Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE

Er jeg forpligtet til at betale husleje?

Side 1 ud af 1 (7 indlæg)
  • 1
Fra København S
Tilmeldt 4. Aug 08
Indlæg ialt: 44
Jxxxxx Fra  iLash Skrevet 13-09-2018 kl. 17:26
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Amino

Jeg har lejet et nyt erhvervslejemål pr. 1 august, hvor der desværre viser sig at være skimmelsvamp. Jeg har derfor endnu ikke kunne benytte lokalet, da dette først skal udbedres. Heldigvis har jeg stadig kunne benytte min gamle butik, men det kan jeg ikke fra næste uge.. Så fra torsdag næste uge, har jeg ikke noget sted at sende min medarbejder på arbejde henne, behandle mine kunder eller i det hele taget drive min forretning.

Udlejer/administrator har endnu ikke kunne give mig nogen information om planen for udbedringen eller en tidshorisont for hvornår jeg kan anvende lokalet. Til gengæld har de sendt en huslejeopkrævning.  Denne har jeg gjort indsigelse mod, da jeg ikke finder det rimeligt at skulle betale for et lokale jeg ikke kan anvende. Det har de ikke vendt tilbage på, men har så i dag sendt en rykker. Jeg kontakter dem igen, da jeg undrer mig over rykkeren, når jeg ikke har modtaget svar på min "indsigelse". Her får jeg svaret, at alt andet lige, så ligger der ingen aftale om huslejefrihed, derfor modtager jeg en rykker.

Er jeg forpligtet til at betale huslejen?

Èn ting er at jeg skal betale husleje, men samtidig kommer jeg formentlig også til at miste penge, da jeg ikke har noget sted til at behandle mine kunder - det betyder at de skal aflyses, hvilket selvfølgelig er ret kritisk for min forretning.

Tilmeldt 20. Feb 15
Indlæg ialt: 108
Rasco Skrevet 13-09-2018 kl. 19:21
Hvor mange stjerner giver du? :
Gennemsnit 5.0 stjerner givet af 1 person

Hej J

Følgende bestemmelser i erhvervslejeloven sammenholdt med din lejekontrakt afgør, om du er forpligtet til at betale leje:

---------------------------------------

Forsinkelse

§ 17. Såfremt der foreligger hindring for overtagelse af de lejede lokaler til den aftalte tid, uden at dette skyldes lejerens forhold, kan lejeren kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen.

Stk. 2. Lejeren kan hæve lejeaftalen ved væsentlig forsinkelse, medmindre forsinkelsen af udlejeren måtte forudsættes at være af uvæsentlig betydning for lejeren. Retten til at hæve er betinget af, at lejeren, efter at forsinkelsen er indtrådt, har fremsat påkrav over for udlejeren og lejerens overtagelse ikke kan ske inden rimelig tid derefter. Lejeaftalen kan dog altid hæves ved enhver forsinkelse, såfremt lejeren har betinget sig overtagelse af lokalerne til bestemt tid.

Stk. 3. Uanset om lejeren hæver lejeaftalen, kan lejeren kræve erstatning, medmindre udlejeren godtgør, at forsinkelsen ikke skyldes noget forhold, for hvilket udlejeren er ansvarlig.

Mangler ved det lejede

§ 18. Er det lejede ikke ved overtagelsen og under lejeforholdets beståen i den stand, som lejeren efter retsforholdet mellem lejeren og udlejeren kan kræve, og afhjælper udlejeren ikke straks mangelen efter påkrav herom, kan lejeren lade mangelen afhjælpe for udlejerens regning. Vedrører mangelen det lejedes forsyning med lys, gas, varme eller lignende, kan lejeren ved fogdens bistand skaffe sig adgang til ejendommens installationer for at afhjælpe mangelen.

Stk. 2. Lejeren kan kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe en mangel forringer brugsværdien af det lejede for lejeren.

§ 19. Er det lejede mangelfuldt som nævnt i § 18, og afhjælper udlejeren ikke straks mangelen efter påkrav herom, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan lejeren hæve lejeaftalen, hvis mangelen må anses for væsentlig eller udlejeren har handlet svigagtigt.

Stk. 2. Er mangelen afhjulpet, inden lejeren har hævet lejeaftalen, kan lejeren ikke senere påberåbe sig mangelen som grund for ophævelse.

---------------------------------------

Eksempel på anvendelse af reglerne.

Du lejer 4 rum på 50 kvm til forretning. Du skal betale leje en måned forud.

Der er skimmelsvamp i 1 rum, som gør det uegnet til forretning i en måned. Du vælger at lade hele lejemålet stå tomt, da du ikke ønsker at drive din forretning fra 3 rum.

Du kan som udgangspunkt kun kræve 25% afslag i lejen for den pågældende måned, da kun 1 ud af 4 rum er uegnet til forretning.

---------------------------------------

I din situation kan du kræve afslag på 100%, hvis lejemålet ikke har en brugsværdi. Du skal derfor først betale leje, når lejemålet kan anvendes. Du kan ophæve lejekontrakten, hvis forholdet er væsentligt og ikke bringes i orden inden for rimelig tid efter påkrav herom. Jeg ville tage kontakt til dem igen og fortælle dem om reglerne i erhvervslejeloven. De må kunne henvise til bestemmelser i lejekontrakten, hvis de mener noget andet er gældende mellem jer.

Fra København S
Tilmeldt 4. Aug 08
Indlæg ialt: 44
Jxxxxx Fra  iLash Skrevet 14-09-2018 kl. 08:12
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Rasco

Tusind tak for dit svar, det var meget brugbart. Da det både er køkken og toilet der ikke kan anvendes, så burde det være et betydeligt nedslag i lejen - hvis ikke den hele. Jeg må henvende mig igen og håbe vi kan finde en løsning som er rimelig..

Venligst

Janni

Fra København
Tilmeldt 30. Jul 07
Indlæg ialt: 2196
Flemming Skrevet 14-09-2018 kl. 11:20
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Janni,

Hvis der er tale om skimmelsvamp, så er det sundhedsskadeligt at opholde sig i lokalerne overhovedet, da skimmelsvampen jo ikke ved, at den ikke må bæres i luften og forurene de øvrige lokalers indeklima.

Jeg ville derfor kræve et nedslag på 100%, da du ikke kan opholde dig i nogen af lokalerne, så længe der forefindes skimmel i lejemålet.

Fra København S
Tilmeldt 4. Aug 08
Indlæg ialt: 44
Jxxxxx Fra  iLash Skrevet 16-09-2018 kl. 13:32
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Flemming

Tak for dit input.. Der er konstateret skimmelsvamp, så lokalerne er ikke brugbare. Det blev konstateret d.4 august, og siden har jeg ikke kunne bruge lokalerne.
Jeg har valgt at ofre nogle penge på en advokat, da det desværre virker til at blive en kamp med udlejer.. Så jeg må have fat i en på mandag, og så må jeg se hvad det bliver til.


Venligst
Janni

Tilmeldt 20. Apr 07
Indlæg ialt: 16007
30% af profil udfyldt
Slettet bruger Skrevet 17-09-2018 kl. 08:43
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej ilash

Jeg ved at det i den virkelige verden lyder absurd,

men du bør betale den skyldige husleje ASAP -

Det er indlysende også for udlejer, at du kommer

med et større erstatningskrav og det mister du, hvis

udlejer slipper afsted med at hæve lejemålet på

grund af manglende lejebetaling.

Da det er erhvervslejemål kan du ikke få fri proces,

men tal med dit(dine) forsikringsselskab (er) om

at bevilge dig retshjælpsdækning så du kan antage

advokat og få stævnet udlejer.

Fra København S
Tilmeldt 4. Aug 08
Indlæg ialt: 44
Jxxxxx Fra  iLash Skrevet 23-09-2018 kl. 15:38
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Jacob

Tak for dit svar.. Ja, det lyder helt absurd, men det giver jo god mening at jeg skal have "mit på det rene".

Jeg må have fat i en advokat, så der kan komme en løsning på det. 

Venligst

Janni

Side 1 ud af 1 (7 indlæg)
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere