Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE

Banken nægter at udbetale egne penge.

Side 3 ud af 4 (34 indlæg)
Fra København
Tilmeldt 30. Jul 07
Indlæg ialt: 2196
Skrevet kl. 09:18
Hvor mange stjerner giver du? :

Kim Vinberg:

Flemming:

Kim Vinberg:

Det er formentlig et dækning "problem" der gør at du ikke kan "tømme kontoen". De skal sikre at der er dækning og der ikke er regning på vej som ikke kan betales pga dette, hvilket de ikke kan garantere ved store beløber hentes ud fra kontoen.

Du kan formentlig hente 50.000 kroner ved bestilling et par dage før og så samme igen dagen efter afhentning, så vil der være dækning og de kan få pengene hjem. 

Denne forklaring tror jeg ikke på. Så ville de jo også kunne nægte at jeg hævede 5000,- hvis det var hvad jeg havde stående på min konto. 

Regninger bliver ikke betalt, hvis der ikke er dækning på kontoen og det er ikke bankens ansvar at holde penge tilbage til evt regninger. Banken kan bare afvise betaling og så ligger bolden hos skyldner igen.

Jeg er spændt på at høre svaret fra banken.

Der er betydeligt forskel på at hæve 5.000 og hæve 500.000 eller 50.000. 

Der er en risiko ved at drive bank og de sætter grænser ved udbetalinger. Har de råd til at tabe 5.000 hvis en kunde overtrækker deres konto med dette (hvis der ikke er dækning for det efter en hævning), det må man håbe. Men har de råd til at miste en halv million hvis der ikke er dækning eller 50.000.  Formentlig, men vil de når det kan undgås ved at sætte en grænse?

De må sættes en grænse for maksimale udbetalinger af gangen og det findes i de fleste banker, og disse grænseer forskellige i hver bank. 

Det er jo noget sludder, når du kan flytte samtlige 500.000 elektronisk på 2 sek. Banken kan ikke kræve pengene tilbageført, uanset om du har en ubetalt regning i den gamle bank. Det ville kræve en tur i fogedretten.

Fra Birkerød
Tilmeldt 29. Apr 11
Indlæg ialt: 1202
Skrevet kl. 10:02
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 5.0 stjerner givet af 1 person

Umiddelbart mener jeg at hvidvasklovens pgf. 25 og 26 (særligt stk. 3) giver banken fuld ret til at afvise hævningen, såfremt der ikke gives fyldestgørende oplysninger om beløbets anvendelse. At man ønsker at holde pengene hjemme i sit pengeskab giver næppe banken nogen sikkerhed (det kan næppe påvises...)

§ 25. Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Virksomheder og personer skal, hvor det er relevant, udvide overvågningen af kunden med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige.

Stk. 2. Resultaterne af en undersøgelse skal noteres og opbevares, jf. § 30.

Stk. 3. En registreret person har ikke ret til indsigt i personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, der er eller vil blive behandlet efter stk. 1 og 2.

§ 26. Virksomheder og personer skal omgående underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.

Stk. 2. I tilfælde af mistanke som nævnt i stk. 1 kan medlemmer af Advokatsamfundet underrette sekretariatet for Advokatsamfundet, der efter en vurdering af, om der er underretningspligt i henhold til stk. 1, omgående og uredigeret skal videregive underretningen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Stk. 3. Virksomheder og personer skal undlade at gennemføre transaktioner, indtil der er sket underretning efter stk. 1, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen har tilknytning til hvidvask, og transaktionen ikke allerede er gennemført. Ved underretning efter stk. 2 skal transaktionen sættes i bero, indtil Advokatsamfundet har videregivet underretningen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet eller har meddelt medlemmet, at underretningen efter en konkret vurdering ikke vil blive videregivet. Kan gennemførelse af transaktionen ikke undlades, eller vurderer virksomheden eller personen, at en undladelse vil kunne skade efterforskningen, skal underretning i stedet indgives omgående efter gennemførelsen.

Stk. 4. Virksomheder og personer skal undlade at gennemføre transaktioner, indtil der er sket underretning efter stk. 1 og de har indhentet godkendelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen vedrører finansiering af terrorisme. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet beslutter hurtigst muligt og senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter at have modtaget underretning, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse.

Stk. 5. En registreret person har ikke ret til indsigt i personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, der er eller vil blive behandlet efter stk. 1 og 2.

Statsautoriseret revisor - København

Fra Randers
Tilmeldt 4. Jul 08
Indlæg ialt: 916
Fra  SeoGeek.dk ™ Skrevet kl. 14:07
Hvor mange stjerner giver du? :

Mange tak for det Cef, tror du er inde på noget af det rigtige her :-) . Vil nærstuderer det nærmere, Tak

Mvh

Frank Rasmussen.

SeoGeek.dk  Profilering af din virksomhed online.

 

Fra Allinge
Tilmeldt 9. Jan 09
Indlæg ialt: 1803
Fra  dicm Skrevet kl. 15:43
Hvor mange stjerner giver du? :

Flemming:

Det er jo noget sludder, når du kan flytte samtlige 500.000 elektronisk på 2 sek. Banken kan ikke kræve pengene tilbageført, uanset om du har en ubetalt regning i den gamle bank. Det ville kræve en tur i fogedretten.

Hvor skriver jeg de kan kræve pengene tilbage... Du læser vidst det du selv vil? Jeg skriver de har ret til at sikre at der er dækning inden udbetalig. 

En overføsel tager ikke 2 sekunder. Den burde, men sådan fungerer bank systemet ikke ( ikke helt endnu).
Du sender en overførsel videre i systemet, som så senere efter alle andre transaktioner er gennemført, vil blive udført, men den bliver ikke gennemført bare fordi du trykker "send", hvilket er derfor standard overførsel tager tid før en modtager har pengne og i samme bank sker de med det samme (som regel) og andre banker kan længere tid (fordi dette bliver gjort flere gange per dag).

Så er der straksoverførsler. De fungerer ved et system som bliver kaldt straksclearing , det fungerer kun fordi der er en aftale mellem nationalbanken og danske banker om dette system. Men banken garantere at pengene er til stede ved sådan en handling på det pågældende tidspunkt. På udenlandske btalinger fungerer dette ikke, selvom det også går stærkt efterhånden. 
Men vi er ved at køre af sporet her. Må de 100% nægte udbeltaing = Nej. Men de må godt sætte krav til hvordan det skal foregå, herunder sikre at der er dækning og at der ikke sker nogen kriminel handling. 
Tilmeldt 20. Apr 07
Indlæg ialt: 16007
30% af profil udfyldt
Skrevet kl. 16:58
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 4.0 stjerner givet af 4 person

Hej Frank

Svaret på dit spørgsmål er så enkelt, at det ikke er beskrevet i lovgivningen

om pengeinstitutter.

Selvfølgelig skal banken udbetale indeståendet straks på forlangende med mindre der foreligger

en kreditaftale med et modstående indhold.

Din far kan klage til Finanstilsynet eller Pengeinstitutklagenævnet eller til bankens bestyrelse.

Eller samtidig til alle 3 instanser.

Fra Randers
Tilmeldt 4. Jul 08
Indlæg ialt: 916
Fra  SeoGeek.dk ™ Skrevet kl. 20:43
Hvor mange stjerner giver du? :

Tak for det Jacob.

Mvh
Frank Rasmussen

SeoGeek.dk  Profilering af din virksomhed online.

 

Fra 3210 Vejby
Tilmeldt 2. Mar 11
Indlæg ialt: 43704
Fra  John Hannover Skrevet kl. 21:38
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 5.0 stjerner givet af 1 person

Som nævnt- 

1 få skriftlig begrundelse og besked om hvad der skal til for at udløse uden hvidvask vrøvl - så har du den til din klage og det er de forpligtede til at give dig

2 klagerækkefølgen er - A bankens klageansvarlige - som filialen skal henvise til - og som er under kontrol og ikke bare forsvarer banken hvis den ville tabe ved højere instans https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Lovsamling/Tvaergaaendelovgivning/Forbrugerregler/556_010616 _  
B Næste huk er Pengeinstitutankenævnet.  - klageformular her https://finansdanmark.dk/gode-raad/saadan-klager-du-over-din-bank/ 

Jeg vil tro du kan få dem frigivet uden, men kan sagtens se de ikke bare kan lægge ½ mio i en pose uden at have overbevisende brund (ret sjældent forekommende-  lad os bare være ærlige)  Overførsel til anden bank er ikke problem da der jo er samme registrering - som der ikke er i Frank Jäger pengeskabet i kælderen.

vh John Hannover

8 stærke ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER 
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER

Min gratis blog www.johnhannover.com 

Fra Randers
Tilmeldt 4. Jul 08
Indlæg ialt: 916
Fra  SeoGeek.dk ™ Skrevet kl. 22:00
Hvor mange stjerner giver du? :

Alletiders John. Mange tak for din rådgivning g. 😁

Mvh
Frank Rasmussen

SeoGeek.dk  Profilering af din virksomhed online.

 

Tilmeldt 20. Apr 07
Indlæg ialt: 16007
30% af profil udfyldt
Skrevet kl. 09:48
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 5.0 stjerner givet af 1 person

Hej John

Klagerækkefølgen står ingen steder i lovgivning eller forskrifter

og det er en temperamentssag hvor langmodig og ydmyg man

vil gøre sig - over for en bank der retsstridigt uden begrundelse

bare nægter at aflevere bankkundens retmæssige ejendom.

Fra 3210 Vejby
Tilmeldt 2. Mar 11
Indlæg ialt: 43704
Fra  John Hannover Skrevet kl. 11:02
Hvor mange stjerner giver du? :

Advokat Jacob Berner Rue:

Hej John

Klagerækkefølgen står ingen steder i lovgivning eller forskrifter

og det er en temperamentssag hvor langmodig og ydmyg man

vil gøre sig - over for en bank der retsstridigt uden begrundelse

bare nægter at aflevere bankkundens retmæssige ejendom.


Den fremgår både af finanstilsyn og finansdanmark - og har man ikke været turen gennem bankens klageansvarlige så hælder man penge ud i vasken til en retssag hvor det vil være første spørgsmål.  Det tager ikke længere heller - end at gå direkte til retten. Det kan gøres mens man venter - og tager nogle få dage

Det er klart der ikke er forbud mod bare at gå i retten men:

Det vil være dårligt råd ikke at:

  • Kræve skriftlig forklaring fra banken om hvorfor de ikke udleverer (det vil være godt til retten + kan i sig selv udløse pengene)
  • Gå til bankens klageansvarlige
  • Gå til klageankenævnet

Herefter vil sagen med sikkerhed være belyst og formentlig også løst

At gå direkte til retten vil koste for meget og ikke speede tingene op efter min mening - snarere kunne forsinke. Banken kan med fuld ret holde på penge indtil de er overbeviste om hvidvask lov er overholdt

Har svært ved at se tidspres også, for at få ½ mio fra bank til pengeskab i hjemmet. Det her kan en hver med god bankkontakt afklare på under en uge med min fremgangsmåde - og ganske gratis

vh John Hannover

8 stærke ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER 
Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER

Min gratis blog www.johnhannover.com 

Side 3 ud af 4 (34 indlæg)
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere