksomhed - Hvordan stifter du et aps, A/S, etablerer A/S

Stifte ApS, Etablere ApS, Etablere virksomhed - Hvordan stifter du et aps, A/S, etablerer A/S

5,242 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
29 December 2008

Som du sikkert ved, kan du vælge et forkortet eller et forlænget regnskabsår for dit nye selskab for det første regsskabsår. Regnskabsåret kan enten følge kalenderåret, eller det kan være forskudt i forhold til kalenderåret. Ved stiftelsen af selskabet skal selskabet (og dig som stifter) vælge sit regnskabsår. Starter du i marts 2009 vil du sikkert naturligt vælge regnskabsår med udløb 31.12.2009 - altså et kalenderåret. Men du bør dog også overveje, om du burde vælge anderledes.


Hvilke overvejelser bør du gøre dig, og hvorfor...

En lang række iværksættere kommer til mig med en virksomhed, som omgående giver temmelig stor omsætning, og det er IT-Konsulenterne eller øvrige konsulenter, som omgående får kunder eller som allerede har kunder, der blot afventer konsulentens cvr nummer. Disse konsulentvirksomheder tjener godt kan jeg se, og meget ofte vil disse konsulenter kunne se pointen i et forkortet regnskabsår, på nuværende tidspunkt gerne 30.06 eller 30.09. Ulempen ved det forkortede regnskabsår er selvfølgelig, at selskabet tidligere end normalt modtager tjenesteydelser fra selskabets revisor vedrørende udformningen af regnskab med omkostninger til følge.

Pointen med det forkortede regnskab er, at konsulenten i skatteåret (for personer) i 2009 kan "nå" at få udbytte ud af selskabet til lavere skat, og nå dette allerede i år 09. For konsulenten gælder det om omgående at få optimeret sine udbetalinger fra selskabet og får gennemført en beregning af, hvad der for ham eller hende bedst kan betale sig, løn, udbytte, kombinationen af begge. IT-Konsulenten tjener nok til, at han ikke behøver bekymre sig om, hvorvidt årsresultatet kan bære disse overvejelser. Det kan forholde sig anderledes for andre.

I den anden ende af iværksætterskalaen finder jeg ofte iværksætteren, der skal søsætte og afprøve en idé, der måske slår an, måske først slår an efter en længere hård indsats fra pågældende. Iværksætteren skal i højere grad tælle på knapperne, og har ikke den store interesse i hverken en revisorregning før det er nødvendigt, og han er heller ikke sikker på, om hans indsats i selskabet kan afføde et overskud indenfor et forkortet regnskabsår. Det kan endog være, at hans budgetter viser, at egenkapitalen kommer under mindstegrænsen i en periode, for herefter at komme "op igen" mod slutningen af regnskabsåret. Et valg af forkortet regnskabsår fra denne iværksætters side, vil ofte være risikabelt, og kan indebære, at iværksætteren skal indbetale flere mediler til selskabet som led i en rekonstruktion af selskabet. I hans tilfælde bør man overveje et forlænget regnskabsår.

Det forlængede regnskabsår vil i marts 09 i min verden altid gå til 30.06.2010.

Principielt kan iværksætteren selvfølgelig vælge en månedsafslutning når som helst efter 31.12.09, hvorefter regnskabsåret jo vil være forskudt og vil være forlænget, men min erfaring siger mig, at man bør undgå 1. kvartal af kalenderåret - altid. Baggrunden herfor er af skatteteknisk karakter, der er kortere frister for revisor i denne periode, m.v. Derfor bør overvejelsen gå på en afslutningsdato der hedder 30.06.2010.

Fordelen er selvsagt at revisors regning for regnskabet udskydes, iværksætteren har en længere periode til at få luft i budgettet og til at præstere en overskud og dermed et "pænt" første regnskab, hvilket danner grundlag for en kommende kreditvurdering af selskabet. Ulempen er selvsagt, at afkast af selskabet først ordinært kan hæves i det sene efterår 2010. (Man kan undervejs hæve a conto udbytte, men grundlaget for at kunne dette er en større (og dyr( indsats fra revisor, hvorfor muligheden ofte tilsidesættes af den omkostningsbevidste iværksætter).

Nærværende skal selvfølgelig ikke opfattes som en udtømmende liste over de overvejelser du bør gøre i relation til emnet. Du skal tænke dig grunddigt om, og det er klogt at alliere dig med rådgivere indenfor feltet, således at du klædes på til det rette beslutningsgrundlag.

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op