Hvordan opsiger jeg en overenskomst ? jeg har lige - Amino.dk
på Amino
Bliv gratis medlem på Amino
 

Køb et Amino Sponsorlink

 

Nye ekspertblog-indlæg
om  Administration & Finansiering

Læs flere ekspertindlæg
 

Top karmaliste (30 dage)

De flinkeste Amino’er der hjælper mest med "Jura, kontrakter, lovgivning, ophavsret m.m. "

 

Hvordan opsiger jeg en overenskomst ? jeg har lige overtaget en virksomhed og har 2 medarbejder med en overenskomst

Side 1 ud af 1 (5 indlæg)
Amino-karma 11
Tilmeldt 5. maj 10
Indlæg ialt: 3


Skrevet 05-05-2010 kl. 15:24

Jeg har i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse fået mig 2 nye medarbejder - der er omfattet af en FOA overenskomst. Men nu er det så at jeg har læst at man ved en virksomhedsoverdragelse kan opsige overenskomsten . Og det vil jeg rigtig gerne gøre. Men hvordan helkuland gør man det rent praktisk?? Skriver jeg til FOA - og i så fald til hvem? afdeling, kontor??- og hvad skal skrivelsen indeholde?

 

Jeg håber der er en eller flere derude der har prøvet det og som kan hjælpe mig!

 

TAK

Amino-karma 3.305
Fra Måløv
Tilmeldt 13. jul 09
Indlæg ialt: 832

Maelstrom
Skrevet 05-05-2010 kl. 15:36

Hvor har du læst at du kan opsige overenskomsten? Dette tvivler jeg faktisk ret meget på er korrekt. Jeg mener firmaet skal gå konkurs før end det kan lade sig gøre at komme af med den igen.

Fra: http://www.journalistforbundet.dk/sw48247.asp

Salg og fusion

Overdrages en virksomhed - eller en del heraf - til et andet selskab, overtager den nye arbejdsgiver samtlige forpligtelser i henhold til overenskomst, husaftale, kontrakter og individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold, jf. lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Undtaget er private ydelser i forbindelse med alderdom og invaliditet eller ydelser til efterladte. Praktikanter er også kun sikret, hvis den “nye” arbejdsplads kan godkendes som praktiksted.

Afskedigelser, der alene er begrundet i overdragelsen, er ikke “rimelige”. Men arbejdsgiveren kan godt argumentere for rimeligheden, hvis ændringerne i beskæftigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager.

Medarbejdernes valgte repræsentanter bevarer deres rettigheder, også selv om grundlaget for deres valg ved overdragelsen falder væk. Beskyttelsen gælder dog kun fra funktionens ophør til udløbet af det aftalte opsigelsesvarsel for disse repræsentanter.

Både køberen og sælgeren - eller fusionspartnerne - skal i rimelig tid inden overdragelsen underrette tillidsrepræsentanterne, og hvor sådanne ikke findes, de berørte medarbejdere. Underretningen skal indeholde årsagen til overdragelsen, overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for de ansatte og evt. foranstaltninger for de ansatte.

Både køberen og sælgeren - eller fusionspartnerne - skal optage forhandlinger med tillidsrepræsentanterne eller de berørte medarbejdere for at nå frem til en aftale om de beskæftigelsesmæssige eller andre konsekvenser for de ansatte.

Kollektive overenskomster er desværre ikke altid beskyttet i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Domspraksis har taget stilling til den situation, hvor den solgte virksomhed har været omfattet af en kollektiv overenskomst, og køberen har været omfattet af en anden, men begge overenskomster dækker det samme arbejde. I den situation kan køberen opsige overenskomsten fra den solgte virksomhed og blive frigjort fra den uden at iværksætte frigørelseskonflikt. Betingelsen er, at køberen underretter lønmodtagerorganisationen – DJ som overenskomstpart – umiddelbart efter virksomhedsoverdragelsen.

Overtræder arbejdsgiverne underretnings- eller forhandlingspligten, kan de straffes med bøde. Funktionærloven (§ 2, stk. 8) siger også, at skifter den arbejdsplads, man er ansat i, ejer, bevarer man sin anciennitet.

 

Amino-karma 11
Tilmeldt 5. maj 10
Indlæg ialt: 3

Hilfe
Skrevet 05-05-2010 kl. 15:41

ah jeg formulerede mig ikke klart  nok. Ved en virksomhedsoverdragelser overtager man medarbejderen med alle tidligere forpligtelser MEN man kan senest 3 uger efter overtagelsen skrive til overenskomstorganisationenen - i mit tilfælde FOA- og meddele at man opsiger overenskomsten, MEN at medarbejderen stadig er omfattet af sine individuelle rettigheder som overenskomsten gav indtil denne ville kunne opsiges. Dvs. ja medarbejderen har stadig rettigheder som var denne omfattet af overenskomsten, men ligeså snart overenskomsten udløber så er jeg som arbejdsgiver ikke forpligtet til at tegne /forhandle en ny.

 

- jeg ved bare ikke hvordan jeg rent praktisk laver en opsigelse af overenskomst skrivelse. Eller til hvem jeg sender den....

Amino-karma 11
Tilmeldt 5. maj 10
Indlæg ialt: 3

Hilfe
Skrevet 05-05-2010 kl. 15:46

jeg googlede og fandt lidt jura gøjl -

AD 90.328: Virksomhedsoverdragelsesloven bevirkede ikke, at en overenskomst og en hovedaftale som sådan var blevet gældende for det fortsættende selskab ved en fusion, men alene at de overtagne lønmodtagere havde krav på uændrede ansættelsesvilkår indtil udløbet af den overenskomst, som før fusionen var gældende for deres ansættelsesforhold

Amino-karma 6
Tilmeldt 27. okt 10
Indlæg ialt: 2

Steen KT
Skrevet 27-10-2010 kl. 14:42

Undskyld det måske alt for enkle og simple svar, men hvorfor ikke bare kontakte FOA's forbundskontor og tage den derfra.

Det er jo blot mennesker...

Side 1 ud af 1 (5 indlæg)

RSS-feed
 
Besøg vores andre hjemmesider :
lll