Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er Quality Assurance?

Amino.dk Wiki Amino Svar DIVERSE Hvad er Quality Assurance?
Hvor mange stjerner giver du? :

Quality Assurance også kaldet "QA", er en vigtig funktion i de fleste virksomheder. Da det kan være svært at definere hvad kvalitet egentlig er, har man i den internationale standard-organisation ISO forsøgt så præcist som muligt at definere begrebet i ISO 9000-serien af standarder. Virksomheder kan blive certificeret i henhold til disse standarder hvilket betragtes som en sikkerhed for, at kvaliteten har et højt niveau. For nærmere oplysninger om ISO 9000-familien se evt.: Link til Dansk Standard

Hvorfor Quality Assurance?

Mange virksomheder indfører Quality Assurance (QA), fordi myndighederne kræver det ved produktion af særlige produkter (fx fly og medicinsk udstyr), og/eller fordi konkurrenterne har indført QA.

Der er en anden årsag til at indføre QA: Kort sagt er formålet med QA at spare penge! Man sparer penge ved at undgå spild, når produktionen afvikles mere strømlinet.

Dette kan forekomme lidt paradoksalt, eftersom mange virksomheder indfører et kvalitetsstyringssystem, som er tungt at arbejde med; tungt at opdatere og ændre. Eksempelvis firmaer, der producerer medicinsk udstyr, oplever en vældig forøgelse i antallet af dokumenter, og der anvendes mange ressourcer på vedligeholdelse af systemet. Det er naturligvis ikke hensigten med QA, men er et spørgsmål om at trimme og udforme systemet mest hensigtsmæssigt.

QA handler om at kunne

- levere det korrekte produkt

- i den forventede tilstand

- til aftalt tid og sted

Her kan man tilføje: "Til aftalt pris" og andet. Med korrekt produkt menes, at produktet har det rigtige varenummer og overholder dokumenterede mål og egenskaber.

En anden meget væsentlig årsag til indførelse af QA er, at man

- definerer hvem der har ansvaret for hvad

Dette er vigtigt, fordi man sparer megen tid og mulige misforståelser ved ikke at skulle diskutere ansvar med risiko for konflikter til følge.

Endelig skal det anføres, at QA handler om at

- skabe overensstemmelse mellem det, man gør, og det, man skriver, at man gør

Netop manglende overensstemmelse er årsag til konflikter i mange virksomheder, fordi medarbejdere og ledelse fejlagtigt antager, at man altid skal følge de skrevne QA procedurer, instruktioner og QA håndbog, selvom man rent faktisk gør noget andet. Men man kan til enhver tid ændre skrevne instruktioner, bare de afspejler det, man gør. Manglende overensstemmelse mellem det skrevne og fakta er årsag til, at nogle firmaer senere fratages deres certificering.

Kvalitetsstyring og kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol (QC) handler om at kontrollere færdige produkter. Eksempelvis tager man på stikprøvevis færdige produkter ud og kontrollerer, at de overholder specificerede mål og tolerancer.

Til forskel herfra går QA den omvendte vej og ser mere overordnet på hele processen. Ved QA gælder det om styre processen lige fra råvarer ankommer, til produkter/ydelser kommer færdige ud. Det gælder såvel selve produktionsapparatet som andre aspekter, fx uddannelse af personale og ledelse. QA hedder på dansk kvalitetsstyring.

ISO 9000-serien er vel det kvalitetsstyringssystem, der har vundet størst udbredelse, men der findes andre systemer. Især AQAP er anvendt inden for militæret.

Det siges, at noget af det, de allierede vandt 2. verdenskrig på, var indførelsen af Quality Assurance hos deres ammunitionsfabrikker. Hvor meget sandhed, der er i denne historie er selvfølgelig vanskeligt at bekræfte.

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere