Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er told?

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. ADMINISTRATION & PENGE
  4. Hvad er told?
Hvor mange stjerner giver du? :

Importerende varer og serviceydelser pålægges en afgift som hedder told, hvad tolden ligger på er meget individuelt, da landene selv kan bestemme sine toldregler.

Hvorfor pålægges der told? 

Du undrer dig måske over hvorfor du skal betale told på nogle varer og ikke andre. Grunden kan blandt andet være; for at øge de offentlige indtægter, beskytte hjemmemarkedet ved at favorisere indenlandske produkter samt serviceydelser eller det kan være for at påvirke udenrigshandelens sammensætning.

Toldunioner

Det kaldes en toldunion, når en gruppe af lande vælger at have en fælles toldpolitik. EU er blandt andet en toldunion, derfor har deltagerlandene fjernet al told. 
EU har desuden reduceret tolden på varer fra tredjelande, dette kaldes den ydre told. 

Derudover har EU besluttet, at alle EU-lande der importerer en vare, da tilfalder denne indtægt EU som en del af unionens egne indtægter. 

Toldregler

Som tidligere nævnt at man i EU har valgt at fjerne told, så handler du udelukkende i EU behøver du ikke være bange for at overtræde loven. 

Handler du med tredjelande, er det dog vigtigt at du sætter dig godt ind i toldsatsen på den pågældende vare du ønsker at importere. Især som virksomhed findes der regler for hvornår en forsendelse skal fortoldes, har du styr på toldreglerne, slipper du for ekstra omkostninger

Det er store økonomiske besparelser, der kan være ved at kende toldsatsen ved indførelsen af en bestemt vare, samt at du undgår dobbelttold hvis du først indfører en vare fra et tredjeland for derefter at eksportere det til et andet EU land. Læs mere på SKATs’ hjemmeside om satser.

Mistes eller beskadiges en varer, er det meget vigtigt på forhånd at vide hvem der hæfter for tolden, da den stadigvæk skal betales. 

Det lyder måske rimeligt overskueligt, og det er det egentlig også hvis bare man følger SKATs’ hjemmeside

Der er dog en meget vigtig ting du skal vide inden du begynder at indføre vare uden for EU. 

Din virksomhed skal nemlig være import registreret, som importør hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ellers har du ikke forretningsmæssigt lov til at importere varer. 

Told og politik 

Told bruges også som et handelspolitisk instrument, det kan gøres ved at true andre lande med pålæggelse af told på deres varer, med henblik på at tvinge det pågældende land til at åbne deres egne markeder.

Sælger et land deres varer til en lavere pris end på producent landets hjemmemarked, og dette vel og mærket kan dokumenteres, da er det tilladt at landet kan forhøje toldsatserne på denne vare, dette kaldes for antidumping-told eller kompensation told. 

Told og strafferet

Toldsvig er en bedragerisk adfærd over for toldvæsenet.

Dette betyder eksempelvis hvis der indføres toldpligtige varer ind i landet uden at told angive, hvis der fjernes varer der er under toldlukke, samt hvis der forbruges ufortoldede varer. 

Sidestillet toldsvig kan der også være tale om toldhæleri, hvilket betyder salg, modtagelse, transport eller at der opbevares indsmuglede varer. 

Både toldsvig og toldhæleri er strafbart, alt efter graden af overtrædelsen, er der tale om bøde, hæftelse eller fængsel i op til to år dog kan der straffes helt op til otte års fængsel, hvis forbrydelsen er af særlig grov karakter.

Hvor mange stjerner giver du? :