Amino Ekspertblog

Ekspertblogger på Amino

Lad os gøre det cool for far at gå på barsel

Skrevet af:
19. april 2018 | 803 Visninger | 5 kommentarer
Hvor mange stjerner giver du? :

Amino Ekspertblog

GR Consults Blog

Ekspertblogger på Amino

Forleden var der høring om i Folketinget, hvor overskriften var ”Barselsorloven, kulturen og dens udmøntning i praksis”. Det overordnede emne var, hvorfor der stadig ikke er flere fædre, der tager en større del af orloven.

Barselsorloven er et vigtigt emne, fordi alle ligestillingsproblematikker trækker tråde tilbage til barselsperioden, det være sig ulighed i fordelingen af opgaver i hjemmet, mangel på ligeløn og pension og karrieremuligheder. Og i og med mor stadig tager størstedelen af barslen, er det hende, der bliver ramt. Som den part, der oftest tager den største del af barslen, bliver det også naturligt, mor for eksempel tager flere huslige opgaver, barnets første sygedag og så videre.

 

Hvorfor er det sådan?

Et gennemgående tema i forklaringerne på, hvorfor vi er endt der, hvor vi er, er vores kultur. Det vil sige, vores automatiske opfattelse af, at barslen tilhører mor. Ønsker far en del af orloven, må han først forhandle med mor og siden med sin arbejdsgiver.

Et andet argument, der ofte lyder, er, at far tjener mest, og derfor bliver det mor, der tager mest barsel, fordi de ikke kan undvære fars højere løn. Men en undersøgelse fra Rockwoolfonden viser, at på lang sigt er det bedre investering for mor at dele barslen, fordi hun alt andet lige opnår en lønstigning.

En anden myte, der lever blandt mænd, er det sætter dem tilbage karrieremæssigt, hvis de tager barselsorlov.

 

Hvad kan vi gøre ved det?

Spørgsmålet er, hvordan vi kommer videre? Kulturer og myter er svære at ændre, så det er et langt sejt træk, der skal til. På høringen var der blandt andet følgende input og forslag:

  • Regeringen har iværksat kampagnerne ”Aktion fars orlov” og ”Tag det som en mand” for at hjælpe til, vi opnår den nødvendige kulturændring

 

  • Arbejdsgiverne kan indføre fleksibel barsel, så medarbejdere kan vende tilbage tidligere på nedsat tid. På den måde får vi brudt med, at barsel er lig med at være 100% væk fra arbejdspladsen som det er nu

 

  • Bedre muligheder for barsel for selvstændige med genindførelse af barselsfond

 

  • Vi skal have skiftet vores tankegang, så de personlige og faglige kompetencer, vi lærer ved at blive forældre (forskning fra Yale i 2010), ses som karrierefremmende og værdiskabende – og ikke en klods om benet

 

  • Vi skal i højere grad have rollemodeller i både medier og på arbejdspladsen, så vi kan se og blive inspireret af, hvordan andre gør

 

  • Med en forebyggende indsats kan en høj andel af de gravides sygefravær forebygges, således at den gravide ikke får mere fravær end nødvendigt under graviditeten

 

  • Vi kan ændre funktionærloven, så ikke kun mor omtales i paragrafferne om barsel

 

  • Mænd skal have rettigheder til barsel og væk fra, de er underlagt en forhandling. I og med barsel for mænd bliver et forhandlingsspørgsmål, bliver de underlagt deres chefs attitude til mænd på barsel

 

Øremærket barsel til mænd?

Blandt partierne i Folketinget er der delte meninger om, om en del af barslen skal øremærkes til mænd. Dem, der er imod, er det, fordi de mener, det er op til den enkelte familie at bestemme, hvad de gør. Dem, der er for en øremærkning, er det, fordi de mener, tingene går for langsomt, og det er nødvendigt at skubbe på, så vi får en forandring hurtigere.

Og så et par afsluttende pointer fra debatten om øremærkning:

Hvis kvinder skal tage 14 dages barsel, og 3 måneder af barslen er øremærket til dem, hvorfor kan vi så ikke øremærke 3 måneder til mænd også?

 

Hvad kan HR gøre for at understøtte gode barselsmuligheder?

Som HR-person var høringen interessant, fordi det er vores opgave at arbejde for gode rammer for medarbejderne. Det er vores medansvar at være med til at sikre, at arbejdspladsen er attraktiv at være på – både for eksisterende og potentielle nye medarbejdere. Og dér tror jeg, at nytænkning inden for barselsområdet er ét parameter – både med en åbenhed over for fleksibel barselsordning og holdninger på chefgangen.

En anden ramme er at tilbyde et medarbejdergode om adgang til jordemoderhjælp via arbejdspladsen for at reducere sygefraværet under graviditeten. På den måde kan arbejdsgiveren gøre sit til, at fraværet reduceres mest muligt.

Som det fremgik ved høringen afhænger fars ret til barsel blandt andet af, hvordan hans chef er indstillet på det. Her kan HR også tage en aktiv rolle og understøtte mere åbenhed og accept af, at mænd også gerne vil være en større del af barnets første levetid.

Så der er bestemt muligheder for HR og som udgangspunkt også alle andre i at tænke nyt, så vi kan få rykket balancen!

 

 

 

Kilde: Høring på Christiansborg den 12. april 2018 arrangeret af Parental Leave Forum

Læs også


Kommentarer

Fysioman   den 06-05-2018 kl. 19:57

Jeg mener også mange af de tiltag der er under barsel, i forbindelse med dit barn oftest har fokus på moderen.

eks. ser jeg som fysioterapeut mange mor, barn hold. vi har startet "træn med dit barn" som giver en mulighed for fædre at knytte sig mere til deres barn og træne med dem, crossfit inspireret træning, for det ikke bliver rosenrødt det hele :P..

men det er en spændende debat du åbner, mener mænd også skal have retten til mere barsel og jeg håber at de tilbud der er ændre sig, så de også tiltaler faderen noget mere. vi er startet et sted og håber at få flere gode ideer til at få fædrene på banen

Er kommentaren brugbar? 1 0
Gitte Randrup   den 09-05-2018 kl. 14:28

Mange tak for dit indspark til problematikken, Fysioman!

Det er rigtig godt at høre, I har igangsat "Træn med dit barn" - et helt konkret tiltag for at ændre status quo. Tak for det, og rigtig meget held og lykke med det!

Er kommentaren brugbar? 1 0
BroncofanDK   den 21-05-2018 kl. 18:09

Det er ganske sørgeligt at se kvinder diskutere "barsel til mænd" udfra en "ligestillingsdebat", men ikke diskutere lige rettigheder til barnet ved skilsmisser, til eksempelvis abortbeslutninger, til behandling i det offentlige system...

Der diskuteres ikke barnets tarv, der diskuteres ikke om det er sundt for børn med kunstig befrugtning af enlige kvinder, om det er barnets tarv at være i alle former for alternative familieformer.

Det er ikke en diskussion af hvordan vi give familier flere muligheder for at bestemme over deres eget liv, deres arbejdsfordeling, muligheder for at udligne deres arbejdsliv.... men hele diskussionen bliver hvordan vi kan tvinge mennesker til adfærdsændringer så kvinder tilgodeses.

Føj!

Er kommentaren brugbar? 1 0
Jesper   den 21-05-2018 kl. 20:39

"En anden myte, der lever blandt mænd, er det sætter dem tilbage karrieremæssigt, hvis de tager barselsorlov".

Men er det ikke netop hvad der sker for kvinder?

karriere og specielt løn indhenter de aldrig igen efter barsel, så jeg er ikke sikker på det er en myte, men oplys mig gerne tak.

Er kommentaren brugbar? 1 0
Gitte Randrup   den 28-05-2018 kl. 14:17

Tak for din kommentar, Jesper.

Rockwool Fonden har forsket i det med løngab mellem mænd og kvinder og barsel.

De har lavet et studie, der viser, at kvindens lønindkomst har gavn af, manden tager mere barsel, og at hans lønindkomst stort set ikke falder grundet hans barsel. Studiet viser også, at hvis faderen tager 1 uges ekstra barsel, mindskes løngabet mellem forældrene med op til 14.000 kroner årligt.

Rockwool Fonden kommer med følgende kommentarer til dette:

- det kan være arbejdsgiver sætter pris på mandlige medarbejdere, der engagerer sig i familielivet

- mændene betaler ikke en pris for at vælge barsel/familieliv til

Er kommentaren brugbar? 1 0
 

Om denne blog


Få besked når Gitte skriver


Om

Det er mit store ønske med denne HR-blog at gøre en positiv forskel og komme med mit bud på, hvordan vi for eksempel får bedre jobannoncer, giver bedre afslag til kandidater, tager bedre imod nye medarbejdere og så videre.

Desuden interesserer jeg mig også for, hvad fremtidens arbejdsmarked kommer til at betyde, og hvordan vi bedst muligt tager imod de nye generationer, hvis forventninger er anderledes end de tidligere generationers.

I sidste ende påvirker HR- arbejdet en virksomheds employer brand både over for de ansatte og potentielle nye medarbejdere.

Derudover ligger det mig meget på sinde, at HR-arbejdet tager udgangspunkt i forretningen og dens kunders behov.

Jeg har arbejdet med HR i flere år i forskellige typer virksomheder.

Den faglige ballast har jeg fra en HD i organisation, ledelse og HR, og jeg trækker også på min sproglige baggrund.

Desuden prioriterer jeg højt at
følge med i nye tendenser og trends inden for mit felt og formidle det videre til alle, der kan bruge det.


Seneste kommentarer