Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er nøgletal?

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. ADMINISTRATION & PENGE
  4. Hvad er nøgletal?
Hvor mange stjerner giver du? :

I denne wiki får du styr på de vigtigste nøgletal, du bør kende til som virksomhedsejer:

  • Nøgletal om din indtjeningsevne

  • Nøgletal om forskellen mellem din omsætning og omkostninger

  • Nøgletal for omsætningshastigheder

  • Nøgletal for din virksomheds robusthed

 

Ved du ikke hvad nøgletal er, så læs hurtigt følgende afsnit ‘’hvad er nøgletal’’.

Ellers skal du blot scrolle en smule længere ned i wikien, og blive klogere på de enkelte nøgletal.


Hvad er nøgletal?

Nøgletal er de regnskabsmæssige tal der bruges til at beskrive dele af den økonomiske situation i din virksomhed.

Disse tal danner endvidere grundlag for en regnskabsanalyse, og kan samtidig også beskrive udviklingen på de forskellige økonomiske områder, ved at sammenligne tallene for at finde frem til om udviklingen i din virksomhed er positiv eller negativ.

Og det er jo gavnligt at kende til, som virksomhedsejer ;-)

Når du laver din regnskabsanalyse er det vigtigt først at tage højde for hvilken type virksomhed der arbejdes med, dermed kan det endelige resultat nemlig sammenlignes med andre virksomheder af samme type som din, og da kan det ses om din virksomhed har haft et godt eller dårligt regnskabsår i forhold til andre i samme branche som dig.

Der kan bruges mange forskellige nøgletal til at analysere udviklingen i en virksomhed, vi har listet de væsentligste op her.

Er du i tvivl om hvad de enkelte nøgletal betyder, kan du læse mere om dem ved at trykke på den enkelte.


Nøgletal om din indtjeningsevne

Afkastningsgrad:

(Nettoresultat / Samlet aktiver) x 100% = Afkastningsgrad

Overskudsgrad:

(Nettoresultat / Omsætning) x 100% = Overskudsgrad

Egenkapitalens forrentning

(Resultat efter finansielle omkostninger / Egenkapital) x 100 = Egenkapitalens forrentning


Nøgletal om forskellen mellem din omsætning og omkostninger

Dækningsgrad:

(Dækningsbidrag / omsætning) x 100 = Dækningsgrad

Nulpunktsomsætning:

Kapacitetsomkostninger x 100  / Dækningsgrad = Nulpunktsomsætning

Sikkerhedsmargin:

(Omsætning - Nulpunktsomsætning) / Omsætning x 100 = Sikkerhedsmargin


Nøgletal for omsætningshastigheder

Varelagerets omsætningshastighed:

Vareforbrug / (Varelager, primo + ultimo / 2) = Varelagerets omsætningshastighed

Aktivers omsætningshastighed:

Nettoomsætning / Samlede aktiver  = Aktivers omsætningshastighed

Varedebitorernes omsætningshastighed:

Nettoomsætning / (Varedebitorer, primo + ultimo / 2)  = Varedebitorernes omsætningshastighed

Varekreditorernes omsætningshastighed:

Varekøb / (Varekreditorer, primo + ultimo / 2) = Varekreditorernes omsætningshastighed


Nøgletal for din virksomheds robusthed 

Soliditetsgrad:

(Egenkapital / Samlet balance) x 100 = Soliditetsgrad 

Likviditetsgrad:

(Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) x 100 = likviditetsgrad

 

Hvor mange stjerner giver du? :