Brugtmoms - Side 1 - Amino.dk
på Amino
Bliv gratis medlem på Amino
 

Køb et Amino Sponsorlink

 

Nye ekspertblog-indlæg
om  Administration & Finansiering

Læs flere ekspertindlæg
 

Top karmaliste (30 dage)

De flinkeste Amino’er der hjælper mest med "Bogføring, regnskab, moms, skat m.m. "

 

Brugtmoms

Side 1 ud af 1 (10 indlæg)
Amino-karma 150.433
Fra 2800 Lyngby
Tilmeldt 2. mar 11
Indlæg ialt: 32.069
Amino Plus
 
Fra John Hannover
Skrevet 30-04-2012 kl. 02:09

En momsregistreret virksomhed køber f.eks brugte cykler af private og sælger videre med fortjeneste til andre private.

Der vil brugtmoms vel kunne bruges?

Skal momsen fremgå af fakturaen så, det vil jo være fjollet, for så skal man jo vise fortjenesten, idet brugtmoms vel kun udgør 25% af netop avancen ?

Skal fakturaen på andet vis tydeliggøre at det er en handel under brugtmomsordning?

Venlig hilsen

Amino-karma 6.714
Fra Vanløse
Tilmeldt 28. maj 05
Indlæg ialt: 1.805

Lykkebjerg
Skrevet 30-04-2012 kl. 03:14

Moms skal vel fremgår af alle regninger.

Ja du kan godt mene det er fjollet men hvor mange private har kendskab til hvad brugt moms er.

Men når man ser diverse brugt programmer på TV så har de jo kasseapp. eller laver salgs kvitteringer. Så jeg ved ikke om de tager Køb - salg og moms af dette.

Men hvad så det de køber at andre brugt forhandler der har de jo betalt brugt moms men kan ikke fratrække det hvis de ikke har fået en regning med moms beløbet eller er der normalt salgsmoms på dette når de køber dette for ikke at oplyse "fortjeneste" ?

 

Med venlig hilsen

Brian Jørgensen lobib.dk

Amino-karma 1.136
Fra Aalborg
Tilmeldt 1. okt 09
Indlæg ialt: 292

Stiven
Skrevet 30-04-2012 kl. 09:08

Hej. 

Der er særlige faktura- og regnskabskrav, når du anvender brugtmomsordningen. 

De særlige faktura- og regnskabsbestemmelser i forbindelse med handel med brugte varer mv. findes i §§ 92 - 93 i momsbekendtgørelsen. Der må ikke i fakturaen angives et afgiftsbeløb, jf. nedenfor. 

Fakturakrav

§ 92

Virksomheder, der leverer brugte varer m.v. efter reglerne i lovens §§ 70-71, skal udstede en særskilt faktura over den pågældende leverance af brugte varer m.v. i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk.2. Der må ikke i fakturaen anføres et afgiftsbeløb eller anden angivelse, hvoraf afgiftsbeløbet kan udregnes.
Stk.3. Fakturaen skal være forsynet med oplysninger om, at varen sælges efter de særlige regler for brugte varer m.v., og at afgiften der er indeholdt i prisen ikke kan fradrages i køberens afgiftsregnskab, for eksempel ved anførsel af: »inklusiv brugtmoms - ingen adgang til momsfradrag for køber«.
Stk.4. Virksomheder, der indkøber brugte varer m.v. fra ikke registrerede virksomheder og privatpersoner m.v. til videresalg efter lovens §§ 70-71, skal i forbindelse med indkøbet udstede et afregningsbilag, hvorpå anføres de i § 40, stk. 1, anførte oplysninger. Den ikke registrerede sælger skal attestere rigtigheden af oplysningerne i afregningsbilaget. Kan attestation ikke ske, skal virksomheden være i besiddelse af tilsvarende dokumentation fra sælgeren om handelen.
Stk.5. For varer, der sælges på auktion efter lovens §§ 70-71, skal auktionsholderen udstede faktura i overensstemmelse med stk. 1-3, og et afregningsbilag til såvel registrerede som ikke registrerede i overensstemmelse med stk. 4, 1. pkt. Afregningsbeløbet udgør sælgerens salgspris, inkl. afgift, jf. § 93.
Stk.6. Virksomheder, der indkøber brugte varer m.v. fra registrerede virksomheder, skal for indkøbet være i besiddelse af en faktura udstedt i overensstemmelse med stk. 1-3. Auktionsholdere skal tilsvarende kunne godtgøre, at varen kan sælges på auktion efter lovens §§ 70-71.

Regnskabskrav

§ 93

En virksomhed, der leverer brugte varer efter lovens § 70, stk. 1 og 5, eller § 71, skal for hver afgiftsperiode og inden udløbet af lovens frist for at indgive afgiftsangivelsen have bogført og afsluttet afgiftsregnskabet og herunder dokumentere købsprisen af de indkøbte brugte varer. Virksomheden skal endvidere, afhængig af arten og karakteren af virksomhedens leverancer af brugte varer, føre regnskab over leverancer efter reglerne i stk. 2-5 eller 6.
Stk.2. Virksomheder, der leverer brugte varer m.v. efter lovens § 70, stk. 1, skal i virksomhedens regnskab for hver enkelt vare angive et lagernummer, købs- og salgsdato, købspris og salgspris, inkl. afgift, samt forskelsbeløbet mellem salgs- og købspris. Afgiftsgrundlaget for den pågældende vare udgør 80 pct. af forskelsbeløbet. I virksomhedens regnskab anføres det beregnede afgiftsbeløb, såfremt det er positivt. Det positive afgiftsbeløb overføres til kontoen for udgående afgift.
Stk.3. For varer, der afgiftsberigtiges efter lovens § 70, stk. 5, skal føres en konto for virksomhedens samlede indkøb samt en konto for virksomhedens samlede salg, inkl. afgift. Kontiene afsluttes ved hver afgiftsperiodes udløb. Overstiger beløbet på salgskontoen indkøbskontoen, overføres 20 pct. af det overskydende beløb til kontoen for udgående afgift for den pågældende afgiftsperiode. Overstiger beløbet på købskontoen salgskontoen, overføres forskelsbeløbet til købskontoen for den følgende afgiftsperiode.
Stk.4. For varer, der er omfattet af lovens § 70, stk. 5, og som afgiftsberigtiges efter lovens almindelige regler, skal virksomheden anføre varens indkøbsværdi på salgskontoen.
Stk.5. Ved levering af brugte personmotorkøretøjer skal i regnskabet for hver enkelt køretøj angives lagernummer, beregnet afgiftsbeløb, fradrag og afgiftsbeløb efter fradrag efter reglerne i lovens § 71. Er afgiftsbeløbet efter fradrag positivt, overføres det til kontoen for udgående afgift.
Stk.6. Auktionsholdere, der leverer brugte varer m.v. efter lovens §§ 70-71, skal føre et særskilt regnskab for de pågældende varer, hvoraf salgsprisen til køber og afregningsprisen til sælger fremgår. Beregningen af afgiftsbeløbet skal desuden fremgå direkte af regnskaberne.
Stk.7. Told- og skatteforvaltningen kan give en virksomhed, der leverer brugte varer efter lovens § 70, stk. 1 og 5, eller § 71, påbud om at efterleve reglerne for fakturering og regnskab for leverancerne af brugte varer efter stk. 1-6, eller § 92.
Amino-karma 15.124
Fra Hillerød
Tilmeldt 26. aug 10
Indlæg ialt: 2.725

Tonny Skov Pedersen
Fra Erhvervs Consult Revis...
Skrevet 30-04-2012 kl. 09:31

En momsregistreret virksomhed køber f.eks brugte cykler af private og sælger videre med fortjeneste til andre private.

Der vil brugtmoms vel kunne bruges?

Skal momsen fremgå af fakturaen så, det vil jo være fjollet, for så skal man jo vise fortjenesten, idet brugtmoms vel kun udgør 25% af netop avancen ?

Skal fakturaen på andet vis tydeliggøre at det er en handel under brugtmomsordning?

Venlig hilsen

Hej

Helt enig med StivenYes

Ud fra hans lange kopi af reglerne kan det minimeres til følgende jf. § 92 stk. 3.

Stk.3. Fakturaen skal være forsynet med oplysninger om, at varen sælges efter de særlige regler for brugte varer m.v., og at afgiften der er indeholdt i prisen ikke kan fradrages i køberens afgiftsregnskab, for eksempel ved anførsel af: »inklusiv brugtmoms - ingen adgang til momsfradrag for køber«

Dette betyder, at der ikke må anføres nogen form for moms på en faktura, når reglerne om brugtmoms anvendes.

Derimod kan det anføres jvf. eksemplet, at salget er i henhold til brugtmoms og der ikke er momsfradrag for køberen.

Tonny

Amino-karma 6.714
Fra Vanløse
Tilmeldt 28. maj 05
Indlæg ialt: 1.805

Lykkebjerg
Skrevet 30-04-2012 kl. 11:36

Lykkebjerg:

Moms skal vel fremgår af alle regninger.

til 1 stjerne uddeler hvad er der galt med mit indlæg. Der står VEL det er vel det samme som at skrive jeg er ikke sikker.

Jeg hader disse stjerner uden forklaring hvorfor man får dem.

Jeg har fået så mange at jeg er blevet kold hvorfor jeg får dem. Jeg har på fornemmelsen at der er en som tror han er sjov når han gør dette.

Men jeg kunne godt tænke mig kyllingen med mindreværds komplekser bare ville fortælle hvad jeg har gjort der har fået din kylling hjerne til at give min stjerner.

Stjernekaster giv mig så en stjerne igen.

Med venlig hilsen

Brian Jørgensen lobib.dk

Amino-karma 15.124
Fra Hillerød
Tilmeldt 26. aug 10
Indlæg ialt: 2.725

Tonny Skov Pedersen
Fra Erhvervs Consult Revis...
Skrevet 30-04-2012 kl. 12:13

Lykkebjerg:

Lykkebjerg:

Moms skal vel fremgår af alle regninger.

til 1 stjerne uddeler hvad er der galt med mit indlæg. Der står VEL det er vel det samme som at skrive jeg er ikke sikker.

Jeg hader disse stjerner uden forklaring hvorfor man får dem.

Jeg har fået så mange at jeg er blevet kold hvorfor jeg får dem. Jeg har på fornemmelsen at der er en som tror han er sjov når han gør dette.

Men jeg kunne godt tænke mig kyllingen med mindreværds komplekser bare ville fortælle hvad jeg har gjort der har fået din kylling hjerne til at give min stjerner.

Stjernekaster giv mig så en stjerne igen.

Hej Brian

Jeg gav dig en stjerne simpelthen fordi, det er forkert, det du skriver.

Der er ikke moms på alle fakturaer!

Tonny

Amino-karma 6.714
Fra Vanløse
Tilmeldt 28. maj 05
Indlæg ialt: 1.805

Lykkebjerg
Skrevet 30-04-2012 kl. 12:36

Tonny Skov Pedersen:

Der er ikke moms på alle fakturaer!

Tak Tonny

Det har jeg da heller ikke skrevet. Skrev følgende

"Moms skal vel fremgår af alle regninger." Underforstået at hvis moms indgå i dit slutbeløb og du er moms.reg. så skal det være der.

Når vi taler om alm. handel (med nye varer) skal moms beløbet fremgå. Stadig det er vi enig om ikke ?

Jeg har selv solgt brugte mobiltelefoner da vi var mobil forhandler. Fik aldrig denne forklaring fra SKAT da vi spurte ind til dette.

Jeg ved godt at hvis man ikke er moms reg. så skal moms ikke fremgå. Det er lidt det du siger at jeg har skrevet.

Nu er jeg igen blevet kloger hvis jeg skal bruge brugt moms igen.

Igen tak for at få en forklaring hvorfor jeg skulle have en stjerne.

Med venlig hilsen

Brian Jørgensen lobib.dk

Amino-karma 15.124
Fra Hillerød
Tilmeldt 26. aug 10
Indlæg ialt: 2.725

Tonny Skov Pedersen
Fra Erhvervs Consult Revis...
Skrevet 30-04-2012 kl. 14:52

Lykkebjerg:

Det har jeg da heller ikke skrevet. Skrev følgende

"Moms skal vel fremgår af alle regninger." Underforstået at hvis moms indgå i dit slutbeløb og du er moms.reg. så skal det være der.

Hej igen

Problemet er netop begrebet "underforstået", hvilket kan være meget svært for udenforstående at vurdere.

Jeg godtager dog din forklaring og giver 5 stjerner til reparationStick out tongue

God dag.

Tonny

Amino-karma 6.714
Fra Vanløse
Tilmeldt 28. maj 05
Indlæg ialt: 1.805

Lykkebjerg
Skrevet 30-04-2012 kl. 15:26

Jeg takker da Tonny men det var da ikke det som var formålet. Jeg ville bare vide hvad jeg havde gjort galt som du kan se af et anden af mine indlæg i dag er jeg træt af man uddeler 1 stjerne uden af man vil bekende hvad og hvorfor man gør det.

Med venlig hilsen

Brian Jørgensen lobib.dk

Amino-karma 150.433
Fra 2800 Lyngby
Tilmeldt 2. mar 11
Indlæg ialt: 32.069
Amino Plus
Cookie - John Hannover
Fra John Hannover
Skrevet 30-04-2012 kl. 15:30
Tak for fine svar
Side 1 ud af 1 (10 indlæg)

RSS-feed
 
Besøg vores andre hjemmesider :
lll