Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Advokat Jacob Tøjner fra ditselskab.dk Stifte SMBA eller (andet) Selskab Med Begrænset Ansvar - ditselskab.dk

Stifte SMBA eller (andet) Selskab Med Begrænset Ansvar - ditselskab.dk

6,422 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
14 November 2008

Hvis I overvejer at etablere selvstændig virksomhed, overvejer mange, hvorvidt virksomheden skal være en personlig virksomhed, et interessentskab eller en særlig virksomhedsform, der indebærer en hæftelsesbegrænsning i forhold til din privatøkonomi.

På Amino kører ofte en heftig debat om, hvorvidt du fremfor en personlig virksomhed blot kan etablere et SMBA i stedet - som alternativ til ApS.

Denne artikel har til formål at udvide din horisont om denne selskabsform, således at du måske nemmere kan træffe det rigtige valg i denne anledning.

************************************

LAD OS STARTE MED AT SLÅ ENKELTE TING FAST FØRST:

- ER SELSKABSFORMEN ET ALTERNATIV TIL EN PERSONLIG VIRKSOMHED = NEJ.

For det første skal det slås fast med 7-tommer søm, at SMBA - SELSKABSFORMEN ikke er et alternativ for en personlig virksomhed.

Selskabsformen forudsætter mere end 1 ejer, hvorfor du, der er alene, ikke kan etablere et SMBA umiddelbart. (Selvfølgelig kan du etablere Smba med dit eget ApS og dig selv, men denne avancerede stiftelsesmetode, er ikke målet med denne artikel...)

Når jeg skriver umiddelbart, er det fordi flere aktører (bl.a. her på Amino) er af den modsatte opfattelse, at man blot eller bare kan inddrage inaktive personer som medstiftere i forbindelse med stiftelsen af sit SMBA. det kan man selvfølgelig gøre, men så skal man gøre sig klart, hvad det indebærer.

Hvis man gør det, sidder man (som ene mand) bare ikke længere med ens egen virksomhed, hvilket så indebærer, at man må anvende store kræfter på aftalemæssigt at få fastlagt, hvad der skal til for at man så 100% sidder med magten.

Endvidere er det faktisk min opfattelse, at i det omfang man etablerer et SMBA baseret på manglende realitet mellem 2 ejere, - altså således at SMBA i realiteten er et alternativ til en personlig virksomhed - så kan man risikere, at selskabet som sådan tilsidesættes som en nullitet, dvs. at det med tilbagevirkende kraft ophører som SMBA - konsekvensen heraf vil så være, at det man troede var en begrænset hæftelse (via SMBA), herefter bliver en personlig hæftelse for iværksætteren.

Hvis dette forhold indtræder i en situation, hvor selskabet er går konkurs, så ryger SMBA'et og man ryger selv med i faldet - øh og det var ikke meningen.

Man bør derfor være varsom med at indgå i konstellationer, hvor SMBA'ET tilbydes stiftet af dig som stifter sammen med udbyderens stifterSMBA selskab. dENNE METODE INDEBÆRER EFTER MIN VURDERING HØJ RISIKO.

For det andet, SMBA er et alternativ til I/S, hvor man er flere, der i samme juridiske person skal drive en virksomhed sammen. Enten skal man starte i Interessentskab eller i et ApS. Her bør man også overveje SMBA. Mange overvejer det ikke fordi de rådgivere de konsulterer ikke kender selskabsformen tilstrækkeligt, eller fordi de ikke har viden.
 

************************************


SMBA SAMMENLIGNET MED APS ELLER LIGNENDE
SMBA ligner APS og A/S ved det, at deltagernes hæftelse (for selskabets forpligtelser overfor omverdenen) er begrænset, evt. til det kapitalindskud, man har foretaget i SMBA'et. Sådan er det også i et ApS i det omfang, der er tale om indskud af selskabsindskud. I SMBA'et er der ikke krav om indskud af kapital. Forskellen er altså, at SMBA ikke er undergivet de regelsæt, der (PT) gælder for APS og A/S, og at der dermed heller ikke gælder et kapitalindskudskrav som i et APS.

Set fra din/jeres synsvinkel - dig som deltager - kan det være en stor fordel, fordi masser af reglerne i de regelsæt, der (PT) gælder for APS og A/S er nedfælget mere af hensyn til kreditorerne i selskabet end for dig. Forskellen indebærer dog, at SMBA i sine vedtægter ikke må ligne et APS eller A/S for meget - man siger at vedtægten i det væsentlige skal adskille sig - og gør den ikke det kan SMBA'ET ikke registreres. NB/OBS: Registreres SMBA'ET alligevel det ved en fejl, kan det siden vise sig ugyldigt. Som selskabskonstruktør skal man altså være forsigtig her, for der er ingen regler at læne sig op ad. Man skal derfor sørge for at anvende rågivere, der påviseligt er eksperter af gavn og ikke kun af websitenavn... * du er velkommen hos os... www.ditselskab.dk - Jacob Tøjner - 3338 7076...

************************************

DE INDRE FORHOLD I SMBA - "DE INDRE FORHOLD" BETYDER ELLER HENTYDER TIL FORHOLDET MELLEM DELTAGERNE I SMBA'ET...
Ved fastlæggelsen forholdet mellem deltagerne, af de indre forhold i SMBA, er der fuld aftalefrihed. Der er altså ingen lov, der lægger begrænsninger, men heller ingen lov, der udfylder for jeres som stiftere af et SMBA.

Det betyder, at man principielt kan aftale hvad som helst i relation til ledelse, bestyrelse, direktion, m.v.

Ledelsen skal blot anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Herudover kan det selvsagt være rigtig fornuftigt at få fastlagt nogle ordentlige objektive bestemmelser i vedtægterne om, hvem der står for hvad, hvordan beslutninger skal træffes m.v. SMBA skal aflægge en årsrapport efter årsregnskabslovens § 3, stk. 1 medmindre virksomheden er så lille, at den kan fritages herfor. (Årsregnskabslovens § 4).

Ulempen er, at vedtægterne er offentlige, dvs. enhver kan få indblik i de i vedtægterne anførte aftaler mellem parterne ved at møde op i receptionen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Nogen vil sige, at det kan man også i et ApS, så hvad er forskellen... forskellen er stor, idet man i SMBA bliver nødt til i vedtægten at anføre en række minimumsforhold, som i hvert fald skal være gældende modsat ApS'et, hvor man ved minimumsvedtægten kan falde tilbage på loven.

Med andre ord kan man sige, at indholdet af SMBA i højere grad står til offentlig skue end i ApS, hvor forholdet oftest aftales i en Anpartshaveroverenskomst, der jo ikke kan ændres med majoritet. Kan man på den anden side leve med forholdet, jammen så er det uproblematisk.
 

************************************

DE YDRE FORHOLD I SMBA
Tegningsretten til ledelsen i SMBA registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er usikkert om man kan begrænse tegningsretten indholdsmæssigt, hvis man er flere tegningsberettigede i SMBA'et.

Forholdet til kreditorerne er som i ApS, deltagerne hæfter med (et eventuelt) indskud..

Da der ikke er krav om indskud, må man forvente, at store professionelle kreditorer, Banker, kreditforeninger, større leverandører m.v. vil kræve en personlig indeståelse fra deltageren. Man kan tillige forvente, at aftager af ydelser, hvori der normalt ligger fremadrettede garantiforpligtelser, vil kræve personlige indeståelser. Leverandører af tjenesteydelser, f.x. håndværkere, IT-konsulenter m.v. må således forvente ente at blive stillet overfor krav om personlig indeståelse for garantiforpligtelser eller klare bankgarantier for fremtidige forpligtelser. I disse tider, kan man dog ofte også i Aps'er forvente det samme, så nogen større ulempe ved SMBA'ET  kan man vel næppe betgene det som. 
 

************************************

OMVERDENENS REAKTIONER
På samme måde som at ingen person ved sin fornufts fulde brug kunne finde på at eller burde købe tjenesteydelser af udbydere af FX. SMBA på nettet, såfremt man handlede med for eksempel et mere eller mindre tomt selskab fra Seyshellerne eller tilsvarende, på samme måde kan indehaverne af SMBA'et risikere, at omverdenen vil stille sig tvivlende overfor lødigheden af den virksomhed, der drives i SMBA. 


************************************

OVERDRAGELSE AF ANDELE I SMBA'ET - likvidation, spaltning og fusion
Som ApS kan man relativt nemt overdrage andelen i SMBA'et til andre eller til SMBA'ET. Modsat APS og A/S er der ingen begrænsninger i adgangen til at overdrage til selve SMBA'ET. 

Skal SMBA'ET lukkes kan man likvidere det som et A/S eller man kan afgive en betalingserklæring.

Bemærkninger om betalingserklæring kommer i separat blogindlæg - pas på med det, det er hamrende farligt og nemt og billigt. SMBA kan indgå i fusion og spaltning på linie med A/S med nødvendige tilpasninger. 
 

************************************


KONKLUSION - OPSUMMERING
Det er nærmest blevet en religiøs politisk diskussion her på Amino om SMBA er anvendeligt eller et scam opfundet af selskabshajerne omkring iværksætterne.

Det sidste er det ikke.

SMBA er i verden udenfor Amino stortset ukendt og glemt.

Baggrunden herfor kan man gisne om, men selskabsformen kommer i min verden til sin ret i en situation, hvor man vil skabe en juridisk størrelse mellem en flerhed af samarbejdende Iværksættere... Hvis man forestiller sig et kontorfællesskab af advokater, IT folk, læger, tandlæger, med videre, så kunne selskabsformen have en fornuftig rolle. Det kunne også sagtens være en atraktiv selskabsform for en flerhed af personer, der alle ydede nogenlunde tilsvarende indsats i selskabet, og delte overskuddet i overensstemmelse hermed. Det kan gøres nemt at træde ind og nemt at træde ud.

Hvorfor anvendes den så ikke noget mere? Måske fordi omverdenen aldrig rigtig har taget selskabsformen til sig. Den manglende selskabskapital, det manglende indhold skræmmer nok seriøse deltagere fra at ville vælge selskabsformen, og det er da givet en fejlvurdering i visse tilfælde. Men at opstille selskabsformen som et alternativ til alle jer enkeltpersoner, der vil stifte egen virksomhed, er i min verden tåbeligt. Dem der opstiller dette alternativ råber budskabet herom skingert - før I beslutter jer, så læs alt hvad I kan om potentielle rådgivere på nettet..

PÅ den anden side må jeg som advokat dog også vende kritikken ind ad. Der er ikke mange af mine kolleger, der har sat sig ind i selskabsformen som type. Hvorfor ved jeg ikke - travlhed og dovenskab kommer nok højt op på den prioriterede liste over årsager.

Under alle omstændigheder, så beskæftiger vi os mere og mere med selskabsformen. Vi kan dog ikke tillade os at smide selskabet i hovedet på folk til standardpriser, der kan sammenlignes med anpartsselskaber. I Anpartsselskaberne kan ejerne være mere ligeglade med indholdet af vedtægten, da der gælder en lov, man kan falde tilbage på. For SMBA'ets vedkommende gælder en sådan lov ikke. Der skal vi konkret tilpasse selskabskontrakten til den konkrete gruppe, og denne tilpasning indebærer en tidsmæssig indsats og et seriøst stykke arbejde. Da der således fra vores side er tale om et seriøst stykke arbejde, er vort honorar herfor også lidt dyrere end "de andre". Til gengæld kan I jo så vurdere, hvem I helst vil rette erstatningskravet mod, www.jegkansælgesmba.dk eller mod den personligt hæftende advokat med gyldig ansvarsforsikring.

 (c) Advokat Jacob Tøjner - justeret 020209

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Advokat skriver Skriv dig op