Hvad er Trustpilot? - Iværksætter Debatten Amino
på Amino

Se også disse artikler

Oversigt over Artikler

Genveje

Tak for hjælpen

Artiklen er skrevet af:
Martin Thorborg
den 22-02-2011
Sidst rettet af:
Martin Thorborg
den 17-04-2011
1 personer fandt denne Artikel brugbar.

Hvad er Trustpilot?

Trustpilot er en service der giver forbrugere adgang til at afgive karakterer for webshops og tjenesteydelser.
Er en forbruger tilfreds eller utilfreds med en leveret vare eller tjenesteydelse, kan de give en karakter og på den måde gøre andre forbrugere opmærksomme på evt. problemer eller fordele.

Links til gode ressourcer om Trustpilot
100% af Amino'erne kunne lide artiklen

Nyeste kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar til denne artikel...

Skriv en kommentar

Besøg vores andre hjemmesider :
lll