Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er en konkurs?

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. ADMINISTRATION & PENGE
  4. JURA, LOVE OG REGLER
  5. Hvad er en konkurs?
Hvor mange stjerner giver du? :

Hvad er en konkurs

En konkurs betyder kort og godt, at en virksomhed ikke længere kan betale sine kreditorer, i et sådan tilfælde starter den juridiske proces der kaldes konkurs. Hvis du er ved at gå konkurs, eller blot vil vide mere om forløbet i tilfælde af en konkurs, kan du i denne artikel læse mere om hvordan forløbet er, og hvilken betydning det har for dig. Både hvis det er din virksomhed der er ved at gå konkurs, men også hvis du har penge til gode hos en virksomhed der er gået konkurs.

Det kan både være privatpersoner og virksomheder der tages under konkursbehandling, men det er to forskellige processer og i denne artikel, fokuseres der på konkurs af virksomheder.

Hvem begærer om konkurs?

En konkurs begæres hos Skifteretten, her sidder den del af de danske domstole, der ansvaret for konkurser. Processen startes ved at der indsendes en konkursbegæring til Skifteretten, om at en virksomhed er insolvent, og denne derfor skal tages under konkursbehandling. Så hvis en virksomhed som tidligere nævnt ikke kan betale en kreditor (dette kan være en leverandør), banken eller SKAT, så er det kreditoren kan indgive en konkursbegæring mod virksomheden hos Skifteretten.

Der er også den mulighed, at en virksomhed kan indgive en konkursbegæring mod sig selv, hvis denne vurdere at den ikke længere kan betale sine kreditorer.

Hvornår er en virksomhed insolvent?

Hvis en virksomhed ønsker at begære om konkurs, eller virksomheden selv vil begære om konkurs hos Skifteretten, er det et krav at skyldneren er insolvent. Så det er naturligvis vigtigt at vide, hvornår en virksomhed kan erklæres insolvent. Når en virksomhed ikke længere kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, er en virksomhed insolvent. 

Virkningen af en konkurs

Er betingelserne opfyldt, vil Skifteretten erklære virksomheden konkurs ved et konkursdekret. Efter at konkursdekretet er udstedt, så mister virksomheden sin ret til at handle. Helt lavpraktisk betyder det, at virksomheden ikke længere må overdrage eller bortgive virksomhedens ejendele, modtage betalinger eller andre ydelser.

Efter Skifteretten har erklæret en virksomhed konkurs, vil alle virksomhedens kreditorer blive sidestillet, det er nemlig ikke tilladt at virksomheden favoriserer nogle kreditorer, dette kan være hvis skyldneren har lånt penge af venner, bekendte eller familiemedlemmer.

Processen for en konkurs

Efter at Skifteretten har udset et konkursdekret for virksomheden, vil denne også udpege en kurator. En kurator er som regel en advokat og kuratorens formål er at varetage kreditorernes interesser. Kuratoren skal afvikle virksomheden, denne proces kaldes også at behandle konkursboet, således at kreditorerne får mest muligt ud af det. Det gør kuratoren ved at sælge, eller på anden måde afvikle virksomhedens aktiver, dette kan f.eks. være gennem tvangsauktioner og lignende. Efter en kurator har solgt eller afviklet alle aktiverne som en virksomhed måtte have - kaldes også konkursmassen - skal pengene fordeles blandt kreditorerne. Som udgangspunkt er alle kreditorerne sidestillet, men udbetalingen af provenuet fra konkursboet, vil blive betalt i en prioriteret rækkefølge:


1) Omkostninger til behandlingen af konkursboet (betaling til kuratoren)
2) Omkostninger til virksomhedens afvikling (retsafgifter osv.) 
3) Løn til medarbejdere
4) Leverandørers krav på afgifter (forbrugsafgifter, alkohol o.l.)
5) Alle øvrige kreditorer.

 

Efter virksomheden er afviklet og konkursmassen er fordelt, vil selskabet blive afregistreret.


Hvis du gerne vil vide om en virksomhed er under konkurs, inden du handler med denne, kan du slå det på på virk.dk.


Annonce

Saxis kan du nu på 5 minutter oprette en salgsannonce, med salg af restlager, varepartier eller inventar. Du vil blive kontaktet af vores købere helt automatisk. 
Opret en salgsannonce og find købere til dine aktiver for kun 99 kr. pr. måned (tilbuddet gælder i en begrænset periode.) 

Hvor mange stjerner giver du? :