Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er import?

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. INNOVATION & VÆKST
  4. Hvad er import?
Hvor mange stjerner giver du? :

Import er, at købe varer og fragte dem hjem til Danmark med vidersalg for øje.

Hermed lidt informationer der er vigtige at tænke på, før du starter import fra lande uden for EU, f.eks. Kina, Tyrkiet eller USA

Told & moms
Du skal være registreret som importør hos SKAT.dk. Ud over den danske moms (25 %) vil der på en række varer blive pålagt told - fra 0.1% og op til ca. 20% afhængig af varekategori/land. Du kan på forhånd få en bindende toldsats fra SKAT, inden du starter importen.

På blanketten finder du på side 2 "importørregistreringen". Her kan du med fordel sætte kryds i den første mulighed der er "Told Skats Sikkerhedsstillelsesordning". Denne koster 2 promille af toldbeløbet, der bliver afregnet. Til gengæld skal tolden ikke betales kontant med det samme. Denne kredittid er vigtig, da du ellers risikerer:

1 - Der holder en lastbil ved en grænse og ikke kan komme ind i landet før du har betalt tolden.

2 - Der skal gennemføres en midlertidig oplæggelse af godset (speciel toldprocedure). Begge dele koster ekstra penge og forsinker for det meste dit gods.

Husk at oplyse eksportøren om at han ikke skal opkræve moms fra sit eget land.
Visse lande uden for EU, har told-associeringsaftaler med EU, hvorved der ikke er told på varer fra disse lande. Det gælder, så vidt jeg ved, lande som Norge, Schweiz og Tyrkiet.
Foruden told & moms, skal du på forhånd undersøge om de varer du ønsker at importere, er underlagt en kvote. På f.eks. tøj og sko, er der en begrænsning for mængden, der må indføres til EU. Dette kan ligeledes undersøges på forhånd.

Kontrakt
Tal med en advokat el.lign. før du indgår en kontrakt. I kontrakten skal indgå emner som: - Betalingsbetingelser - Kvalitet - Leveringstid og Beskrivelse af produktet.

Betalingsmetoder
Der er flere måde at betale på, men de to mest almindelig er L/C og B/L.

Transport
Hvad angår transport og fragtomkostninger, så kontakt en speditør/professionel og undersøg markedet. Skal du selv stå for fragten (sø, luft eller vej), så indhent flere skriftlige tilbud, og sørg for at alt er inkluderet/noteret.

Den bedste måde er at udbede sig et udregningseksempel. Hvis godset skal transporteres af søvejen - udbed dig da udregningseksempler på "en minimumssending - typisk 1 CBM" og en sending som fylder mere end 3 CBM og vejer mere end 1 ton. Hvis du får disse to udregninger, kan du hurtigt og nemt sammenligne de forskellige speditøres priser.

Kvalitetskontrol: Husk at kvalitetssikring er vigtig, både som en del af kontrakten, og i hverdagen, når importen starter.
Når du handler for store beløb og via L/C, bør du få foretaget kvalitetskontrol og lade det firma der skal foretage kontrollen udstede en kvalitetserklæring.
Brug noget tid på at sikre at indholdet er validt - det er dig der bestemmer hvad der skal kontrolleres og hvordan varens tilstand skal være, for at du selv vil godkende den og betale for den. Husk at dem der foretager kvalitetskontrollen kun repræsenterer dig, og selvom de naturligvis kan rådgive, er det dig, der skal stille kravene.

Du kan i mange lande benytte eksterne firmaer til kvalitetskontrol, inden emnerne afskibes til Danmark. Husk at det ofte er for besværligt og dyrt at returnere varerne, når de først står på dit lager.

Leveringsbetingelser
Som udgangspunkt bruger man i international handel leveringsbetingelser, der er baseret på Incoterms 2010. De beskriver, hvem der betaler fragten og andre omkostninger. Hvorfra og hvortil, og hvem der forsikrer. De mest benyttede er FOB, EXW, CFR, og CIF.

I forbindelse med handel med virksomheder uden for EU er det relevant at se på DDP. Leveringsbetingelserne bruges ofte lidt i flæng, hvilket ikke er helt korrekt, da visse af incoterms relaterer sig specifikt til søtransport og andre gør ikke - undersøg selv nærmere.

Hvor mange stjerner giver du? :