Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Morten Lærkholm fra Transporteca.dk Betaler du for meget for transport?

Betaler du for meget for transport?

2,922 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
19 October 2017

Har du også svært ved at gennemskue dine transportpriser? Som importør er den samlede pris for et produkt det totale af tre omkostninger: omkostninger til produktet, som du betaler din leverandør, prisen for fragten, som du betaler en speditør, og prisen for told og moms, som du betaler de lokale toldmyndigheder. Her kan du læse mere om prisen på transporten.

Transportprocessens i 7 skridt

Med denne artikel får du god indsigt i transportprocessen, så du fremadrettet ikke bliver overrasket over uventede udgifter.

For at forstå dine fremtidige tilbud og fakturaer er det et godt sted at starte med transportprocessen, som alle transportpriser i bund og grund er bygget op om. Når du kender processen, vil du samtidig få et godt indblik i, hvilke dele af den du betaler for og hvornår.

Uanset transportform og fra- og til sted, er de bygget op omkring disse 7 elementer i transportprocessen.

  1. Afhentning
  2. Eksport fortoldning / udførsel
  3. Eksport håndtering af godset
  4. Selve fragten
  5. Import fortoldning / toldbehandling
  6. Import håndtering af godset
  7. Levering

Det er ikke nødvendigvis alle elementer, der indgår i alle transportomkostninger, da det for oversøisk transport fx vil afhænge af de incoterms, du og din leverandør har besluttet at handle på, og inden for Europa, vil det afhænge af hvor meget du skal have transporteret. 

Hvad er med i prisen, og hvad er ikke?

Når du er ude og lede efter en pris på at få dine varer hjem, kan det nogle gange være svært at holde styr på hvilke omkostninger, som er med i speditørens pris og hvilke, som ikke er. Nedenfor kan du læse hvilke omkostninger, der typisk indgår samt hvornår.

Oversøisk transport

Ved oversøisk fragt har du 2 måder at få dit gods hjem på: søfragt og luftfragt.
Hvilke af de 7 elementer, der indgår i transportomkostningerne, afhænger som sagt af, hvilke incoterms eller handelsbetingelser du og din leverandør har aftalt. Dette skal fremgå tydeligt af din faktura og indikerer, hvornår ansvaret for godset samt omkostningerne for transporten overgår fra din leverandør til dig.

Incoterms

Nedenfor kan du se, hvilke omkostninger du bærer, alt efter hvilke handelsbetingelser du handler på. Ved import er de mest brugte FOB og EXW, og til eksport er det typisk DAP eller CFR. Herunder kan du blive klogere på de fire:

FOB: Når du bestiller en FOB-transport hos en speditør, er din leverandør ansvarlig for de lokale omkostninger (punkt 1 til og med 3 i processen). Du vil derfor kun skulle betale for transporten, import fortoldningen, import håndtering og levering til din adresse i Danmark.

EXW: Handler du på EWX-terms, er du ansvarlig for hele transporten og har ansvaret for samtlige omkostninger i transportprocessen. Altså, en transportbooking vil indbefatte alle transportomkostninger fra din leverandørs dør i fx Shanghai til din adresse.

CFR er et eksport begreb, som simpelt set er en "omvendt" FOB. Her står du som eksportør for omkostninger fra din dør til havnen i modtagerlandet, dog sker risokoovergangen til køber allerede når godset passerer skibets ræling. Ved ankomst i modtagerhavnen skal køber så selv stå for de lokale omkostninger som import fortoldning, import håndtering og hjemtransporten.

DAP er også en handelsbetingelse, som bruges i forbindelse med eksport. Her er du ansvarlig for hele transporten, inkl. at arrangere levering til købers adresse. Den eneste omkostning, som køber skal stå for er til tolddeklareringen (og eventuel told).

Du kan læse mere om de forskellige incoterms her.

Fælles er dog, at de udelukkende er udtryk for, hvem der skal stå for hvilke omkostninger ift. transporten. Herudover vil der typisk være mulighed for at købe en transportforsikring og på den måde forsikre dine varer, mens de er i transit.

Ift. told på dine varer, så har du selv ansvaret for at undersøge med din lokale toldmyndighed, hvor stor denne afgift er. Omkostningen har ingen relation til selve transporten og opkræves først, når du har fået dine ting hjem – typisk den 16. i den efterfølgende måned, hvis du er importregistreret hos SKAT’.

Vejtransport inden for Europa

Inden for Europa næsten alt transport med lastbil. Det kaldes også ‘almindelig vejtransport’. Denne type fragt er altid dør-til-dør (EXW), og den vil derfor altid inkludere afhentning og levering. Men hvis du skal importere en større mængde (ca. 3 paller eller over), vil du ofte kunne slippe for udgifter til punkt 3 og 6 i transportprocessen (håndtering af godset), fordi dit gods vil blive afhentet og leveret direkte med en stor eksportbil uden omlastninger. ‘Eksportbilen’ bruges om den lastbil, der kører mellem lageret nærmest afhentning og lageret nærmest destinationen, fra hvor det leveres med en anden – normalt lidt mindre – lastbil. 

For vejtransport inden for Europa vil prisen normalt dække selve transporten fra A-B + toldbehandling. Det der typisk ikke er med i prisen, er hvis du fx skal bruge en lift til at læsse og losse dine varer, eller hvis du ønsker afhentning eller levering på to eller flere forskellige adresser. Så vil det også typisk koste ekstra, hvis du ønsker afhentning eller levering i et specifikt tidsrum eller har brug for en særlig hurtig transport. Altså, alle tænkelige former for specialhåndtering, vil normalt skulle tilkøbes som en ekstra ting hos speditøren/vognmanden, når du køber transporten.

Der er hverken told eller moms på varer, når du importerer fra lande i EU, fordi vi har fælles toldunion, hvor varer kan bevæge sig frit. Her du du læse mere om transport inden for Europa.

Hvad koster oversøisk transport?

Hvis man sammenligner sø- og luftfragt, vil prisen afhænge af ruten samt godstype. Det er fordi skibe er begrænset af plads, og fly er begrænset af vægt. Udsvinget mellem priserne er derfor større i takt med en tungere last. Nedenfor har vi specificeret, hvordan priser udregnes på både sø- og luftfragt.

Søfragt

Ved søfragt findes der 2 mulige måder at transportere ting hjem på: LCL og FCL. LCL (Less than Container Load) beregnes med stykgodspriser, som er relevant ved "mindre" forsendelser. Her deler flere importører en container, hvor man normalt siger, at alt gods, som fylder under 15 m3, med fordel kan sendes som stykgods. Modsætningsvis er FCL (Full Container Load) normalt det rigtige, når du har mere end 15 m3 og derfor har mulighed for at fylde en hel container selv.

Prisen for LCL beregnes på baggrund af volumen på dine varer (kubikmeter / m3), som groft sagt er hvor meget godset fylder. Jo større volumen, jo højere pris.

Det kan også have en stor betydning ift. prisen hvor dit gods skal afhentes, hvis du handler på EXW-terms. Fx hvis dit gods skal hentes flere hundrede kilometer inde i landet i Kina, vil omkostninger til afhentning være væsentlig højere, end hvis din leverandør holder til i Shanghai, som er en havneby.

Her er et eksempel på, hvordan den totale transportomkostning kan opdeles ift. transportprocessen. Eksemplet er på 2 m3 og 500 kg EXW fra Shanghai til København:

Afhentning: DKK 756
Eksport fortoldning / udførsel: DKK 95
Eksport håndtering af godset: DKK 695
Selve fragten: DKK 498
Import fortoldning / toldbehandling: DKK 295
Import håndtering af godset: DKK 565
Levering: DKK 400

Totale transportomkostninger: DKK 3.303

Selve fragten er typisk ikke særlig dyr. Men afhentning, levering og håndtering af godset er ofte de dyreste poster.
Du kan læse mere om prisberegning på LCL her.

Prisen for FCL

Prisen for fuld container-fragt varierer en del. Det er pga. princippet om udbud og efterspørgsel, som ligeledes gør sig gældende på de fleste andre markeder. Hvis en bestemt handelsrute oplever overkapacitet af containerskibe, så falder prisen, og omvendt. Desuden vil valutakurser, oliepriser og andre tillæg, som 'congestion', 'war risk surcharge' og 'peak season surcharge' også have indflydelse på transportprisen. De svingende priser vil du kunne opleve, hvis du søger transportpriser hos Transporteca eller en anden speditør måned for måned, hvor priserne opdateres.

Luftfragt

Tid er uden tvivl den største forskel på sø- og luftfragt. Hvis du skal have dine ting hurtigt frem, så kan du være "nødsaget" til at benytte dig af luftfragt, som typisk tager mellem 3-12 dage – selvfølgelig afhængigt af hvor i verden du importerer fra og hvilken service, du køber.

Luftfragt kan typisk inddeles i 2 kategorier: Standard luftfragt og kurer

Standard luftfragt

Prisen ved standard luftfragt er baseret på den ‘volumetriske vægt’, bedre kendt som ‘fragtpligtig vægt’. Det betyder i praksis, at prisen beregnes ud fra en dimensionsfaktor, som er fastsat af det pågældende flyselskab, som fragter dine varer.

Den volumetriske vægt betyder en forsendelses vægtfylde, som afspejler volumen (den plads tingene optager) i forhold til dens vægt. For at afgøre din forsendelses volumetriske vægt skal du dividere rumfanget i kubikcentimeter med 6.000, da det svarer til den normale dimensionsfaktor pr. kilogram for standard luftfragt.

Dette svarer til 166,67 kilogram pr. kubikmeter. Denne dimensionsfaktor er sat ud fra flyets kapacitet, og vægten på dit gods ift. volumen på dine varer vil derfor have indflydelse på prisen. Hvis du fx har 1 m3, som vejer 100 kg, vil du uanset den faktiske vægt skulle betale for 167 kg. ved standard luftfragt. Har du derimod 1 m3 og 500 kg, vil du skulle betale for de 500 kg.

Prisen afhænger også af hvilken rute man flyver på. Den bestemmes af flyselskaberne på baggrund af princippet om udbud/efterspørgsel – ligesom for søfragt. Dette i kombination med speditørens evne til at købe ind: Hvis fx en speditør har stor volumen fra Bangladesh til Danmark, fordi de har nogle store kunder som importerer cowboybukser, har de sandsynligvis også en god pris på den pågældende rute, de kan tilbyde andre kunder.

Ud over det er prisen for luftfragt også påvirket af valutakurser, brændstofstillæg samt transittid, hvor prisen stiger i takt med at transittiden falder.

Søfragt vs. luftfragt

Som tommelfingerregel kan du regne med, at hvis dine varer fylder mindre en 0,5 m3 og vejer mindre end 100 kg, vil luftfragt ofte kunne konkurrere med søfragt på pris, fordi man ved søfragt altid bliver afregnet for minimum 1 m3 – også selvom den faktiske volumen er mindre end det. Når du importerer mere end 0,5 og 100 kg, så vil søfragt altid være det billigste. Men det afspejles naturligvis også i transporttiden, som afhængigt af ruten kan tage op til 43 dage med sø fra fx Kina.

Kurér

Du kender måske allerede DHL, Fedex, UPS og TNT. De er alle store transportudbydere, og fælles for dem er, at de er transportvirksomheder med egne fly, lastbiler og distributionscentre. Det er en stor forskel ift. standard luftfragt (fx British Airways, SAS, osv.), hvor transport af passagerer er det primære produkt, og godstransport er "biproduktet". Kurererne er bedst kendt for transport af mindre pakkeforsendelser, men de kan faktisk også fragte større palleterede forsendelser. Kurernes styrke er klart deres infrastruktur, som er optimeret og automatiseret til effektiv håndtering af diverse fragtforsendelser, som fx i løbet af 48 timer kan flytte sig fra et kontinent til et andet.

Som ved standard luftfragt er det også her vægten, som har den afgørende betydning ved kurertransport. På samme måde vil du nogle gange være nødsaget til at tage hensyn til din forsendelses volumetriske vægt, når du skal beregne transportpriser.

Til at afgøre hvilken type vægt prisberegningen sker på, skal du først bestemme, hvilken type din forsendelse falder under: volumetrisk vægt eller den faktiske vægt. Den største af de to vil være den fakturerbare vægt, som er den der bruges til at udregne transportpriser ved både standard luftfragt og kurertransport. Det betyder, at du skal gå ud fra den volumetriske vægt som din fakturerbare vægt, såfremt den overstiger den faktiske vægt på din forsendelse.

Ved kurerfragt vil den fragtpligtige vægt typisk ligge på 200-250 kg. pr. kubikmeter afhængigt at den specifikke kurer. Det svarer til en dimensionsfaktor på 5.000 eller 4.000 kubikcentimeter pr. kilogram. Denne information vil typisk være tilgængelig på kurerens hjemmeside.

Eksempel: Lad os sige, at du skal importere en pakke på 0,3 m3 med en faktisk vægt på 25 kg. For at udregne den volumetriske vægt skal du først og fremmest omregne m3 til cm3, det vil sige 0,3 m3 x 1.000.000 = 300.000 cm3. Herefter dividerer du med 5.000 (eller anden fastsat dividend af kurerselskabet) = 60 kg.

Hermed har vi fastslået den volumetriske vægt til 60 kg, som er højere end den faktiske vægt på 25 kg, og du vil her i dette tilfælde skulle betale for 60 kg i fragtomkostninger, selvom din pakke reelt set vejer mindre.

Hvis du vil vide mere...

Hvis du vil vide mere om transportpriser, fragtomkostninger og importafgifter, skal du tage et kig på https://transporteca.dk/blog/. Her vil du kunne finde et hav af artikler om stort set alt indenfor transportbranchen.

Hvor mange stjerner giver du? :
Vær den første til af få Morten blogindlæg Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere