Selskabsform: Fradragsberettige forpligtigelser

Side 1 ud af 1 (4 indlæg)
  • 1
Tilmeldt 16. Dec 17
Indlæg ialt: 120
Hanssing Fra  N-Control Skrevet 19-01-2019 kl. 11:16
Hvor mange stjerner giver du? :

Det som tidligere hed hensættelser, hedder som bekendt forpligtiglser idag.

De nemme:

Firmaet kan udgiftsføre feriepenge-forpligtigelsen ca. 12% i året hvor den optjenes, så det bliver fradragsberettiget i optjeningsåret og en passivpost på balancen. Det bliver så kun noget som reguleres efter 1. lønningsår.

Div. periodeafgræsninger henover regnskabsårets skifte er også ligetil.

Der er også muligheder hvis man har garanti-forpligtigelser.

Men hvad med optjent overarbejde? Jeg har fået af vide at det er muligt, firmaet har udgiften i året hvor forpligtigelsen reel er en udgift, men omvendt så skal kildeskatten opkræves indenfor 6 måneder eller deromkring. Derfor er der vist noget med at man kun kan have 6 måneders fleks, eller hvad?

* Så hvad gør man med "flex"-konti regnskabsmæssigt i store firmaer, hvor stor må den være, og skal den rulle?

* Hvad gør man i små firmaer, er der forskal på praksis?

* Og har skat en vejledning om dette (jeg har søgt man kan ikke finde noget som er dækkende)?

Tilmeldt 16. Dec 17
Indlæg ialt: 120
Hanssing Fra  N-Control Skrevet 20-01-2019 kl. 17:58
Hvor mange stjerner giver du? :

Fra dette link som jo ikke er til private virksomheder:

......

Skyldige udgifter til over/merarbejdsbetaling herunder skyldige udgifter til flekstidsbetaling bogføres som en gældspost på balancen og indregnes såfremt posten vurderes som væsentlig.

.....

Selve beregningen af det skyldige over-/merarbejde kan hensigtsmæssigt opgøres med udgangen af året på tilsvarende måde som feriepengeforpligtelsen.

Så'eeeh Bump? Nogen som ved noget?

Tilmeldt 16. Dec 17
Indlæg ialt: 120
Hanssing Fra  N-Control Skrevet 20-01-2019 kl. 18:14
Hvor mange stjerner giver du? :

https://tax.dk/lv/lve/E_B_3_1_6.htm

Hensættelse vedr. overarbejde

I TfS 1989, 558 LSR fandt Landsskatteretten ikke grundlag for at godkende et revisionsfirmas hensættelser vedrørende afspadsering og overarbejde, idet forpligtelsens omfang ikke kunne fastsættes med tilstrækkelig sikkerhed. Afgørelsen er udtryk for, at virksomheden som udgangspunkt ikke kan foretage hensættelser til imødegåelse af latente forpligtelser. Det var i det pågældende indkomstår usikkert, om de ansatte ønskede overarbejdet honoreret ved afspadsering eller overarbejdsbetaling i det følgende indkomstår. Se derimod TfS 1996, 227 LSR, hvor Landsskatteretten anerkendte fradragsret i et lignende tilfælde, hvor der dog var den forskel, at forpligtelsens omfang kunne opgøres endeligt på tidspunktet for indkomstopgørelsen.

Tilmeldt 16. Dec 17
Indlæg ialt: 120
Hanssing Fra  N-Control Skrevet 21-01-2019 kl. 16:17
Hvor mange stjerner giver du? :

DamnIt, mit indlæg til mig selv blev slettet.

Nå, men jeg undersøger stadigvæk, og en snak med en skattemedarbejder idag resulterede i nogle meget tøvende udmeldinger per telefon.

Skattemedarbejderen var ikke bekendt med beskrivelser af praksis, men reglen om 6 måneder gælder jf. den juridiske vejledning:

C.A.1.2.1:

Lønindtægter og anden A-indkomst

Lønindtægter og anden A-indkomst, der kommer til udbetaling efter udløbet af en indtjeningsperiode, skal med på indkomstopgørelsen i det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted. Hvis udbetalingen bliver udskudt, skal det dog med på indkomstopgørelsen senest seks måneder efter retserhvervelsen, eller ved ophøret af personens subjektive skattepligt. Se KSL § 46 og kildeskattebekendtgørelsen § 20 og § 22.

Mine lægmandsbetragtninger, og i øvrigt også skattemedarbejderens, bliver så, at man maksimalt kan have 6 måneders flex-tid som ruller efter FIFO-princip.

Samtidig skal det måles meget nøje, og regler for afspadsering og udbetaling skal fremgå af ansættelseskontrakten.

Til jer som læser, og ikke kan se hvorfor det er interessant, så er det et spørgsmål om skatteoptimering vedr. topskat, og udskydelse af selskabsskat. Så man kan have en ubeskattet buffer overført fra gode til dårlige år (skyldigt overarbejde), man udbetaler til lønmodtager, men regulerer fra forpligtigelserne. Er man permanent over topskat i firmaregi er det ligegyldigt, er man permanent under er det også ligegyldigt. Svinger man omkring topskat i firmaindtjening, så er det relevant.

Side 1 ud af 1 (4 indlæg)
Administration & Finansiering er venligst sponseret af:
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere