Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er omsætning?

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. ADMINISTRATION & PENGE
  4. Hvad er omsætning?
Hvor mange stjerner giver du? :

En omsætning er et udtryk for en virksomheds samlede salg i kroner og øre i en given periode. Normalvis vil omsætningen bestå i det beløb, som virksomheden får ind fra salg af varer/ydelser på faktura samt kontantsalg. Omsætning kan også komme fra øvrige indtægter i virksomheden – eksempelvis investeringsafkast.


Omsætning og bogføring

Du skal altid bogføre din omsætningen for din virksomhed. Når du gør dette, kan du vælge mellem en af 3 følgende indtægtskriterier at gøre det ud fra: 

  • Faktureringskriteriet: Er den metode som de fleste anvender. Med faktureringskriteriet, fakturerer og bogfører du dit salg som en indtægt med det samme.

  • Produktionskriteriet: Er betegnelsen for løbende bogføring af indtægten, da du med produktionskriteriet bogfører dit salg i takt med, at produktionen bliver gennemført. 

  • Betalingsprincippet: Er betegnelsen for bogføring når varen er betalt. Dvs. at du først  bogfører indtægten den dag din virksomhed reelt modtager betaling, fx den dag pengene står på din bankkonto for varen/ydelsen som du har solgt. 

Husk! At valget af indtægtskriterium skal du altid oplyse under anvendt regnskabspraksis i årsrapporten.


Omsætning og årsregnskab 

Når en virksomhed skal udarbejde sit årsregnskab, vil virksomhedens omsætning altid fremgå uden moms, også kaldt for nettoomsætningen. Regnskabsmæssigt er moms altså aldrig inkluderet i omsætningstallene fra virksomheden.

Når omsætning skal indskrives i et årsregnskab, er det vigtigt, at omsætningstallene periodiseres korrekt for at give et retvisende billede af virksomheden. Såfremt omsætningen ikke er opgjort korrekt, kan en revisor hjælpe med at angive supplerende oplysninger i årsregnskabet.

For virksomheder i regnskabsklasse B og C er der mulighed for ikke at offentliggøre omsætningstal – men i stedet for blot offentliggøre bruttofortjenesten i virksomheden, som består af din omsætning fratrukket dine direkte omkostninger.


Er min virksomhed i regnskabsklasse B eller C? 

Alle virksomheder er placeret i en regnskabsklasse, alt efter størrelse på virksomheden. Der findes i alt 4 forskellige klasser: A, B, C og sidst D. Klasse B og C er yderligere delt op  i 2 dele. For Klasse B hedder opdelingen mikro B og små B, og for klasse C hedder opdelingen mellemstore C og store C.

Virksomheder der ligger i regnskabsklassen miko B, opfylder følgende:
- En balancesum på mere eller lig med 2,7 mio.
- En nettoomsætning på mere eller lig med 5,4 mio.
- Flere eller lig med 10 ansatte

Virksomheder der ligger i regnskabsklassen små B, opfylder følgende:
- En balancesum på mere eller lig med 44 mio.
- En nettoomsætning på mere eller lig med 89 mio.
- Flere eller lig med 50 ansatte

Regnskabsklasse C, er de virksomheder som overstiger regnskabsklasse B’s størrelseskrav.

Virksomheder der ligger i regnskabsklassen mellemstore C, overstiger regnskabsklasse B’s størrelseskrav og op til:
- En balancesum på 156 mio.
- En nettoomsætning på 313 mio.
- Op til 250 ansatte

Virksomheder der ligger i regnskabsklassen store C, opfylder følgende:
- En balancesum på mere end 156 mio.
- En nettoomsætning på mere end 313 mio.
- Flere end 250 ansatte

Virksomheder som ligger over regnskabsklassen C, nemlig regnskabsklasse D, er virksomheder som er børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber. De har ikke noget størrelseskrav. 


Hvordan holder jeg styr på min omsætning?

Driver du en virksomhed, og ønsker du at have et godt overblik over omsætningen i din forretning, er den nemmeste og letteste måde uden tvivl at anvende et regnskabssystem. På den måde har du altid det fulde overblik over omsætningstallene i din forretning. 

Hvor mange stjerner giver du? :
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere