Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE

Kilder om bestyrelser og bestyrelsesarbejde 2020

Side 2 ud af 2 (17 indlæg)
Fra Solrød Strand
Tilmeldt 31. Dec 19
Indlæg ialt: 17
Peter Sjølin Skrevet 14-01-2020 kl. 18:44
Hvor mange stjerner giver du? :
Hej alle sammen.

Jeg har haft lejlighed til at læse Torben Ballegaards bog om bestyrelsesarbejdet. Bogen hedder “Når bestyrelser der skaber værdi” og den blev udgivet i 2014.

Jeg har gjort mig et par observationer, som jeg gerne vil dele med jer, da bogen har mange interessante elementer i sig og omhandler som sådan ikke den regulate side af bestyrelsesarbejdet. Fokus for Ballegaard (2014) er dermed at få udviklet virksomheden ved hjælp af den indsats som bestyrelsen gør sig i forhold til coaching/facilitering af arbejdet med forretningsstrategien.

Ballegaard (2014) præsenterer nogle trends i et overordnet perspektiv, som bestyrelserne i virksomhederne bør tage i betragtning i deres arbejde:
- Virksomhedernes omverden bliver mere kompleks.
- Hastigheden hvorpå ændringer sker øges.
- Innovation skal i tages i betragtning.

De ovenstående trends kan i visse situationer have en værdiskabende effekt ved at behandle de ovenstående trends i virksomhederne for eksempel ved at nedsætte specialiserede udvalg. Ballegaard (2014) noterer sig, at udvalgene kan være:
- Innovationsudvalg (R&D).
- Teknologiudvalg.
- Internationaliseringsudvalg.
- Kompetence- og fornyelsesudvalg som har et fokus på bestyrelsens kompetencer og direktionens kompetencer.

Hertil vurderer Ballegaard (2014) at virksomhederne med fortsætte med de “klassiske udvalg”:
- Revisionsudvalget.
- Vederlags- og kompensationsudvalget.

Ballegaard (2014) præsenterer også interessant fremgangsmåde at planlægge bestyrelsens arbejde på, hvori han præsenterer bestyrelsens årsplan (også kendt som et årshjul). Det er et værktøj der kan vise sig relevant for de fleste bestyrelser, da rammerne for møderne på forhånd bør planlægges, så bestyrelsen på møderne kan være med til at skabe mere værdi end tante- og onkel bestyrelserne. I den forbindelse nævner Ballegaard (2014) en anden trend, hvor man med en vis rimelighed vil kunne se at virksomheder vil få en såkaldt “Company Secretary” som understøtter bestyrelsens arbejde og er med til at planlægge møderne. Rollen “Company Secretary” er en rolle som typisk ses i britiske virksomheder.

Kan I anbefale flere bøger eller kilder omhandlende bestyrelser eller advisory boards?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Fra Birkerød
Tilmeldt 29. Apr 11
Indlæg ialt: 1202
Cef Skrevet 14-01-2020 kl. 22:03
Hvor mange stjerner giver du? :

Tag et lig på PWC.dk hvor vi bl.a. har vores årlige bestyrelses håndbog, samt diverse analyser af fx cybercrime, bygge- og anlæg, retail osv. osv. osv.

Statsautoriseret revisor - København

Fra Solrød Strand
Tilmeldt 31. Dec 19
Indlæg ialt: 17
Peter Sjølin Skrevet 16-01-2020 kl. 17:55
Hvor mange stjerner giver du? :
Hej CEF,

Mange tak for henvisningen og for orienteringen. Jeg antager, at det er denne side på jeres hjemmeside, som du henviser til: pwc.dk/da/publikationer/2019/11/bestyrelsesarbejde-i-danmark.html, ellers må du gerne komme med en lidt mere konkret henvisning.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjøin
Fra Solrød Strand
Tilmeldt 31. Dec 19
Indlæg ialt: 17
Peter Sjølin Skrevet 18-01-2020 kl. 19:52
Hvor mange stjerner giver du? :
Hej alle sammen.

Jeg har stødt på flere kilder om bestyrelsesarbejde i virksomheder, hvor forfatterne til kilderne vedrørende bestyrelsesarbejde udpeger to overordnede stereotyper, og disse er lidt udiplomatisk kaldet for:
- Den reaktive bestyrelse, hvor bestyrelsesmedlemmerne oftest ser på compliance relaterede problemstillinger, og de ser i meget lille grad ser på udvikling af virksomheden.
- Den værdiskabende bestyrelse, hvor bestyrelsesmedlemmerne arbejder aktivt med forretningsudvikling og samtidigt har styr på compliance processerne i virksomheden.

Har I samme opfattelse? Og i givet fald har i nogle om den værdiskabende bestyrelse og om, hvad der skal til for at kunne blive en værdiskabende bestyrelse?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Fra 2800 Lyngby
Tilmeldt 2. Mar 11
Indlæg ialt: 41462
Cookie - John Hannover Fra  John Hannover Skrevet 18-01-2020 kl. 20:08
Hvor mange stjerner giver du? :

Kender ikke de forfattere men - de bestyrelser jeg kender - og har siddet i, har I høj grad taget sig af begge dele - compliance som en selvfølge der skulle være på plads, og værdiskabelsen som det helt løbende, ved stærkt samarbejde mellem direktør og bestyrelsesformand - og en bestyrelse som så spiller ind til deres formand - og i høj grad tænker værdiskabelse og forretnigsudviklingen. Jeg tror den type er langt den mest almindelige idag. 

Jeg tror så også der er en tredie - nærmest passiv, ofte med ejeren og direktøren som formand på toppen af alt, og hvor det mest er at mødes og være betydningsfulde til generalforsamlinger mm

vh John Hannover

Fra Solrød Strand
Tilmeldt 31. Dec 19
Indlæg ialt: 17
Peter Sjølin Skrevet 26-01-2020 kl. 15:51
Hvor mange stjerner giver du? :
Hej alle sammen.

Jeg kan tilføje en kilde til tråden. Jeg har haft lejlighed til at skrive et blogindlæg om de udfordringer der findes for små- og mellemstore virksomheder. Blogindlægget har et bestyrelses perspektiv. I kan tilgå blogindlægget her: petersjoelin.com/2020/01/18/udfordringer-for-sma-og-mellemstore-virksomheder/

De to trends som jeg mener vil ramme mange små- og mellemstore virksomheder i Danmark vil være globalisering (herunder varierende adgang til fremmede markeder) og digitalisering. I blogindlægget har jeg beskrevet to overordnede trends der vil påvirke virksomhederne, hvortil jeg også behandler fire mulige modeller (rammer) virksomhederne kan vælge at anvende.

I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har forslag, spøegsmål eller kommentarer.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Fra Solrød Strand
Tilmeldt 31. Dec 19
Indlæg ialt: 17
Peter Sjølin Skrevet 09-02-2020 kl. 19:29
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej alle sammen.

Jeg har haft lejlighed til at læse bogen “Talking Sustainability in the Boardroom” af Heiko Spitzeck & Clarissa Lins (2019), og bogen er på mange måder en interessant kilde, som jeg hermed ønsker at dele med jer, da I muligvis også kan få inspiration ved at læse den. Bogen har forskellige udgangspunkter i internationale cases, hvor en af dem er Novo Nordisk. Bogens kernebudskab er at corporate social responsibility (CSR) og Environment, Social and Governance (ESG) er temaer, som bestyrelser bør forholde sig til, da disse trends dels kan bruges til at forberede virksomhedens virksomhedsstrategier fx i forhold til begrænsning af forbrug af ikke fornyende ressourcer og ressourcer, hvor der kan være udsving. Ligeledes kan især ESG fremgangsmåden være med til at bringe forskellige input i spil i forhold til ledelse af virksomheden og dennes interaktion med forbrugerne på de lokale markeder. I casen der berører Novo Nordisk omhandlede involvering af kinesere i, hvordan de kunne bruge insulin mere effektivt end tilfældet havde været hidtil, hvilket var med til at nedbringe sukkersygens indflydelse på patienternes liv og samtidigt sænke udgifter til medicin. En anden case tog sit udgangspunkt i at begrænse anvendelsen af vand i virksomhedens produktion, hvilket hjalp virksomheden gevaldigt 12 år efter beslutningen var truffet og der var tørke i Brasilien, så virksomheden ikke blev berørt af mængden af vand der skulle indhentes fra floderne, da produktionen allerede var omlagt til en mere bæredygtig produktionsmetode.

Spitzek & Lins (2019) anbefaler hertil at bestyrelserne tager “CSR” og “ESG” til sig, da virksomheder der arbejder aktivt med at reducere virksomhedens forbrug af ressourcer og involvere og opbygger mennesker (social) nemmere vil kunne opbygge konkurrencefordele. Hertil bemærker Spitzek og Lins (2019) at bestyrelser kan lade sig inspirere ved at rådføre sig med relevante personer eller organisationer eller ved at nedsætte enten et “bæredygtighedsudvalg” eller ved at etablere et advisory board, hvori en eller flere personer med kompetencer inden for CSR og ESG med henblik på at bidrage med input til virksomhedens strategier og generelle udvikling. Social skal i denne kontekst også forstås som en forretningspraksis, hvor korruption og skatteunddragelse helt undgås af virksomheden.

Set i relation til at der i skrivende stund er tiltagende fokus på klimaet, FN’s verdensmål, skatteunddragelse og anti-korruption, da bør CSR og ESG være på bestyrelsens radar, hvorfor bogen også kan vise sig relevant for bestyrelser for danske virksomheder. 

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin

Side 2 ud af 2 (17 indlæg)
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere